رفتن به مطلب

ویژه کد جاوا هدایت به کانال تلگرام


AynaZ

پست های پیشنهاد شده

سلام

 

توسط این کد میتونین به راحتی هدایت به کانال و گروه خودتون رو انجام بدین در تلگرام

 

 

 

 

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

 

 

 

 

 

<script type="text/javascript">var protoUrl = "tg:\/\/join?invite=xxxxxx";if (false) {var iframeContEl = document.getElementById('tgme_frame_cont') || document.body;var iframeEl = document.createElement('iframe');iframeContEl.appendChild(iframeEl);var pageHidden = false;window.addEventListener('pagehide', function () {pageHidden = true;}, false);window.addEventListener('blur', function () {pageHidden = true;}, false);if (iframeEl !== null) {iframeEl.src = protoUrl;}setTimeout(function() {if (!pageHidden) {window.location = protoUrl;}}, 2000);}else if (protoUrl) {setTimeout(function() {window.location = protoUrl;}, 100);}</script>

 

 

 

 

 

بجای xxxxxx در کد بالا شما اخر کد کانال و گروه خودتون رو بزارین

 

 

بطور مثال این ادرس رو داریم

 

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

آخر ادرس رو بجای xxxxx بزارین بدین شکل ::

 

 

BXVEbDupknEgv7SqyYvmOQ

 

 

ذقت کنین قبل از تگ < body/> بزارین

 

خوش باشین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • سلام
 • بالا شات گذاشتم عزیز طیق اون باز میشه
 • هر فردی وارد سایت شما میشه صفحه ی هدایت به کانال و گروه براش وا میشه که با زدن روش میتونه هدایت شه

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • سلام

 • بالا شات گذاشتم عزیز طیق اون باز میشه

 • هر فردی وارد سایت شما میشه صفحه ی هدایت به کانال و گروه براش وا میشه که با زدن روش میتونه هدایت شه

 

 

سلام

کد خیلی عالی هست ولی در هدر هرجای فایل body یا head قرار میبدم تصاویر سایت نشون داده نمیشه.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

کد خیلی عالی هست ولی در هدر هرجای فایل body یا head قرار میبدم تصاویر سایت نشون داده نمیشه.

 

سلام منم همین مشکل رو داشتم ولی با این فرق که دو تا عکس رو بیشتر نشون نمیداد بعد یه کنترل اف پنج زدم درست شد فکر کنم از کش مرورگرت باشه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نه کش رو خالی کردم درست نشد.

ضمنا دستورات اسکریپت روی مرورگز کروم اجرا نمیشه.راهی هست برای این مورد؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

کد خیلی عالی هست ولی در هدر هرجای فایل body یا head قرار میبدم تصاویر سایت نشون داده نمیشه.

 

 

 • سلام

 • بین دو تابع زیر بزارین

 • < body/>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • اطلاعات بفرسین بهم عزیز انجامش بدم

 

 

ممنون از شما

این فایل header.php هر جاش قرار میدم تصاویر مشکل پیدا میکنه.

 

