رفتن به مطلب

طراحی سیب با فتوشاپ


پست های پیشنهاد شده

۱) ابتدا یه سند به ابعادی که درزیر به اون اشاره شده ایجاد کنید:

 

First.jpg?0ad99bابعاد سند

 

 

۲)حالا باید یک سلکت به شکل دایره ایجادشود.اما قبل از آن برای اینکه دایره دقیقتر باشد،بوسیله خط کش دو خط عمود برهم در وسط صفحه رسم کنید،(هنگام رسم کلید Shift رانگه دارید.این کلید برای رسم دوخط در وسط صفحه به شما کمک میکند)

 

Ruler.jpg?0ad99bرسم دو خط عمود برهم(بوسیله ابزار Ruler)

 

 

ابزار Elliptical Marquee Tool را انتخاب کرده و نشانگر آنرا در محل تقاطع دوخط میگذاریم،هنگامی که سلکت ایجاد میکنید،ابتدا کلید Alt(برای رسم سلکت دردر وسط صفحه) و سپس کلید Shift (برای رسم یه دایره ی دقیق)

 

select.jpg?0ad99bایجاد سلکت به شکل دایره

 

 

خب،یک لایه جدید به نام Apple بسازید.ابزار Gradient Tool را انتخاب کرده و رنگ Foreground رو ۸۸cc33 # و رنگ background رو ۰۰۵۵۲۲ # بگذارید.سپس تنظیمات این ابزار رواعمال کرده،

 

gradient-tool%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA.jpg?0ad99bتنظیماتgradient tool

 

 

و باتوجه به شکل زیر درون سلکتی را که ایجاد کرده بوده اید،رنگ کنید:

 

Gradient-tool.jpg?0ad99bرنگ کردن سلکت با Gradient tool

 

 

حالا روی همین لایه تغییرات زیر را اعمال کنید:

 

%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-Apple.jpg?0ad99bتغییرات لایه Apple

 

 

۳) حالا میخوایم یه کم سیب رو واقعی تر کنیم. پس درحالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید،روی قسمتی از لایه ی Apple که در زیر نشون داده شده،کلیک کنید تا لایه Apple به صورت انتخاب دربیاد.

 

Untitled-23.jpg?0ad99bانتخاب لایه Apple

 

 

حالا که لایه Apple رو بصورت سلکت در آوردید،یک لایه ی جدید بانام texture ایجاد کنید.سپس رنگ Foreground رو ۸۸cc33 # و رنگ background رو ۰۰۵۵۲۲ # بگذارید.(مثل مرحله قبلی)حالا از منوی Filter گزینۀ Render وسپس Clouds راانتخاب کنید،

 

Capture1.jpg?0ad99bClouds

 

 

ومد این لایه رو روی Soft Light بگذارید. ۴)حالا باید یه کم نقطه روی سیب ایجاد کنیم.پس یه لایه با نام Dots ساخته و رنگ فورگراند را رنگ ccdd99 # قرار بدید.سایز براش رو روی ۵pixel و سختی اونو روی ۱۰۰% بذارید و چند نقطه روی سیب و به طور پراکنده ایجاد کنید.اینبار سایز براش رو به ۳pixel تغییر داده و ایندفعه چند نقطه کوچیک روی سیب ایجاد کنید.حالا لایه Apple رو به صورت سلکت دربیارید(توجه:بعد از سلکت لایه Apple لایه ی Dots را انتخاب کنید)بعد از انتخاب لایه Dots این مسیر را بروید: Filter > Blur > Motion Blur و مقدار Angle را روی ۹۰ و مقدار Distance راروی ۳pixel قرار دهید.حالا این مسیر راطی کنید:Filter > Distort > Spherize و مقدار Amount را روی ۱۰۰ و مد آنرا روی Normal قرار دهید.درآخر مد لایه Dots راروی Overlay و Opacity آنرا روی ۵۰% قرار دهید. ۵) میخواهیم توی این مرحله قسمت فرو رفته ی سیب رو ایجاد کنیم.پس با استفاده از ابزار Elliptical Marquee Tool یه بیضی کوچک مثل تصویر زیر بسازید:

 

Capture2.jpg?0ad99bElliptical

 

 

سپس یه لایه ی دیگر با نام Dent Shadow ایجاد کنید. وبا ابزار Elliptical Marquee Tool یه دایره مانند تصویر زیر بسازید و آنرا با رنگ سیاه پر کنید:

 

Capture.jpg?0ad99bایجاد یک دایره

 

 

ازمنوی Filter گزینه ی Blur وسپس گزینه Gaussian Blur را انتخاب کنید.ومقدار را روی ۱۷pix بگذارید.سپس بین دولایه ی “Dent”و”dent Shadow” کلیدAlt را نگه دارید.وهنگام ظاهر شدن این علامت(Capture3.jpg?0a3d00&0ad99b) کلیک کنید.عکس و منوی لایه ها تاکنون:

 

Untitled-1.jpg?0ad99bتصویر و منوی لایه ها تا کنون

 

 

۶) یک لایه ایجاد کنید ونام آنرا Highlight 1 بنامید.حالا ابزار Elliptical Marquee Tool را انتخاب و بوسیله آن یک سلکت مانند تصویر زیر بسازید و آنرا با رنگ سفید پر کنید:

 

Untitled-11.jpg?0ad99bایجاد و رنگ کردن سلکت

 

 

حالا دوباره با ابزار Elliptical Marquee Tool یک سلکت دیگر اما مانند تصویر زیر ساخته و کلید delete را بفشارید(توجه:سلکت را تقریبا دقیق ایجاد کنید) تا لایه highlight1 به صورت زیر درآید:

 

Untitled-12.jpg?0ad99bشکل جدید لایه Highlight

 

 

درآخر با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl+D سلکت را از بین ببرید.حالا این مسیر را رفته:Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدار رو ۱۰pix قرار بدید.

 

Capture1.jpg?0ad99bhighlight1

 

 

حالا یک لایه جدید با نام Highlight2 ایجاد و با ابزار Elliptical Marquee Tool یک سلکت به صورت تصویر زیر ساخته سپس آنرا با رنگ سفید پرکنید:

 

Capture2.jpg?0ad99bایجاد و رنگ کردن سلکت

 

 

سپس با همین ابزار یک سلکت دیگر مانند تصویر زیر ساخته و آنرا از لایه Highlight2 پاک کنید:

 

Capture3.jpg?0ad99bشکل جدید لایه Highlight2

 

 

درآخر با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+D سلکت را ازبین ببرید.حالا از منوی filter گزینه Blur وسپس Gaussian Blur رانتخاب کنید و مقدار را روی ۸pix قرار دهید.تصویر ما تاکنون:

 

Capture4.jpg?0ad99bhighlight 1,2

 

 

۷) توی این مرحله میخواهیم سیب را واقعی تر کنیم.پس یک لایه زیر لایۀ Highlight 1 بسازید و نام آنرا Black قرار دهید.سپس آنرا با رنگ سیاه پر کنید. سه لایه ی Black و Highlight 1 و Highlight 2 را انتخاب کرده سپس با کلیدهای ترکیبی Ctrl+E ادغام شان کنید(ونام لایه را Highlight بگذارید). حالا این مسیر را طی کنید: Filter > Filter Gallery > Brush Strokes > Spatter سپس مقدار spary radius را روی ۶ ومقدار smoothness را روی ۱۴ قرار بدید. آنگاه لایۀ Apple را به صورت سلکت دربیارین و کلیدهای Ctrl+Shift+I را بفشارید.(با این کار سلکت شما معکوس میشه) پس از این کار کلید Delete را بفشارید تا سلکت از لایه ی Highlight حذف شود.منوی لایه ها تا کنون:

 

Capture5.jpg?0ad99bمنوی لایه ها

 

 

۸) باید یکم سیبمون رو سرخ کنیم.پس یک لایه با نام Red ایجادکنید و آنرا بالای لایه ی Dots قراردهید. با استفاده از ابزار Elliptical Marquee Tool و کدرنگ ffbe00 # ،ابتدا یک سلکت ایجاد و سپس آنرا رنگ کنید.

