رفتن به مطلب

grameasy پرسش و پاسخ پیرامون اسکریپت GramEasy


پست های پیشنهاد شده

سلام من این اسکریپت و فارسی کردم مشکل راست چین کردنشو دارم کسی می تونه راهنمایی کنه ممنون

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • پاسخ 168
 • ایجاد شد
 • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

در 13 ساعت قبل، Configer گفته است :

دوست عزیز همون مسیر که بهتون دادم باید داخل یکی از اونها باشه

شما اسکریپت رو از 20 اسکریپت دانلود کردین؟

من از پرشین اسکریپت دانلود کردم یعنی از بیست اسکریپت دانلود کنم مشکل حل میشه؟من میخوام کپی رایتش درست بکنم و بزارم اینجا تا باقی بچه ها هم دانلود بکنن یعنی کپی رایتش عمومی کنم کد بزارم عنوان سایتش هرچی باشه کپی رایت خودش نشون بده الان کدش میزارم براتون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 18 ساعت قبل، sohil79 گفته است :

میتونی سورس همین صفحه مدیریت ارسال کنی تا من راهنماییت کنم

البته سورس رو به از مرورگر وردار از طریق control + U

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
  <title>Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما</title>
  <meta name="description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/>
  <meta name="keywords" content="The ultimate way to help your marketing effectiveness on Instagram today"/>
  
  <!-- Facebook open graph tags -->
  <meta property="og:type" content="website"/>
  <meta property="og:site_name" content="VTCreators"/>
  <meta property="og:url" content="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard"/>
  <meta property="og:title" content="Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما"/>
  <meta property="og:description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/>

  <!-- Twitter card tags -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"/>
  <meta name="twitter:site" content="@vtcreators"/>
  <meta name="twitter:title" content="Dashboard - ربات مدیریت اکانت اینستاگرام شما"/>
  <meta name="twitter:description" content="با ارزان ترین قیمت اکانت اینستاگرام خود را مدیریت کنید پست هوشمند بگذارید دوستان خود را لایک کنید برایشان کامنت های پیش فرض ارسال کنید به همه فالور های خود پیام دایرکت ارسال کنید پست های زمان بندی شده برای استوری و پست های خود بفرستید و کلی امکانات دیگر"/>
  <!-- Favicon-->
  <link rel="icon" href="http://flw.stjc.ir/assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700&subset=latin,cyrillic-ext" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" rel="stylesheet" type="text/css">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/fonts.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/node-waves/waves.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/animate-css/animate.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery.ui/smoothness/jquery-ui-1.10.1.custom.css" rel="stylesheet" >
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-material-datetimepicker/css/bootstrap-material-datetimepicker.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/skin/bootstrap/css/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/responsive/css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/sweetalert/sweetalert.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/css/elfinder.min.css" rel="stylesheet" >
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/material-design-preloader/md-preloader.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-select/css/bootstrap-select.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/animate-css/animate.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/emojionearea/emojionearea.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/style.css" rel="stylesheet">
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/themes/all-themes.css" rel="stylesheet" />
  <link href="http://flw.stjc.ir/assets/css/custom.css?v=1.4" rel="stylesheet">
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var PATH    = 'http://flw.stjc.ir/index.php/';
    var BASE    = 'http://flw.stjc.ir/';
    var CURRENT_URL= 'http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard';
    var list_chart = [];
    var token   = '';
    var module   = 'dashboard';
    var Lang = {};
    Lang["yes"]   = 'Yes';
    Lang["deleted"] = 'Deleted';
    Lang["selectoneitem"] = 'Select at least one item';
    Lang["selectonemedia"] = 'Select at least one Instagram account';
    Lang["emptyTable"] = 'No data available in table';
    Lang["processing"] = 'Processing';
    Lang["Anonymous"] = 'Anonymous';
  </script>
</head>