<!DOCTYPE html><html <?php language_attributes(); ?>><head><meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title><?php if (is_home()) { echo bloginfo('name'); } elseif (is_404()) { echo 'صفحه مورد نظر يافت نشد'; } elseif (is_category()) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } else { echo wp_title(''); } ?></title><link rel="stylesheet" href="https://go.20script.ir/index.php?url=https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen"><link href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/favicon.png" rel="shortcut icon"><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/plugin.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.jplayer.min.js"></script><script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/owl.carousel.min.js"></script><script type="text/javascript">function likeThis(postId){if(postId!=''){jQuery('&anchor=iLikeThis-'+postId+' .count').text('...');jQuery.post(blogUrl+"/wp-content/plugins/i-like-this/like.php",{id:postId},function(data){jQuery('#iLikeThis-'+postId+' .count').text(data);});}}</script><script type="text/javascript">var blogUrl = '<?php bloginfo('url'); ?>'</script><meta name="robots" content="index, follow"><meta name="googlebot" content="index, follow"><?php wp_head(); ?></head><body><div class="header"><div class="menu"><div class="top"><div class="navicon"></div><ul><div class="navicon2"><b><?php echo bodomusic_option('site-name'); ?></b><span class="close"></span></div><li><a class="active" title="<?php echo bodomusic_option('site-name'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>">صفحه اصلی</a></li><?php $option_meta = bodomusic_option('text-menu1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تبلیغات</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-contact');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تماس با ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تماس با ما</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-about');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="درباره ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" rel="author">درباره ما</a></li><?php } ?></ul><div class="social"><?php $option_meta = bodomusic_option('link-google-plus');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="google"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-facebook');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="facebook"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('instagram');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="Instagram"><div class="icon"><span class="instagram"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-twitter');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="twitter"><div class="icon"><span class="twitter"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('id-yahoo');if (!empty($option_meta)) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=ymsgr:sendim?<?php echo $option_meta; ?>" title="Yahoo"><div class="icon"><span class="yahoo"></span></div></a><?php } ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>/feed/" title="RSS"><div class="icon"><span class="rss"></span></div></a></div><!-- social --></div><!-- top --></div><!-- menu --><div class="head"><div class="top"><div class="logo"><span class="icon"></span><div class="ehha"><?php $option_meta = bodomusic_option('site-name');if (!empty($option_meta)) { ?><h1><?php echo $option_meta; ?></h1><?php } else { ?><h2>پیشواز یک ترانه</h2><?php } ?><h1><?php wp_title(); ?></h1></div><!-- ehha --></div><!-- logo --><div class="lefta"><?php if(function_exists('parsidate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo parsidate ('l j F Y') ; ?> </div><?php } if(function_exists('jdate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo jdate ('l j F Y') ; ?></div><?php } else { ?><div class="date">لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.</div><?php }$option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="topbanner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="topbanner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/468.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="60" width="468"></a></div><?php } ?></div><!-- lefta --></div><!-- top --></div><!-- head --><?php if( $option_meta = bodomusic_option('text-nav1') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav2') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav3') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav4') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav5') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav6') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav7') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav8') ): ?><div class="head2"><div class="top"><ul><?php $option_meta = bodomusic_option('text-nav1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd1" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd2" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd3" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd4" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav6');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd5" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav6'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav7');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd6" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav7'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav8');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd7" title="<?php echo bodomusic_option('text-nav8'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav8'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php } ?></ul></div></div><!-- head2 --><?php endif; ?><div class="ads"><div class="top"><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head728');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="banner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/728.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="90" width="728"></a></div><?php } ?><div class="stat"><ul><li><span><?php echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish'");?></span>تعداد مطالب</li><li><span><?php $comments_count = wp_count_comments(); echo $comments_count->approved . ""; ?></span>کامنت کاربران</li><li><span>5507</span>تعداد پیشوازها</li></ul></div></div></div><!-- ads --><?php if (!is_single()) {if(bodomusic_option('special') == 'on') { ?><div class="special"><?php query_posts("showposts=-1"); $i =0; while (have_posts()) : the_post(); if(get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhead' || (get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhs')) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><div class="thumbnail"><?php if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'music') { ?><div class="type">Music</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'album') { ?><div class="type">Album</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'musicvideo') { ?><div class="type">Video</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'news') { ?><div class="type">News</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'film') { ?><div class="type">Film</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'serial') { ?><div class="type">Serial</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'animation') { ?><div class="type">Animation</div><?php } ?><?php if( has_post_thumbnail() ) { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php get_image_url(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } else { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } ?><div class="desc"><?php $title = get_post_meta($post->ID, 'title', true); if ($title) { ?><p><span class="li"></span> <?php echo $title; ?></p><?php } else { ?><p><span class="li"></span> <?php the_title(); ?></p><?php } ?><p class="date"><?php the_time(__('l j F Y','kubrick')) ?></p></div><!-- desc --></div><!-- thumbnail --></a><?php } $i++; if($i >= 8) break;endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?></div><!-- special --><?php } ?><div class="listen"><div class="top"><?php// assign the variable as current category$listen = bodomusic_option('listen');// concatenate the query$args = 'p=' . $listen . '&showposts=1';// run the queryquery_posts( $args );?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?><?php endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?><form class="search" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>"><input type="text" value="" placeholder="كلمه مورد نظر را اينجا بنويسيد" onfocus="if (this.value == '') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '';}" name="s" class="text"><div class="line"></div><button type="submit" value="برو"><span>برو</span></button></form></div><!-- top --></div><!-- listen --><?php } ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banners"><div class="top"><?php echo get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv'); ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner2"><?php echo get_famo_adv_option('head-fix-adv'); ?></div><?php } ?></div><!-- top --></div><!-- banners --><?php } ?></div><!-- header --><div class="warpper">