 

yellow.jpg?0ad99bایجاد سلکت و رنگ آن(سرخ کردن سیب)

 

 

درحالی که روی لایه یRed قرار گرفته اید،لایه Apple را به صورت سلکت درآورید. سپس این مسیر را طی کنید: Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدار را روی ۵۰pix قرار دهید(البته این مقدار به اندازه تصویر هم شما بستگی دارد)حالا مد لایۀ Red را روی Hue قرار دهید.درآخر، سلکت را باکلیدهای ترکیبی Ctrl+D ازبین ببرید. ۹) یک لایه پایین لایۀ Red ایجاد کرده ونام آنرا Yellowبنامید. سپس با ابزار Elliptical Marquee Tool یک سلکت مانند تصویر زیر ایجاد وآنرا با رنگ fff444 # پرکنید.درآخر کلیدهای Ctrl+D رابزنید.

 

yellow1.jpg?0ad99bایجاد سلکت ورنگ کردن آن(زرد کردن سیب)

 

 

درحالی که روی لایه ی Yellow قرار گرفته اید، لایه ی Apple را به صورت سلکت دربیاورید.سپس این مسیر را طی کنید: Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدار را روی ۵۰pix قرار دهید.حالا کلیدهای Ctrl+D را بفشارید تا سلکت از بین برود.درضمن مدلایه را روی Hard Light قرار داده و Opacity آنرا روی % ۷۵ بگذارید.

 

yellow2.jpg?0ad99bRed & Yellow layer

 

 

۱۰) حالا میخوایم انعکاس را روی پوست سیب نشون بدیم.پس ابتدا یه لایه با نام Reflection در بالای همه لایه ایجاد کنید.حالا یک مستطیل با استفاده از ابزار Rectangular Marquee Tool ساخته و رنگ آنرا سفید قرار دهید.

 

yellow3.jpg?0ad99bایجاد سلکت مستطیلی ورنگ آن(انعکاس )

 

 

حالا یک سلکت مستطیلی کوچک(به صورت افقی) ساخته و آنرا از مستطیل پاک کنید.بار دیگر یک سلکت سه صورت عمودی و مستطیلی ساخته و آنرا از مستطیل پاک کنید.

 

yellow4.jpg?0ad99bساخت شکل انعکاس

 

 

برای این لایه یک ماسک( mask.jpg?0ad99b) بسازید.سپس یک براش گرد را انتخاب کرده و تنظیمات آنرا اینگونه قرار دهید:

 

Untitled-13.jpg?0ad99bBrush Sitting

 

 

پس از تنظیم براش،روی لایه ماسک بیایید و براش را برقسمت پایین پنچره(شکل) بکشید تا به این شکل درآید:

 

mask1.jpg?0ad99bحذف تصویر بوسیله Mask

 

 

این مسیر را طی کنید Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدارRadius را روی ۸pix قرار دهید.پس اعمال افکت Blur ازمنوی Edit گزینه Transform وسپس گزینه Warp را انتخاب کنید.حالا قسمت Warp را که در منوی بالای فتوشاپ نمایان شده،روی گزینه ی Arc قرار دهید و Bend را روی ۲۰ :

 

ARC1-1000x452.jpg?0ad99breflex sitting

 

 

 

Capture6.jpg?0ad99breflect

 

 

۱۱) توی این مرحله میخواهیم به سبیمون نور بدیم . پس از سلکت کردن لایه Apple یه لایه در بالای همه لایه ها بانام BackLight ایجاد کرده و رنگ اونو سفید قرار بدید.کالا کلیدهای Ctrl+D را برای ازبین بردن سلکت بفشارید.سپس لایه ی Apple را سلکت کرده وسلکت آنرا با زدن ۱۰ تا ۱۳ مرتبه کلید جهتی چپ حرکت دهید.سپس کلید delete را بفشارید.حالا لایه BackLight را انتخاب کرده و به Filter > Blur > Gaussian Blur بروید.سپس مقدار Radius را روی ۷تا۸ پیکسل قرار دهید.درآخرهم ابزار Eraser Tool رابردارید و سایز آنرا ۲۷۰pix و Hardness راروی ۰ تنظیم کنید.سپس شروع به پاک کردن قسمت های از لایه(لایهBackLight) کنید.به تصویر زیر توجه کنید:

 

Backlight.jpg?0ad99bBacklight

 

 

۱۲) وقتش رسیده تا چوب سیبمون رو طراحی کنیم.پس از ایجاد یک لایه با نام Stalk ، ابزار براش را انتخاب کرده وکلیدF5 را فشاردهید؛سپس تنظیمات آنرا اینگونه قرار دهید:(برای بزرگتر شدن عکس ها رو)

 

Sitting-Brush.jpg?0ad99bتنظیمات براش(Brush tip shape)

Sitting-Brush1.jpg?0ad99bتنظیمات براش(Shape dynamics)

 

 

پس از تنظیم براش،با استفاده از ابزار Pen Tool یه مسیر به شکل زیر ایجاد کنید:

 

pen-tool.jpg?0ad99bابزار pen tool

 

 

حالا با همون ابزار Pen Tool روی مسیر کلیک راست کرده و از بازشده Stroke Path را انتخاب کنید:

 

Strpke-Path.jpg?0ad99bStrpke Path

Stalk1.jpg?0ad99bچوب سیب

 

 

چون چوب سیب،آنرا غیر واقعی کرده است،باید قسمت بیرون زده آنرا حذف کنیم.پس لایه Dentرا به صورت سلکت دربیاورید.سپس با ابزار Elliptical Marquee Tool و انتخاب گزینه Add to selection از منوی بالای فتوشاپ،قسمت دیگر چوب سیب را به سلکت اضافه کنید.تصویر زیر:

 

fd-1000x454.jpg?0ad99bاضافه کردن یک سلکت به سلکتی دیگر

 

 

بعد از انجام مراحل بالا کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+I رایکبار بزنید.سپس کلید delete رابرای حذف بفشارید.مشاهده میکنین که مشکل قبلی حل میشه و دیگه سیبمون واقعی شده:

 

Stalk2.jpg?0ad99bچوب سیب

 

 

برای واقعیتر شدن چوب سیب،باید چند کار کوچک اما مهم انجام دهیم.ابتدا یک لایه بالای همه لایه بسازید ونام آنرا Stalk Highlight قرار دهید.حالا ابزار Pen Tool را برداشته و یک مسیر(Path) دروسط چوب سیب ایجاد کنید سپس ابزار براش به سایز ۵pix رابرداشته وتنظیمات زیر را روی آن اعمال کنید:

 

%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4Brush-tip-shape1.jpg?0ad99bتنظیمات براش(Brush tip shape)

%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B4Brush-tip-shape.jpg?0ad99bتنظیمات براش(Brush tip shape)

 

 

پس از اعمال تنظیمات براش،اگر مطمئنید path نمایان است و ابزار براش را انتخاب کرده اید،روی لایه Stalk Highlight یک مرتبه کلید Enter را بفشارید.میبینید که شکل داده شده به براش دراین لایه نمایان شده است:

 

Stalk-HighlightBrush.jpg?0ad99b(Stalk Highlight(Brush

 

 

حالا لایه ی Stalk را بصورت سلکت درآورید سپس لایه Stalk Highlight را انتخاب کنید.و این مسیر رابروید:Filter > Blur > Gaussian Blur سپس مقدار Radius را روی ۱pix تا ۲pix قرار دهید.حالا کلیدهای Ctrl+D را فشار دهید.درآخر Opacity لایه را روی ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار دهید:

 

Stalk-HighlightBlur.jpg?0ad99b(Stalk Highlight(Blur

 

 

حالا لایه ی Stalk را انتخاب کنیدواین مسیر رابروید:Filter > Noise > Add Noise و تنظیمات را مانند تصویر زیر قرار دهید:

 

Add-Noise.jpg?0ad99bAdd Noise

 

