رفتن به مطلب

تنظیم فایل htaccess جهت دسترسی فقط ایرانیان به سایت شما


YoNeS

پست های پیشنهاد شده

با سلام امروز در بیست اسکریپت برای شما آموزشی بسیار کاربردی آماده کرده ایم که امیدوارم خوشتون بیاد.

 

فرض کنید شما یک سایت دارید و دوست دارید فقط آی پی های ایرانی بتونن بیان تو سایتتون و بقیه نتونن این کار خیلی آسونه.

 

برای این کار فایل htaccess خودتون رو باز کنید و کد زیر را به آخرش اضافه کنید.

 

#COUNTRY_BLOCK_START

 

order deny,allow

allow from 2.144.0.0/14

allow from 2.176.0.0/10

allow from 2.240.0.0/12

allow from 12.130.88.0/24

allow from 46.28.72.0/21

allow from 46.32.0.0/19

allow from 46.34.96.0/19

allow from 46.34.160.0/19

allow from 46.36.96.0/19

allow from 46.100.0.0/16

allow from 62.32.35.32/26

allow from 62.32.35.96/27

allow from 62.32.49.128/26

allow from 62.32.49.192/27

allow from 62.32.49.224/29

allow from 62.32.49.240/24

allow from 62.32.50.240/28

allow from 62.32.53.64/26

allow from 62.32.53.168/29

allow from 62.32.53.224/28

allow from 62.32.61.96/27

allow from 62.32.61.224/27

allow from 62.32.63.128/26

allow from 62.60.128.0/17

allow from 62.68.82.64/26

allow from 62.145.88.0/24

allow from 62.145.89.0/25

allow from 62.145.89.128/27

allow from 62.145.89.192/26

allow from 62.145.92.128/25

allow from 62.145.96.0/22

allow from 62.145.109.0/24

allow from 62.193.0.0/19

allow from 62.220.96.0/19

allow from 63.243.185.0/24

allow from 64.182.7.161/29

allow from 67.192.143.0/26

allow from 67.223.99.240/28

allow from 69.13.185.223/29

allow from 69.13.185.231/32

allow from 77.36.128.0/17

allow from 77.67.32.0/24

allow from 77.77.64.0/18

allow from 77.95.219.0/23

allow from 77.104.64.0/18

allow from 77.237.64.0/19

allow from 77.237.160.0/19

allow from 77.245.224.0/20

allow from 78.38.0.0/15

allow from 78.109.192.0/20

allow from 78.110.112.0/20

allow from 78.111.0.0/23

allow from 78.111.2.8/28

allow from 78.111.2.32/26

allow from 78.111.2.136/29

allow from 78.111.2.160/28

allow from 78.111.3.0/21

allow from 78.111.11.0/23

allow from 78.111.13.64/26

allow from 78.111.14.0/24

allow from 78.111.15.0/27

allow from 78.111.15.32/29

allow from 78.154.32.0/19

allow from 78.157.32.0/19

allow from 78.158.160.0/19

allow from 79.127.0.0/17

allow from 79.132.192.0/19

allow from 79.170.144.0/21

allow from 79.175.128.0/19

allow from 79.175.160.0/22

allow from 79.175.164.0/24

allow from 79.175.166.0/20

allow from 79.175.182.0/21

allow from 79.175.190.0/23

allow from 80.66.176.0/20

allow from 80.69.240.0/20

allow from 80.71.112.0/20

allow from 80.75.0.0/20

allow from 80.78.135.128/25

allow from 80.191.0.0/16

allow from 80.231.68.0/24

allow from 80.242.0.0/20

allow from 80.253.128.0/19

allow from 81.12.0.0/17

allow from 81.28.32.0/19

allow from 81.29.240.0/20

allow from 81.31.160.0/19

allow from 81.90.144.0/20

allow from 81.91.128.0/19

allow from 82.99.192.0/18

allow from 82.115.0.0/20

allow from 82.115.16.0/22

allow from 82.115.20.0/23

allow from 82.138.140.0/25

allow from 82.205.129.0/27

allow from 82.205.143.192/26

allow from 82.205.152.128/25

allow from 82.205.153.32/25

allow from 82.205.153.160/28

allow from 82.205.153.240/28

allow from 82.205.155.0/24

allow from 82.205.156.0/25

allow from 82.205.156.128/32

allow from 82.205.156.192/24

allow from 82.205.157.192/26