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوستان به جای اون کد از این استفاده کنید:

 

<script>var protoUrl="tg://join?invite=BsoLjz8vMBTTC9SfpMJ0rQ",iframeContEl,iframeEl,pageHidden;protoUrl&&setTimeout(function(){window.location=protoUrl},100);</script>

 

به جای BsoLjz8vMBTTC9SfpMJ0rQ هم کد اخر ادرس کانال رو بزارید همونطوری که در پست اصلی عنوان شده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنون از شما

این فایل header.php هر جاش قرار میدم تصاویر مشکل پیدا میکنه.

 

<!DOCTYPE html><html <?php language_attributes(); ?>><head><meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title><?php if (is_home()) { echo bloginfo('name'); } elseif (is_404()) { echo 'صفحه مورد نظر يافت نشد'; } elseif (is_category()) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } else { echo wp_title(''); } ?></title><link rel="stylesheet" href="https://go.20script.ir/index.php?url=https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen"><link href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/favicon.png" rel="shortcut icon"><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/plugin.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.jplayer.min.js"></script><script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/owl.carousel.min.js"></script><script type="text/javascript">function likeThis(postId){if(postId!=''){jQuery('&anchor=iLikeThis-'+postId+' .count').text('...');jQuery.post(blogUrl+"/wp-content/plugins/i-like-this/like.php",{id:postId},function(data){jQuery('#iLikeThis-'+postId+' .count').text(data);});}}</script><script type="text/javascript">var blogUrl = '<?php bloginfo('url'); ?>'</script><meta name="robots" content="index, follow"><meta name="googlebot" content="index, follow"><?php wp_head(); ?></head><body><div class="header"><div class="menu"><div class="top"><div class="navicon"></div><ul><div class="navicon2"><b><?php echo bodomusic_option('site-name'); ?></b><span class="close"></span></div><li><a class="active" title="<?php echo bodomusic_option('site-name'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>">صفحه اصلی</a></li><?php $option_meta = bodomusic_option('text-menu1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تبلیغات</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-contact');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تماس با ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تماس با ما</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-about');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="درباره ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" rel="author">درباره ما</a></li><?php } ?></ul><div class="social"><?php $option_meta = bodomusic_option('link-google-plus');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="google"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-facebook');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="facebook"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('instagram');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="Instagram"><div class="icon"><span class="instagram"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-twitter');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="twitter"><div class="icon"><span class="twitter"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('id-yahoo');if (!empty($option_meta)) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=ymsgr:sendim?<?php echo $option_meta; ?>" title="Yahoo"><div class="icon"><span class="yahoo"></span></div></a><?php } ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>/feed/" title="RSS"><div class="icon"><span class="rss"></span></div></a></div><!-- social --></div><!-- top --></div><!-- menu --><div class="head"><div class="top"><div class="logo"><span class="icon"></span><div class="ehha"><?php $option_meta = bodomusic_option('site-name');if (!empty($option_meta)) { ?><h1><?php echo $option_meta; ?></h1><?php } else { ?><h2>پیشواز یک ترانه</h2><?php } ?><h1><?php wp_title(); ?></h1></div><!-- ehha --></div><!-- logo --><div class="lefta"><?php if(function_exists('parsidate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo parsidate ('l j F Y') ; ?> </div><?php } if(function_exists('jdate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo jdate ('l j F Y') ; ?></div><?php } else { ?><div class="date">لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.</div><?php }$option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="topbanner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="topbanner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/468.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="60" width="468"></a></div><?php } ?></div><!-- lefta --></div><!-- top --></div><!