<body class="theme-blue-grey">
  <!-- Page Loader -->
  <div class="page-loader-action">
    <div class="loader">
      <div class="md-preloader pl-size-md">
        <svg viewbox="0 0 75 75">
          <circle cx="37.5" cy="37.5" r="33.5" class="pl-red" stroke-width="4" />
        </svg>
      </div>
      <p>Please wait...</p>
    </div>
  </div>
  <!-- #END# Page Loader -->
  <!-- Overlay For Sidebars -->
  <div class="overlay"></div>
  <!-- #END# Overlay For Sidebars -->
  <nav class="navbar">
  <div class="container-fluid">
    <div class="navbar-header">
      <a href="javascript:void(0);" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse" aria-expanded="false"></a>
            <a href="javascript:void(0);" class="bars"></a>
            <a class="navbar-brand text-center" href="http://flw.stjc.ir/index.php/"><img src="http://flw.stjc.ir/assets/images/logo.png" title="" alt=""></a>
    </div>
    
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse">
      <ul class="nav navbar-nav top-menu">
                <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payments">Pricing</a></li>
              </ul>
    
      <ul class="nav navbar-nav top-menu right mr0">
        <li>
          
          <div class="btn-group" style="margin-top: 7px; margin-left: 7px;">
            <button type="button" class="btn btn-white waves-effect bg-white col-black">EN</button>
            <button type="button" class="btn btn-danger dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">
              <span class="caret"></span>
              <span class="sr-only">Toggle Dropdown</span>
            </button>
            <ul class="dropdown-menu" style="min-width: 65px; text-align: center; margin-top: 0px!important;">
                            <li><a class="waves-effect waves-block p0" href="http://flw.stjc.ir/index.php/language?l=en">EN</a></li>
                            <li><a class="waves-effect waves-block p0" href="http://flw.stjc.ir/index.php/language?l=pt">PT</a></li>
                          </ul>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>  <section>
  <!-- Left Sidebar -->
  <aside id="leftsidebar" class="sidebar">
    <!-- Menu -->
    <div class="user-info bg-blue-grey" style="background-image: none;">
      <div class="image">
        <img src="http://flw.stjc.ir/assets/images/user.png" width="48" height="48" alt="User">
      </div>
      <div class="info-container">
        <div class="name" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Hi, flw</div>
        <div class="btn-group user-helper-dropdown">
          <i class="material-icons" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="true">keyboard_arrow_down</i>
          <ul class="dropdown-menu pull-right">
            <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/profile" class=" waves-effect waves-block"><i class="material-icons">account_box</i>Update</a></li>
            <li><a href="http://flw.stjc.ir/index.php/logout" class=" waves-effect waves-block"><i class="material-icons">lock_open</i>Logout</a></li>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="menu bg-blue-grey">
      <ul class="list">
        <li class="header">MAIN NAVIGATION</li>
        <li class="active">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard">
            <i class="material-icons">dashboard</i>
            <span>Dashboard</span>
          </a>
        </li>
        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/instagram_accounts">
            <i class="fa fa-instagram fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>Instagram accounts</span>
          </a>
        </li>
        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/logs">
            <i class="material-icons">assignment_turned_in</i>
            <span>Logs</span>
          </a>
        </li>
        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/proxy">
            <i class="fa fa-deaf fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>Proxy</span>
          </a>
        </li>
        <li class="header">INSTAGRAM TOOLS</li>
                <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/activity">
            <i class="material-icons">favorite_border</i>
            <span>Auto activity</span>
          </a>
        </li>
                        <li class="">
          <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle">
            <i class="material-icons">send</i>
            <span>Auto post</span>
          </a>
          <ul class="ml-menu">
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/post">
                <span>Add new</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/post/bulk">
                <span>Bulk post</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/schedules/post">
                <span>Schedule post</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/save">
                <span>Save posts</span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </li>
                        <li class="">
          <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle">
            <i class="material-icons">message</i>
            <span>Auto direct message</span>
          </a>
          <ul class="ml-menu">
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/message">
                <span>Add new</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/schedules/message">
                <span>Schedule message</span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </li>
                        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/search">
            <i class="material-icons">search</i>
            <span>Instagram search</span>
          </a>
        </li>
                        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/download">
            <i class="material-icons">file_download</i>
            <span>Instagram download</span>
          </a>
        </li>
        