allow from 82.205.159.96/26

allow from 82.205.159.160/27

allow from 82.205.159.224/27

allow from 82.205.166.0/24

allow from 82.205.170.112/27

allow from 82.205.170.192/27

allow from 82.205.172.32/27

allow from 82.205.176.72/29

allow from 82.205.181.0/26

allow from 82.205.181.128/27

allow from 82.205.209.112/28

allow from 82.205.219.32/28

allow from 82.205.226.0/26

allow from 82.205.226.96/28

allow from 83.147.192.0/18

allow from 83.170.23.0/29

allow from 83.170.26.0/24

allow from 83.170.33.0/27

allow from 83.170.34.96/27

allow from 83.170.34.160/26

allow from 83.170.41.192/26

allow from 83.170.43.128/27

allow from 83.170.43.224/28

allow from 83.170.43.240/29

allow from 83.170.43.248/30

allow from 83.170.43.252/31

allow from 83.170.43.254/32

allow from 83.170.45.64/27

allow from 83.170.45.160/27

allow from 83.170.46.64/27

allow from 83.170.46.128/27

allow from 83.170.46.192/27

allow from 83.170.47.32/27

allow from 83.170.48.160/27

allow from 83.170.49.64/27

allow from 83.170.49.224/26

allow from 83.170.50.32/27

allow from 83.170.50.128/26

allow from 83.170.52.0/25

allow from 83.170.52.152/29

allow from 83.170.52.230/32

allow from 84.11.2.0/24

allow from 84.11.13.0/27

allow from 84.11.13.232/29

allow from 84.11.14.64/28

allow from 84.11.14.200/29

allow from 84.11.15.0/24

allow from 84.11.25.0/27

allow from 84.11.25.96/27

allow from 84.11.25.192/27

allow from 84.11.26.64/27

allow from 84.11.27.32/27

allow from 84.11.28.32/26

allow from 84.11.28.96/27

allow from 84.11.29.32/26

allow from 84.11.29.96/27

allow from 84.11.30.176/27

allow from 84.11.30.216/29

allow from 84.11.30.247/32

allow from 84.11.30.249/32

allow from 84.11.31.32/26

allow from 84.11.31.96/27

allow from 84.11.31.160/25

allow from 84.11.32.64/25

allow from 84.11.34.0/25

allow from 84.11.34.192/24

allow from 84.11.35.192/26

allow from 84.11.36.128/27

allow from 84.11.36.192/26

allow from 84.11.37.0/27

allow from 84.11.37.128/27

allow from 84.11.38.0/26

allow from 84.11.38.96/27

allow from 84.11.39.32/26

allow from 84.11.40.0/25

allow from 84.11.42.0/24

allow from 84.11.43.0/27

allow from 84.11.45.32/28

allow from 84.11.56.0/27

allow from 84.11.57.0/27

allow from 84.11.57.160/27

allow from 84.11.60.192/26

allow from 84.11.62.0/23

allow from 84.11.67.96/27

allow from 84.11.68.0/23

allow from 84.11.70.0/25

allow from 84.11.71.128/26

allow from 84.11.72.48/28

allow from 84.11.72.128/25

allow from 84.11.73.96/27

allow from 84.11.74.0/27

allow from 84.11.74.160/27

allow from 84.11.74.224/27

allow from 84.11.75.128/26

allow from 84.11.75.224/24

allow from 84.11.76.224/27

allow from 84.11.77.96/26

allow from 84.11.77.192/27

allow from 84.11.77.224/28

allow from 84.11.77.240/29

allow from 84.11.77.248/30

allow from 84.11.77.252/31

allow from 84.11.77.254/32

allow from 84.11.80.192/26

allow from 84.11.85.0/27

allow from 84.11.110.128/28

allow from 84.47.196.0/21

allow from 84.47.204.0/22

allow from 84.47.208.0/23

allow from 84.47.210.0/24

allow from 84.47.212.0/19

allow from 84.47.244.0/21

allow from 84.47.252.0/22

allow from 84.241.0.0/18

allow from 84.246.65.0/24

allow from 84.246.71.128/28

allow from 84.246.71.168/29

allow from 84.246.71.176/32

allow from 85.9.64.0/18

allow from 85.15.0.0/18