-- head --><?php if( $option_meta = bodomusic_option('text-nav1') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav2') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav3') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav4') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav5') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav6') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav7') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav8') ): ?><div class="head2"><div class="top"><ul><?php $option_meta = bodomusic_option('text-nav1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd1" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd2" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd3" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd4" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav6');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd5" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav6'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav7');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd6" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav7'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav8');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd7" title="<?php echo bodomusic_option('text-nav8'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav8'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php } ?></ul></div></div><!-- head2 --><?php endif; ?><div class="ads"><div class="top"><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head728');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="banner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/728.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="90" width="728"></a></div><?php } ?><div class="stat"><ul><li><span><?php echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish'");?></span>تعداد مطالب</li><li><span><?php $comments_count = wp_count_comments(); echo $comments_count->approved . ""; ?></span>کامنت کاربران</li><li><span>5507</span>تعداد پیشوازها</li></ul></div></div></div><!-- ads --><?php if (!is_single()) {if(bodomusic_option('special') == 'on') { ?><div class="special"><?php query_posts("showposts=-1"); $i =0; while (have_posts()) : the_post(); if(get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhead' || (get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhs')) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><div class="thumbnail"><?php if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'music') { ?><div class="type">Music</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'album') { ?><div class="type">Album</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'musicvideo') { ?><div class="type">Video</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'news') { ?><div class="type">News</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'film') { ?><div class="type">Film</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'serial') { ?><div class="type">Serial</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'animation') { ?><div class="type">Animation</div><?php } ?><?php if( has_post_thumbnail() ) { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php get_image_url(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } else { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } ?><div class="desc"><?php $title = get_post_meta($post->ID, 'title', true); if ($title) { ?><p><span class="li"></span> <?php echo $title; ?></p><?php } else { ?><p><span class="li"></span> <?php the_title(); ?></p><?php } ?><p class="date"><?php the_time(__('l j F Y','kubrick')) ?></p></div><!-- desc --></div><!-- thumbnail --></a><?php } $i++; if($i >= 8) break;endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?></div><!-- special --><?php } ?><div class="listen"><div class="top"><?php// assign the variable as current category$listen = bodomusic_option('listen');// concatenate the query$args = 'p=' . $listen . '&showposts=1';// run the queryquery_posts( $args );?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?><?php endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?><form class="search" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>"><input type="text" value="" placeholder="كلمه مورد نظر را اينجا بنويسيد" onfocus="if (this.value == '') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '';}" name="s" class="text"><div class="line"></div><button type="submit" value="برو"><span>برو</span></button></form></div><!-- top --></div><!-- listen --><?php } ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banners"><div class="top"><?php echo get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv'); ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner2"><?php echo get_famo_adv_option('head-fix-adv'); ?></div><?php } ?></div><!-- top --></div><!-- banners --><?php } ?></div><!-- header --><div class="warpper">

 

 

 

 • سلام

 • نمونه سایت انجام شده با کد بالا

 • لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

   

