رفتن به مطلب

کمک در نصب افزونه وردپرس


muhammad

پست های پیشنهاد شده

با سلام

لطفا نحوه نصب پلاگین زیر رو بزارید

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

پلاگین MyArcadePlugi

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست عزیز ما دیگه فایل رو دانلود نکنیم 15 مگ

شما فایل تکست رو بزار ما دریافت بکنیم مطالعه بکنیم و به شما بگیم چیکار بکنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[color=#000000]nstallation [/color][color=#660066]Instructions[/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Extract[/color][color=#000000] the downloaded ZIP file [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Upload[/color][color=#000000] the content of the folder [/color][color=#008800]"!!! UPLOAD FILES INSIDE !!!"[/color][color=#000000] to your [/color][color=#660066]WordPress[/color][color=#000000] root directory [/color][color=#666600]([/color][color=#000088]where[/color][color=#000000] the wp[/color][color=#666600]-[/color][color=#000000]config[/color][color=#666600].[/color][color=#000000]php [/color][color=#000088]is[/color][color=#000000] located[/color][color=#666600])[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Set[/color][color=#000000] folder permissions of [/color][color=#008800]"wp-content/games"[/color][color=#000000]  to [/color][color=#006666]777[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Set[/color][color=#000000] folder permissions of [/color][color=#008800]"wp-content/thumbs"[/color][color=#000000] to [/color][color=#006666]777[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyArcadePlugin[/color][color=#660066]Pro[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]FunGames[/color][color=#660066]Theme[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to[/color][color=#008800]'WP-Admin -> MyArcade -> Settings'[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] update your settings[/color][color=#666600].[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Feed[/color][color=#666600]&[/color][color=#660066]Publish[/color][color=#660066]Games[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyScoresPresenter[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyGameListCreator[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to [/color][color=#008800]'WP-Admin -> MyArcade -> MyGameListCreator'[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] create a game list[/color][color=#666600]»[/color][color=#660066]Import[/color][color=#660066]Game[/color][color=#660066]Dump[/color][color=#666600]([/color][color=#000000]only on [/color][color=#660066]Ultimate[/color][color=#000088]or[/color][color=#660066]Carefree[/color][color=#000088]package[/color][color=#666600])[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]1.[/color][color=#660066]Download[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] install [/color][color=#660066]MySQLDumper[/color][color=#666600]:[/color][color=#000000] http[/color][color=#666600]:[/color][color=#880000]//www.mysqldumper.net/[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]2.[/color][color=#660066]Upload[/color][color=#000000] the [/color][color=#000088]dump[/color][color=#000000] file to mysqldumper directory under work[/color][color=#666600]/[/color][color=#000000]backup[/color][color=#666600]/[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]3.[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to [/color][color=#660066]MySQLDumper[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] click on [/color][color=#008800]"Restore"[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]4.[/color][color=#660066]Select[/color][color=#000000] the uploaded file [/color][color=#006666]5.[/color][color=#660066]Click[/color][color=#000000] on [/color][color=#008800]"Choose tables to be restored"[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]6.[/color][color=#660066]Select[/color][color=#000000] wp_myarcadegames [/color][color=#006666]7.[/color][color=#660066]Click[/color][color=#000000] on [/color][color=#660066]Restore[/color][color=#000000][/color]

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[color=#000000]nstallation [/color][color=#660066]Instructions[/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Extract[/color][color=#000000] the downloaded ZIP file [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Upload[/color][color=#000000] the content of the folder [/color][color=#008800]"!!! UPLOAD FILES INSIDE !!!"[/color][color=#000000] to your [/color][color=#660066]WordPress[/color][color=#000000] root directory [/color][color=#666600]([/color][color=#000088]where[/color][color=#000000] the wp[/color][color=#666600]-[/color][color=#000000]config[/color][color=#666600].[/color][color=#000000]php [/color][color=#000088]is[/color][color=#000000] located[/color][color=#666600])[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Set[/color][color=#000000] folder permissions of [/color][color=#008800]"wp-content/games"[/color][color=#000000]  to [/color][color=#006666]777[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Set[/color][color=#000000] folder permissions of [/color][color=#008800]"wp-content/thumbs"[/color][color=#000000] to [/color][color=#006666]777[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyArcadePlugin[/color][color=#660066]Pro[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]FunGames[/color][color=#660066]Theme[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to[/color][color=#008800]'WP-Admin -> MyArcade -> Settings'[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] update your settings[/color][color=#666600].[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Feed[/color][color=#666600]&[/color][color=#660066]Publish[/color][color=#660066]Games[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyScoresPresenter[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Activate[/color][color=#660066]MyGameListCreator[/color][color=#000000] [/color][color=#666600]-[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to [/color][color=#008800]'WP-Admin -> MyArcade -> MyGameListCreator'[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] create a game list[/color][color=#666600]»[/color][color=#660066]Import[/color][color=#660066]Game[/color][color=#660066]Dump[/color][color=#666600]([/color][color=#000000]only on [/color][color=#660066]Ultimate[/color][color=#000088]or[/color][color=#660066]Carefree[/color][color=#000088]package[/color][color=#666600])[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]1.[/color][color=#660066]Download[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] install [/color][color=#660066]MySQLDumper[/color][color=#666600]:[/color][color=#000000] http[/color][color=#666600]:[/color][color=#880000]//www.mysqldumper.net/[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]2.[/color][color=#660066]Upload[/color][color=#000000] the [/color][color=#000088]dump[/color][color=#000000] file to mysqldumper directory under work[/color][color=#666600]/[/color][color=#000000]backup[/color][color=#666600]/[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]3.[/color][color=#660066]Go[/color][color=#000000] to [/color][color=#660066]MySQLDumper[/color][color=#000088]and[/color][color=#000000] click on [/color][color=#008800]"Restore"[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]4.[/color][color=#660066]Select[/color][color=#000000] the uploaded file [/color][color=#006666]5.[/color][color=#660066]Click[/color][color=#000000] on [/color][color=#008800]"Choose tables to be restored"[/color][color=#000000] [/color][color=#006666]6.[/color][color=#660066]Select[/color][color=#000000] wp_myarcadegames [/color][color=#006666]7.[/color][color=#660066]Click[/color][color=#000000] on [/color][color=#660066]Restore[/color][color=#000000][/color]

