رفتن به مطلب

استفاده از مدل xml dom پیشرفته


lion

پست های پیشنهاد شده

در بخش قبلی ، آموزش کار با مدل XML DOM ، به آموزش نحوه استفاده از متد ( ) getElementsByTagName ، برای دریافت اطلاعات از یک فایل XML پرداختیم .

در این بخش به معرفی سایر متدهای پرکاربرد و مهم این مدل خواهیم پرداخت . در تمام مثال های این بخش از فایل books.xml استفاده شده است . برای مشاهده اطلاعات آن ، بر روی لینک فایل کلیک نمایید .

 

خواندن مقدار یک المنت در فایل XML :

 

کد مثال زیر ، مقدار متن ( text ) ، اولین عنصر <title> را خوانده و بر می گرداند .

 

 

txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0].nodeValue ;

 

 

خواندن مقدار یک خاصیت یک المنت در XML :

 

کد مثال زیر ، مقدار متن خاصیت " lang " ، متعلق به اولین عنصر <title> را بر می گرداند . .

 

 

txt = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].getAttribute( " lang " ) ;

 

 

 

تغییر مقدار یک المنت به یک مقدار جدید :

 

کد مثال زیر ، مقدار متن اولین عنصر <title> را به مقدار تعیین شده ، تغییر می دهد :

 

 

x = xmlDoc.getElementsByTagName("title")[0].childNodes[0];x.nodeValue = " Easy Cooking " ;

 

 

ایجاد یک خاصیت جدید برای یک المنت در فایل XML :

 

متد ( ) setAttribute ، می تواند برای تغییر مقدار یک خاصیت موجود در یک المنت و یا ایجاد یک خاصیت جدید ، برای آن به کار برود .

کد مثال زیر یک خاصیت جدید با مقدار تعیین شده به نام ( edition = " first " ) را به هر عنصر <book> موجود در فایل XML ، اضافه می کند :

 

 

x=xmlDoc.getElementsByTagName("book");for( i=0 ; i < x.length ; i++ ) {      x [ i ].setAttribute( " edition " , " first " ) ;  }

 

 

ایجاد یک المنت جدید در فایل XML :

 

برای ایجاد یک المنت یا عنصر جدید در یک فایل XML ، چندین متد داریم که عبارتند از :

برای ایجاد یک المنت جدید از متد ( ) createElement استفاده می شود .

برای ایجاد یک گره متنی جدید از متد ( ) createTextNode استفاده می شود .

همچنین متد ( ) appendChild ، یک عنصر فرزند جدید را به عنصر جاری اضافه می کند ( پس از آخرین عنصر فرزند ) .

برای ایجاد یک عنصر جدید که حاوی متن ( text ) باشد ، ابتدا بایستی یک المنت جدید ساخت . سپس یک المنت متن را جدید و در آخر آن دو را به هم پیوند زد .

کد مثال زیر یک المنت جدید به نام ( <edition> ) را با مقدار متن ( text ) برابر با first ایجاد کرده و آن را به لاولین عنصر <book> اضافه می کند .

 

راهنمایی برای مثال :

 

خط اول یک عنصر جدید به نام <edition> را می سازد .

حط دوم یک المنت متنی با متن first را می سازد .

خط سوم عنصر جدید <edition> را به المنت متنی first پیوند می زند .

خط چهارم و آخر نیز ، المنت <edition> را به اولین المنت <book> اضافه می کند .

 

 

newel = xmlDoc.createElement( " edition " ) ;newtext = xmlDoc.createTextNode( " First " ) ;newel.appendChild( newtext ) ;x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " ) ;x[0].appendChild( newel ) ;

 

 

حذف یک المنت در فایل XML :

 

برای حذف یک المنت موجود در یک فایل XML از متد ( ) removeChild استفاده می شود .

کد زیر ، اولین گره یا فرزند را در المنت <book> حذف می کند .

 

 

x = xmlDoc.getElementsByTagName( " book " )[0];x.removeChild( x.childNodes[0] ) ;

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...