                <li class="header">ADMIN AREA</li>
                <li class="">
          <a href="javascript:void(0);" class="menu-toggle">
            <i class="fa fa-cc-paypal fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>Payment management</span>
          </a>
          <ul class="ml-menu">
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/package_settings">
                <span>Package settings</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payment_settings">
                <span>Payment settings</span>
              </a>
            </li>
            <li class="">
              <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/payment_history">
                <span>Payment history</span>
              </a>
            </li>
          </ul>
        </li>
                <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/coupon">
            <i class="fa fa-ticket fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>Coupon management</span>
          </a>
        </li>
        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/user_management">
            <i class="fa fa-user fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>User management</span>
          </a>
        </li>
        <li class="">
          <a href="http://flw.stjc.ir/index.php/settings">
            <i class="fa fa-cogs fix-iconfa-sidebar" aria-hidden="true"></i>
            <span>Settings</span>
          </a>
        </li>
              </ul>
    </div>
    <!-- #Menu -->
    <!-- Footer -->
    <div class="legal">
      <div class="copyright">
        &copy; 2017 <a href="javascript:void(0);">persianscript.ir </a>.Ver1.6
      </div>
    </div>
    <!-- #Footer -->
  </aside>
  <!-- #END# Left Sidebar -->
</section>
  <section class="content">
    <div class="container-fluid">
            <div class="row dashboard">
  <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
    <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
      <div class="icon">
        <i class="material-icons col-blue-grey">contacts</i>
      </div>
      <div class="content">
        <div class="text uc">Account</div>
        <div class="number">0</div>
      </div>
    </div>

    <div class="panel-group full-body" id="accordion_23" role="tablist" aria-multiselectable="true">
      <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;">
        <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_23">
          <h4 class="panel-title">
            <a class="collapsed" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_23" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_23">
              ACTIVITY REPORT            </a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapseThree_23" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_23" aria-expanded="true">
          <div class="panel-body row mb0 pb0">
            <div class="row">
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">favorite</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Likes</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">comment</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Comments</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_up</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Follows</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_up</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Like + Follows</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">thumbs_up_down</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Follows back</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">thumb_down</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Unfollow</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">cached</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Repost</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">delete_forever</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Delete media</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>

            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="panel-group full-body" id="accordion_22" role="tablist" aria-multiselectable="true">
      <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;">
        <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_22">
          <h4 class="panel-title">
            <a class="collapsed uc" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_22" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_22">
              Post Report            </a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapseThree_22" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_22" aria-expanded="true">
          <div class="panel-body row mb0 pb0">
            <div class="row">
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">send</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Total process</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">beenhere</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Total success</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">sms_failed</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Total failure</div>
                    <div class="number">0</div>

                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey ">layers</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Total processing</div>
                    <div class="number">0</div>
                    
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <div class="panel-group full-body" id="accordion_24" role="tablist" aria-multiselectable="true">
      <div class="panel panel-settings mb20" style="background-color: transparent;">
        <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree_24">
          <h4 class="panel-title">
            <a class="collapsed uc" role="button" data-toggle="collapse" href="#collapseThree_24" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree_24">
              Message Report            </a>
          </h4>
        </div>
        <div id="collapseThree_24" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree_24" aria-expanded="true">
          <div class="panel-body row mb0 pb0">
            <div class="row">
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">send</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Total process</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">beenhere</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Message success</div>
                    <div class="number">0</div>
                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">sms_failed</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Message failure</div>
                    <div class="number">0</div>

                  </div>
                </div>
              </div>
              <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-12">
                <div class="info-box-2 hover-zoom-effect">
                  <div class="icon">
                    <i class="material-icons col-blue-grey">layers</i>
                  </div>
                  <div class="content">
                    <div class="text uc">Message processing</div>
                    <div class="number">0</div>
                    