 • البته از کد محسن عزیز هم میتونین استفاده کنین

 • تست کنین

 • <!DOCTYPE html><html <?php language_attributes(); ?>><head><meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><title><?php if (is_home()) { echo bloginfo('name'); } elseif (is_404()) { echo 'صفحه مورد نظر يافت نشد'; } elseif (is_category()) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } elseif ( is_day() || is_month() || is_year() ) { echo 'آرشيو '; wp_title(''); } else { echo wp_title(''); } ?></title><link rel="stylesheet" href="https://go.20script.ir/index.php?url=https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>" type="text/css" media="screen"><link href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/favicon.png" rel="shortcut icon"><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/plugin.min.js"></script><script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/jquery.jplayer.min.js"></script><script src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/js/owl.carousel.min.js"></script><script type="text/javascript">function likeThis(postId){if(postId!=''){jQuery('&anchor=iLikeThis-'+postId+' .count').text('...');jQuery.post(blogUrl+"/wp-content/plugins/i-like-this/like.php",{id:postId},function(data){jQuery('#iLikeThis-'+postId+' .count').text(data);});}}</script><script type="text/javascript">var blogUrl = '<?php bloginfo('url'); ?>'</script><meta name="robots" content="index, follow"><meta name="googlebot" content="index, follow"><?php wp_head(); ?></head><body><div class="header"><div class="menu"><div class="top"><div class="navicon"></div><ul><div class="navicon2"><b><?php echo bodomusic_option('site-name'); ?></b><span class="close"></span></div><li><a class="active" title="<?php echo bodomusic_option('site-name'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>">صفحه اصلی</a></li><?php $option_meta = bodomusic_option('text-menu1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-menu5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-menu5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تبلیغات</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-contact');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="تماس با ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>">تماس با ما</a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('link-menu-about');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="درباره ما" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" rel="author">درباره ما</a></li><?php } ?></ul><div class="social"><?php $option_meta = bodomusic_option('link-google-plus');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="google"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-facebook');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="facebook"><div class="icon"><span class="facebook"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('instagram');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="Instagram"><div class="icon"><span class="instagram"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('link-twitter');if (!empty($option_meta)) { ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo $option_meta; ?>" title="twitter"><div class="icon"><span class="twitter"></span></div></a><?php } ?><?php $option_meta = bodomusic_option('id-yahoo');if (!empty($option_meta)) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=ymsgr:sendim?<?php echo $option_meta; ?>" title="Yahoo"><div class="icon"><span class="yahoo"></span></div></a><?php } ?><a target="_blank" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php bloginfo('url'); ?>/feed/" title="RSS"><div class="icon"><span class="rss"></span></div></a></div><!-- social --></div><!-- top --></div><!-- menu --><div class="head"><div class="top"><div class="logo"><span class="icon"></span><div class="ehha"><?php $option_meta = bodomusic_option('site-name');if (!empty($option_meta)) { ?><h1><?php echo $option_meta; ?></h1><?php } else { ?><h2>پیشواز یک ترانه</h2><?php } ?><h1><?php wp_title(); ?></h1></div><!-- ehha --></div><!-- logo --><div class="lefta"><?php if(function_exists('parsidate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo parsidate ('l j F Y') ; ?> </div><?php } if(function_exists('jdate')) { ?><div class="date">امروز : <?php echo jdate ('l j F Y') ; ?></div><?php } else { ?><div class="date">لطفا یک افزونه تاریخ نصب کنید.</div><?php }$option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="topbanner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="topbanner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/468.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="60" width="468"></a></div><?php } ?></div><!-- lefta --></div><!-- top --></div><!-- head --><?php if( $option_meta = bodomusic_option('text-nav1') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav2') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav3') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav4') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav5') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav6') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav7') || $option_meta = bodomusic_option('text-nav8') ): ?