allow from 85.93.3.67/30

allow from 85.93.4.80/29

allow from 85.93.4.88/31

allow from 85.93.18.92/30

allow from 85.93.18.96/31

allow from 85.93.18.98/32

allow from 85.133.128.0/17

allow from 85.185.0.0/16

allow from 85.198.0.0/18

allow from 85.236.144.0/20

allow from 86.57.0.0/17

allow from 86.62.1.88/29

allow from 86.109.32.0/19

allow from 87.107.0.0/16

allow from 87.247.160.0/19

allow from 87.248.128.0/19

allow from 88.135.32.0/20

allow from 89.144.128.0/18

allow from 89.165.0.0/17

allow from 89.184.192.0/29

allow from 89.184.208.0/23

allow from 89.184.211.0/21

allow from 89.184.219.0/22

allow from 89.184.223.0/24

allow from 89.221.80.0/20

allow from 89.235.64.0/18

allow from 91.98.0.0/15

allow from 91.184.64.0/19

allow from 91.186.192.0/19

allow from 91.206.122.0/23

allow from 91.207.138.0/23

allow from 91.208.165.0/24

allow from 91.209.242.0/24

allow from 91.212.16.0/24

allow from 91.212.19.0/24

allow from 91.212.252.0/24

allow from 91.216.4.0/24

allow from 91.217.64.0/23

allow from 91.220.79.0/24

allow from 92.42.48.0/21

allow from 92.50.0.0/18

allow from 92.61.176.0/20

allow from 92.62.176.0/20

allow from 92.242.192.0/19

allow from 93.110.0.0/16

allow from 93.126.0.0/18

allow from 93.190.24.0/21

allow from 94.74.128.0/18

allow from 94.101.128.0/21

allow from 94.101.176.0/20

allow from 94.101.240.0/20

allow from 94.124.99.0/23

allow from 94.124.101.0/24

allow from 94.139.160.0/19

allow from 94.182.0.0/15

allow from 94.184.0.0/16

allow from 94.232.168.0/21

allow from 94.241.128.0/18

allow from 95.38.0.0/16

allow from 95.80.128.0/18

allow from 95.81.64.0/18

allow from 95.82.0.0/17

allow from 95.130.56.0/21

allow from 95.130.240.0/21

allow from 95.142.224.0/20

allow from 109.72.192.0/20

allow from 109.74.224.0/20

allow from 109.95.56.0/20

allow from 109.109.32.0/19

allow from 109.110.160.0/19

allow from 109.111.32.0/19

allow from 109.122.192.0/18

allow from 109.125.128.0/18

allow from 109.162.128.0/17

allow from 109.201.0.0/19

allow from 109.203.160.0/19

allow from 109.225.128.0/18

allow from 109.230.64.0/18

allow from 109.238.176.0/20

allow from 109.239.0.0/20

allow from 173.224.114.160/27

allow from 178.21.40.0/21

allow from 178.22.72.0/21

allow from 178.131.0.0/16

allow from 178.157.0.0/18

allow from 178.173.128.0/17

allow from 178.215.0.0/18

allow from 178.219.224.0/20

allow from 178.236.32.0/20

allow from 178.236.229.33/26

allow from 178.236.229.97/27

allow from 178.236.230.0/25

allow from 178.236.230.128/32

allow from 178.238.192.0/20

allow from 178.239.144.0/20

allow from 178.248.40.0/21

allow from 178.251.208.0/21

allow from 178.252.128.0/18

allow from 178.253.0.0/18

allow from 188.34.0.0/16

allow from 188.75.64.0/18

allow from 188.93.64.0/21

allow from 188.118.64.0/18

allow from 188.121.96.0/18

allow from 188.125.64.0/21

allow from 188.126.128.0/19

allow from 188.136.128.0/17

allow from 188.138.38.64/27

allow from 188.158.0.0/15

allow from 193.19.128.0/22

allow from 193.34.197.128/25

allow from 193.104.212.0/24

allow from 193.105.2.0/24

allow from 193.105.6.0/24

allow from 193.189.122.0/23

allow from 193.218.205.64/26

allow from 193.252.129.0/24

allow from 193.252.131.0/24

allow from 193.252.135.0/23

allow from 194.73.51.160/28