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
    </div>
  </section>

  <!-- Add new account -->
  <div class="modal fade" id="modal-add-account" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
          
      <div class="card">
      <div class="header">
        <h2>
          <i class="fa fa-plus-square" aria-hidden="true"></i> Instagram account 
        </h2>
      </div>
      <div class="body">
        <div class="row">
          <div class="col-sm-12 mb0">
            <form action="http://flw.stjc.ir/index.php/instagram_accounts/ajax_update" data-redirect="http://flw.stjc.ir/index.php/dashboard/">
              <b>Instagram username (<span class="col-red">*</span>)</b>
              <div class="form-group">
                <div class="form-line">
                  <input type="hidden" class="form-control" name="id" value="0">
                  <input type="text" class="form-control" name="username" placeholder="Username">
                </div>
              </div>
              <b>Instagram password (<span class="col-red">*</span>)</b>
              <div class="form-group">
                <div class="form-line">
                  <input type="password" class="form-control" name="password" placeholder="Password">
                </div>
              </div>

                            <b>Proxy (<span class="col-red">*</span>)</b>
              <div class="form-group">
                <select name="proxy" class="form-control" >
                  <option value="">Select proxy</option>
                                    <option value="0">Using IP Host (Not recommend)</option>
                </select>
              </div>              
              <button type="submit" class="btn bg-red waves-effect btnIGAccountUpdate">Submit</button>

              <div class="alert mb15 mt15" style="color: #000!important">
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Make sure that e-mail, which you used for registration in Instagram is real, and you have access to it.<br/>
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> E-mail, which you used for registration in Instagram is confirmed and approved by Instagram.<br/>
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> It is strongly recommended to bind your Instagram account to any Facebook page.<br/>
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Upload avatar and fill in your profile.<br/>
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Add at least 6 photos to your account from mobile phone.<br/>
                <i class="fa fa-check-circle-o col-green" aria-hidden="true"></i> Ensure that your content does not violate the rules of Instagram. We are not responsible for your actions and their consequences.<br/>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
    </div>

      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Modal Save-->
  <div class="modal fade" id="modal-how-to-use" data-backdrop="static" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
          <div class="modal-header bg-blue-grey">
            <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
            <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">How to use</h4>
          </div>
          <div class="modal-body">
            
          </div>
          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn bg-red btnCloseModelHowToUse">I understand and close it</button>
          </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <!-- Modal Save-->
  <div class="modal fade" id="modal-save" tabindex="-1" data-backdrop="static" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header bg-blue-grey">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
          <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Title</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <input type="text" class="form-control save_title"/>
          </div>  
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-primary btn-modal-save"><i class="fa fa-floppy-o" aria-hidden="true"></i> save</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  <div class="modal fade" id="modal-category" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
    <div class="modal-dialog" role="document">
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header bg-blue-grey">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
          <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Title</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <div class="form-group">
            <input type="text" class="form-control category_title"/>
          </div>  
        </div>
        <div class="modal-footer">
          <button type="button" class="btn btn-primary btn-modal-add-category"><i class="fa fa-floppy-o" aria-hidden="true"></i> Add new</button>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
   <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyBmppxGwnK0wF3Q6FzKwcxGUbEtXFKeMkQ&sensor=false&libraries=places" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/geocomplete/jquery.geocomplete.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery.ui/jquery.ui.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/momentjs/moment.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/geocomplete/jquery.geocomplete.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-material-datetimepicker/js/bootstrap-material-datetimepicker.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/gmaps/gmaps.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/highcharts/highcharts.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/countid/jquery.countdown.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/js/elfinder.full.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/elfinder/js/jquery.dialogelfinder.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/jquery.dataTables.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/responsive/js/dataTables.responsive.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/skin/bootstrap/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/dataTables.buttons.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.flash.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/jszip.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/pdfmake.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/vfs_fonts.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.html5.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/jquery-datatable/extensions/export/buttons.print.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/bootstrap-notify/bootstrap-notify.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/sweetalert/sweetalert.min.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/node-waves/waves.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://flw.stjc.ir/assets/plugins/emojionearea/emojionearea.min.js"></script>

  <!-- Custom Js -->
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/admin.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/analytics.js"></script>
  <script src="http://flw.stjc.ir/assets/js/script.js"></script>
</body>

</html>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این رو <div class="copyright"> با notepad++ در پوشه اسکریپت جستجو کنید پیداش می کنید دوست من

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته پیش...