 

 

دستورالعمل نصب و راه اندازی فایل دانلود شده

 

آپلود محتوای پوشه "!!! آپلود فایل های داخل!" به دایرکتوری ریشه وردپرس خود را (که در آن wp-config.php قرار واقع شده است)

 

دسترسی پوشه های

wp-content/games

و

wp-content/thumbs

رو به 777 تنظیم بکن

 

- پلاگین رو فعال بکن

 

- پوسته پلاگین رو از داخل پوسته ها فعال بکن

 

- برو به مدیریت ورددپرس -> MyArcade -> تنظیمات رو شخصی سازی بکن

 

- خوراک و انتشار بازی

 

- قابلیت ارائه نمرات رو فعال بکن

 

- لیست بازی هارو فعال بکن

 

- برو به مدیریت وردپرس -> MyArcade -> فهرست بازی های من و فهرست بازی هارو فعال بکن

 

 

 

»واردات کمپرسی بازی (فقط در بسته بندی رایگان مراقبت از Ultimateor)

1. دانلود و نصب خروجی زیر دامپر: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

2. آپلود فایل روگرفت به دایرکتوری دامپر خروجی زیر تحت کار / تهیه پشتیبان /

3. برو به خروجی زیر دامپر و کلیک بر روی "بازگرداندن"

4. انتخاب فایل آپلود شده

5. با کلیک بر روی "جدول را انتخاب کنید به آن بازگرداند"

6. wp_myarcadegames انتخاب

7. با کلیک بر روی بازگرداندن

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید ولی مشکل من ترجمه کردنش نیست

این دوتا فایل رو باید بسازم؟

 

wp-content/games

و

wp-content/thumbs

و در ضمن این آخری رو اصلا نفهمیدم

»واردات کمپرسی بازی (فقط در بسته بندی رایگان مراقبت از Ultimateor)

1. دانلود و نصب خروجی زیر دامپر: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

2. آپلود فایل روگرفت به دایرکتوری دامپر خروجی زیر تحت کار / تهیه پشتیبان /

3. برو به خروجی زیر دامپر و کلیک بر روی "بازگرداندن"

4. انتخاب فایل آپلود شده

5. با کلیک بر روی "جدول را انتخاب کنید به آن بازگرداند"

6. wp_myarcadegames انتخاب

7. با کلیک بر روی بازگرداندن

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ببخشید ولی مشکل من ترجمه کردنش نیست

این دوتا فایل رو باید بسازم؟

 

wp-content/games

و

wp-content/thumbs

و در ضمن این آخری رو اصلا نفهمیدم

»واردات کمپرسی بازی (فقط در بسته بندی رایگان مراقبت از Ultimateor)

1. دانلود و نصب خروجی زیر دامپر: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

2. آپلود فایل روگرفت به دایرکتوری دامپر خروجی زیر تحت کار / تهیه پشتیبان /

3. برو به خروجی زیر دامپر و کلیک بر روی "بازگرداندن"

4. انتخاب فایل آپلود شده

5. با کلیک بر روی "جدول را انتخاب کنید به آن بازگرداند"

6. wp_myarcadegames انتخاب

7. با کلیک بر روی بازگرداندن

 

 

 

 

 

 

 

wp-content/games

و

wp-content/thumbs

این دو فایل وجود دارن برای تنظیم سطح دسترسیشون باید وارد فایل منیجر هاستت بشی

 

و

 

> وارد سیستم بازی ها بشو ولی چون از نسخه رایگان استفاده میکنی مراقب تنظیمات حساب باش ( چیز مهمی نیست ولی بکن فقط زیاد تنظیماتشو دست دست نکن)

1. فایل دیتابیس رو از سایت داده شده دانلود بکن

2. قبل از ایمپورت کردن فایل دریافت شده در دیتابیس از دیتابیس خودت بکاپ تهیه بکن

3. به بخش dumper دیتابیس برو پشتیبان تهیه بکن

4. فایل رو انتخاب و آپلود بکن ( خودمم مورد و 4 رو دقیق متوجه نمیشم ولی فک کنم مظورش اینه دیتابیس دانلود شده رو ازون سایت ایمپورت بکنی )

5. 6. ( پینج و شیش باهم هستن ) روی تیبل wp_myarcadegames از داخل دیتابیس کلیک بکن و بازش بکن و ببین سالمه (کاری نداری باهاش بیخیال)

7. روی دکمه بک کلیک بکن

( روی دکمه بک کلیک بکن فک کنم مظورش اینه که دیگه کار تموم شد برگرد به سایتت و کاراتو بکن )

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بایگانی شده

این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...