رفتن به مطلب

تابع ( ) JDDayOfWeek


lion

پست های پیشنهاد شده

این تابع یک تاریخ معین را گرفته و نام روز آن تاریخ را برمیگرداند.

شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

 

jddayofweek ( jd , mode ) ;

 

jd

این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .

استفاده از این پارامتر اجباری است .

jd

این پارامتر خروجی تابع را مشخص میکند. اینکه خروجی بصورت حروفی(نام روز) و یا عددی (شماره روز در هفته) باشد.

انواع مقادیر ممکن برای این پارامتر عبارتند از :

0: این مقدار مقدار پیش فرض است و باعث میشود تا خروجی تابع شماره روز در هفته را برگرداند . ( 0 برای یکشنبه ، 1 برای دوشنبه ، ... )

1 : قرار دادن مقدار 1 باعث میشود تا تابع نام روز در هفته را برگرداند.

استفاده از این پارامتر اختیاری است .

 

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) JDDayOfWeek را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع ( ) JDDayOfWeek ، نام روز آن تاریخ را در خروجی چاپ کرده ایم :

 

 

< ? php  $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date("m") , date("d") , date("Y") ) ;  echo ( jddayofweek ( $jd , 1 ) ) ; ? >

 

 

خروجی:

 

 

Thursday

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تابع ( ) JDMonthName

 

این تابع یک تاریخ معین را دریافت کرده و نام ماه مربوط به آن تاریخ را نشان میدهد.

برای مثال میخواهید ماه تاریخ بخصوصی را نمایش دهید.

شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

 

 

jdmonthname ( jd , mode ) ;

 

jd

این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .

استفاده از این پارامتر اجباری است .

mode

این پارامترها نحوه خروجی نام ماه را تعیین میکند که مثلا نام کامل باشد و یا بصورت حروف اختصاری.

انواع مقادیر قابل استفاده در این پارامتر عبارتند از :

0 : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم مسیحی (Jan, Feb, Mar, etc ) .

1 : نام کامل ماه بر مبنای تقویم مسیحی (January, February, March, etc ) .

2 : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم ژولیانی (Jan, Feb, Mar, etc ) .

3 : نام کامل ماه بر اساس تقویم ژولیانی (January, February, March, etc ) .

استفاده از این پارامتر اختیاری است .

 

 

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) JDMonthName را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع ( ) JDMonthName ، نام ماه آن تاریخ را در خروجی چاپ کرده ایم :

 

 

< ? php  $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date("m") , date("d") , date("Y") ) ;  echo ( jdmonthname ( $jd , 1 ) ) ; ? >

 

 

خروجی:

 

 

January

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...