رفتن به مطلب

ساختار دستوری Syntax در XML


lion

پست های پیشنهاد شده

خب این هم از قسمت سوم آموزش :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی تگ های XML بایستی یک تگ انتهایی داشته باشند :

برخی تگ ها را می توان بدون داشتن تگ انتهایی بست . مثل تگ < img > یا تگ < br/ > .

 

< img src="Pic.gif" /> < br/ >

 

 

اما در XML ، شما مجاز نیستید تگی را بدون تگ پایانی تعریف کنید و حتما هر تگ باید یک تگ متناظر پایانی داشته باشد .

 

نحوه صحیح تعریف تگ های xml:

 

< to > Hamed < /to > < from > Ali < /from >

 

 

 

نکته : تنها تگی در XML که دارای تگ پایانی نیست ، تگ تعریف ورژن XML یا Declration است که برای تعیین نسخه XML در ابتدای اسناد XML قرار می گیرد . این تگ دارای تگ پایانی نیست .

 

< ?xml version="1.0" encoding="utf-XML" ? >

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند :

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند . برای مثال تگ < Letter > با < letter > متفاوت است . همچنین تگ ابتدایی و انتهایی باید دارای حروف بزرگ و کوچک یکسانی باشند ، در غیر اینصورت error رخ خواهد داد .

به مثال های زیر دقت نمایید :

XML تنها استثنای تگهای

 

< ?xml version="1.0" encoding="utf-XML" ? >

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند :

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند . برای مثال تگ < Letter > با < letter > متفاوت است . همچنین تگ ابتدایی و انتهایی باید دارای حروف بزرگ و کوچک یکسانی باشند ، در غیر اینصورت error رخ خواهد داد .

به مثال های زیر دقت نمایید :

 

< from > This is NOT Ok ! < /From > < from > This is Ok ! < /from >

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تگ های XML باید به طور صحیح و ترتیب مشخص قرار بگیرند :

تگ های XML باید به ترتیب مشخص تعریف شوند و هر تگ قبل از اینکه تگ دیگری شروع شود ، بسته شده و یا کل تگ جدید را درون خود جای دهد . برای درک بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

 

< b > < i > This is NOT Ok ! < /b > < /i > . کد بالا اشتباه بوده و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست رعایت نشده است

 

 

 

< b > < i > This is Ok ! < /i > < /b > . کد بالا صحیح است و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست می باشد

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند :

تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند و سایر تگ های دیگر درون این تگ تعریف شوند . در کد مثال زیر این مسئله را نمایش داده ایم :

 

 

 

<root>  <child>     <subchild> ... </subchild>  </child></root>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...