 

حالا لایه Stalk را سلکت کنید و با استفاده از ابزار Burn Tool قسمت های زیرین آنرا تیره کنید.توجه داشته باشید،سایز ابزار را روی ۱۲۵pix و Hardness آنرا روی ۰% قرار دهید:

 

Untitled-14.jpg?0ad99bBurn Tool

 

 

حالا میخوهیم یه سایه واسه چوب سیب ایجاد کنیم.پس ابتدا یک لایه با نام Stalk Shadow ایجاد کنید.سپس با استفاده از ابزار Rectangular Marquee Tool یک مستطیل ساخته و ازمنوی Edit گزینه Transform وسپس Perspective را انتخاب کنید.حالا گوشه ی قسمت بالایی مستطیل را به بیرون بکشید.تا مانند تصویر زیر شود:

 

Stalk-Shadow1.jpg?0ad99bStalk Shadow

 

 

این مسیر را طی کنید:Filter > Blur > Gaussian Blur ومقدار را روی ۷pix قرار دهید.درآخر اگر سایه زیاد تیره است opacity آنرا کاهش دهید.خب!لایه Dent را سلکت کرده و سپس ابزار Rectangular Marquee Tool را انتخاب و درحالی که کلید Shift را فشرده اید،قسمت دیگری را به سلکت اضافه کنید تا سایه کاملا درون سلکت قرار گیرد.حالا کلیدهای Ctrl+Shift+I را فشرده وبعد از معکوس شدن سلکت کلید Delete را بفشارید:

 

Stalk-Shadow2.jpg?0ad99bStalk Shadow2

 

 

خب دوستان گلم.کارما تقریبا به پایان رسیده.فقط طراحی بکگراند مونده که اونم الان درست میشه.۱۳) قبل از این کار تمام لایه ها بجز لایه BackGround راانتخاب وسپس کلیدها Ctrl+G را بزنید تا در داخل یک گروه باشند.سپس نام گروه راApple بگذارید.حالا بکگراندرو از رنگ ۰۰۴۴۰۰ # پرکنید.سپس یک لایه با نام Shadow درزیر گروه ساخته و با استفاده از ابزار Elliptical Marquee Tool یه سلکت بیضی مانند،ایجاد وآنرا با رنگ سیاه پر کنید. حالا این مسیر را طی کنید:Filter > Blur > Gaussian Blur ومقدار را روی ۴۰pix قرار دهید:

 

Shadow.jpg?0ad99bApple Shadow

 

 

حالا یک لایه بالای BackGround ساخته و با استفاده از ابزار Elliptical Marquee Tool یک سلکت مانند شکل زیر بسازید وآنرا با رنگ۳۳۸۸۳۳# پر کنید.

 

Bck-Ground.jpg?0ad99bطراحی بکگراند

 

 

حالا این مسیر رابروید: Filter > Blur > Gaussian Blur و مقدار را ۷۵pix قرار دهید. ۱۴) اگه دقت کرده باشید سیب ما بیشتر به یک دایره شباهت داره و الان میخوایم سیب رو واقعیتر کنیم.پس از گروه Apple یه کپی گرفته و روی نام گروه جدید کلیک راست وسپس گزینه Merge Group رابفشارید و چشمک کنار گروه Apple را که گروه اصلی مابود،غیرفعال کنید (درضمن کپی گرفتن از گروه بدلیل این بودکه گروه راکه شامل لایه های متعدد است،نگه داریم) حالا روی لایه آخری را که از طریق Merge کردن بدست آوردید،انتخاب کرده و این مسیر رابروید: Edit > Transform > Warp رفته سپس کناره های سیب را مانند تصویر زیر تنظیم کنید.

 

22a.jpg?0ad99bتکمیل طراحی سیب

 

 

دوستان عزیز آموزش طراحی سیب به پایان رسید؛درضمن میتونید تصویر نهایی رو در زیر ببنید.امیدوارم هرجا هستین سالم و موفق باشید.خداحافظ:

 

Apple.jpg?0ad99b

 

 

  • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 سال پیش...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...