><div class="head2"><div class="top"><ul><?php $option_meta = bodomusic_option('text-nav1');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav1'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav2');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd1" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav2'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav3');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd2" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav3'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav4');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd3" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav4'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav5');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd4" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav5'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav6');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd5" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav6'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav7');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd6" title="<?php echo $option_meta; ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav7'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php }$option_meta = bodomusic_option('text-nav8');if (!empty($option_meta)) { ?><li><a class="hd7" title="<?php echo bodomusic_option('text-nav8'); ?>" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php echo bodomusic_option('link-nav8'); ?>"><?php echo $option_meta; ?></a></li><?php } ?></ul></div></div><!-- head2 --><?php endif; ?><div class="ads"><div class="top"><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head728');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner"><?php echo $option_meta; ?></div><?php } else { ?><div class="banner"><a target="_blank" rel="nofollow" title="تبلیغات" href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php $option_meta = bodomusic_option('link-menu-ads');if (!empty($option_meta)) { echo $option_meta; } else { bloginfo('url'); } ?>"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/728.jpg" alt="تبلیغات" title="تبلیغات" height="90" width="728"></a></div><?php } ?><div class="stat"><ul><li><span><?php echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(ID) FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish'");?></span>تعداد مطالب</li><li><span><?php $comments_count = wp_count_comments(); echo $comments_count->approved . ""; ?></span>کامنت کاربران</li><li><span>5507</span>تعداد پیشوازها</li></ul></div></div></div><!-- ads --><?php if (!is_single()) {if(bodomusic_option('special') == 'on') { ?><div class="special"><?php query_posts("showposts=-1"); $i =0; while (have_posts()) : the_post(); if(get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhead' || (get_post_meta($post->ID,'select2',true) == 'vhs')) { ?><a href="https://go.20script.ir/index.php?url=<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title(); ?>"><div class="thumbnail"><?php if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'music') { ?><div class="type">Music</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'album') { ?><div class="type">Album</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'musicvideo') { ?><div class="type">Video</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'news') { ?><div class="type">News</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'film') { ?><div class="type">Film</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'serial') { ?><div class="type">Serial</div><?php } if(get_post_meta($post->ID,'select',true) == 'animation') { ?><div class="type">Animation</div><?php } ?><?php if( has_post_thumbnail() ) { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php get_image_url(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } else { ?><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/timthumb.php?src=<?php echo catch_that_image(); ?>&h=200&w=200&zc=1" title="<?php the_title(); ?>" alt="<?php the_title(); ?>" width="200" height="200"><?php } ?><div class="desc"><?php $title = get_post_meta($post->ID, 'title', true); if ($title) { ?><p><span class="li"></span> <?php echo $title; ?></p><?php } else { ?><p><span class="li"></span> <?php the_title(); ?></p><?php } ?><p class="date"><?php the_time(__('l j F Y','kubrick')) ?></p></div><!-- desc --></div><!-- thumbnail --></a><?php } $i++; if($i >= 8) break;endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?></div><!-- special --><?php } ?><div class="listen"><div class="top"><?php// assign the variable as current category$listen = bodomusic_option('listen');// concatenate the query$args = 'p=' . $listen . '&showposts=1';// run the queryquery_posts( $args );?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?><?php endwhile; ?><?php wp_reset_query(); ?><form class="search" method="get" action="<?php bloginfo('url'); ?>"><input type="text" value="" placeholder="كلمه مورد نظر را اينجا بنويسيد" onfocus="if (this.value == '') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = '';}" name="s" class="text"><div class="line"></div><button type="submit" value="برو"><span>برو</span></button></form></div><!-- top --></div><!-- listen --><?php } ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banners"><div class="top"><?php echo get_famo_adv_option('header-bottom-fix-adv'); ?><?php $option_meta = get_famo_adv_option('head-fix-adv');if (!empty($option_meta)) { ?><div class="banner2"><?php echo get_famo_adv_option('head-fix-adv'); ?></div><?php } ?></div><!-- top --></div><!-- banners --><?php } ?></div><!-- header --><div class="warpper"><body><script type="text/javascript">var protoUrl = "tg:\/\/join?invite=xxxxxx";if (false) {var iframeContEl = document.getElementById('tgme_frame_cont') || document.body;var iframeEl = document.createElement('iframe');iframeContEl.appendChild(iframeEl);var pageHidden = false;window.addEventListener('pagehide', function () {pageHidden = true;}, false);window.addEventListener('blur', function () {pageHidden = true;}, false);if (iframeEl !== null) {iframeEl.src = protoUrl;}setTimeout(function() {if (!pageHidden) {window.location = protoUrl;}}, 2000);}else if (protoUrl) {setTimeout(function() {window.location = protoUrl;}, 100);}</script></body></html>

   

   

   

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...