allow from 194.133.20.208/29

allow from 194.133.88.0/27

allow from 194.143.140.0/23

allow from 194.146.148.0/22

allow from 194.146.164.0/22

allow from 194.225.0.0/18

allow from 194.225.64.0/19

allow from 194.225.96.0/20

allow from 194.225.112.0/21

allow from 194.225.121.0/17

allow from 194.225.249.0/22

allow from 194.225.253.0/23

allow from 194.225.255.0/24

allow from 195.10.11.0/24

allow from 195.10.15.160/28

allow from 195.27.14.0/29

allow from 195.96.139.16/28

allow from 195.96.147.0/23

allow from 195.96.149.0/24

allow from 195.110.38.0/23

allow from 195.146.32.0/19

allow from 195.170.163.0/24

allow from 195.191.74.0/23

allow from 195.211.44.0/22

allow from 195.213.219.0/28

allow from 195.219.71.0/24

allow from 195.219.129.128/25

allow from 195.245.70.0/23

allow from 196.3.91.0/24

allow from 204.15.197.0/28

allow from 204.15.199.112/29

allow from 206.222.21.72/29

allow from 206.222.23.168/29

allow from 208.115.112.152/29

allow from 209.18.107.150/29

allow from 209.18.107.158/31

allow from 209.28.123.0/26

allow from 209.239.127.0/27

allow from 210.5.196.64/26

allow from 210.5.197.64/26

allow from 210.5.198.32/29

allow from 210.5.198.64/28

allow from 210.5.198.96/25

allow from 210.5.204.0/25

allow from 210.5.205.0/26

allow from 210.5.208.0/26

allow from 210.5.208.128/24

allow from 210.5.218.64/25

allow from 210.5.218.192/26

allow from 210.5.232.0/25

allow from 210.5.233.0/25

allow from 210.5.233.128/26

allow from 212.6.37.0/23

allow from 212.6.41.0/25

allow from 212.6.42.0/24

allow from 212.6.45.0/24

allow from 212.6.47.0/22

allow from 212.6.55.112/28

allow from 212.6.60.0/23

allow from 212.6.62.0/24

allow from 212.16.64.0/19

allow from 212.33.192.0/19

allow from 212.44.196.0/25

allow from 212.44.197.0/24

allow from 212.44.223.0/24

allow from 212.50.224.0/19

allow from 212.73.92.252/30

allow from 212.80.0.0/20

allow from 212.80.16.0/21

allow from 212.80.24.0/22

allow from 212.80.28.0/24

allow from 212.80.30.0/23

allow from 212.86.64.0/19

allow from 212.95.128.0/19

allow from 212.120.192.0/19

allow from 213.109.240.0/20

allow from 213.147.128.0/19

allow from 213.176.0.0/17

allow from 213.195.0.0/18

allow from 213.207.192.0/18

allow from 213.217.32.0/19

allow from 213.233.160.0/19

allow from 216.55.163.116/29

allow from 217.11.16.0/21

allow from 217.11.24.0/22

allow from 217.11.28.0/27

allow from 217.11.28.32/28

allow from 217.11.28.48/29

allow from 217.11.28.64/23

allow from 217.11.30.64/24

allow from 217.11.31.64/25

allow from 217.11.31.192/26

allow from 217.24.146.0/24

allow from 217.24.148.0/21

allow from 217.24.156.0/22

allow from 217.25.48.0/20

allow from 217.64.144.0/20

allow from 217.66.192.0/19

allow from 217.146.191.48/25

allow from 217.146.191.176/26

allow from 217.146.191.240/28

allow from 217.146.208.0/20

allow from 217.161.16.0/23

allow from 217.170.240.0/20

allow from 217.171.191.220/30

allow from 217.172.96.0/22

allow from 217.172.100.0/23

allow from 217.172.103.0/21

allow from 217.172.111.0/22

allow from 217.172.115.0/23

allow from 217.172.117.0/24

allow from 217.172.120.0/24

allow from 217.174.16.0/20

allow from 217.218.0.0/15

deny from all

 

#COUNTRY_BLOCK_END

 

نظر و تشکر یادتون نره

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...