کلا اعصاب خورد کن هست

من نصب کردم روی سرور المان 

بعضی اکانت ها ادد میشن بعضی اکانت ها نه

اونایی که مشکل لاگین داشتن با پروکسی حل کردم

الان چنتا اکانت دارم حدود 24 ساعت گذاشتم  همه کار هارو انجام میداد والی الان اکانت جدید که وارد میکنم یا اکانت های قبلی فقط آنفالو میکنن و هیچ کار دیگه ای نمیکنن.

مشکل چیه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 7 ساعت قبل، mohsenhmt گفته است :

کلا اعصاب خورد کن هست

من نصب کردم روی سرور المان 

بعضی اکانت ها ادد میشن بعضی اکانت ها نه

اونایی که مشکل لاگین داشتن با پروکسی حل کردم

الان چنتا اکانت دارم حدود 24 ساعت گذاشتم  همه کار هارو انجام میداد والی الان اکانت جدید که وارد میکنم یا اکانت های قبلی فقط آنفالو میکنن و هیچ کار دیگه ای نمیکنن.

مشکل چیه؟

درود.

مشکل می تونه از سرورتون باشه. بررسی کنید اگه نسخه جدید GramEasy اومده ، پیدا و نصبش کنید. ممکنه API اینستاگرام تغییر کرده باشه که نیاز به آپدیت اسکریپت داره.

 • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته پیش...

سلام وقتتون بخیر اگر از دوستان به طور حرفه ای با اینستایار و ایزی گرام میتونن کار کنن برای چند جلسه رفع مشکل و زیرساخت و مشاوره نیازشون داریم. با تقبل هزینه همیاریشون. 09128474122 عظیمی تماس تلفنی یا تلگرام لطفا

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته پیش...

سلام به همه دوستان

من این اسکریپت رو نصب کردم و کرون ها هم ست کردم تنها مشکلم اینه که وقتی میخوام اکانت اضافه کنم ارور میده و میگه باید پروکسی ست کنی خب پروکسی ها یوزر پس دارن اما اینجا تو اسکریت فقط ادرس یا ای پی میگیره و جایی برای یوزر پسورد نداره میشه راهنمایی کنید .

البته پروکسی هم باروشی که یکی از دوستان گفتند و ست کردم بازم ارور داد و نشد و ارورش این بود

cURL error 56: Received HTTP code 407 from proxy after CONNECT (see لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

اگر راهنمایی کنید ممنون میشم.

با تشکر از همگی.

ویرایش شده توسط mohsen6374
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته پیش...
در 11 ساعت قبل، AHF-victory گفته است :

api چه طوری درست کنم؟نمیشه هرکاری م یکنم

درود، اگر منظورتون API اینستاگرام هست که باید نسخه های جدیدتر اسکریپت رو نصب کنید. در نسخه های جدیدتر مشکلات و تغییرات API اینستاگرام رفع و اعمال شده.

 • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

من آخرین نسخه که روی سایت هست یعنی

اسکریپت ربات هوشمند اینستاگرام GramEasy نسخه 1.9

رو دانلود و نصب کردم، منتهی برای یک بخش از فعال سازیش باید یک api داخل گوگل براش ایجاد کنیم که خود برنامه هم لینکش رو میده و تو داکیومنتش هم هست. منتهی ایجاد این api در گوگل کارت اعتباری معتبر میخواد و در واقع پولی هست. راه حلی براش هست؟

لینک api مورد نیاز

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 15 ساعت قبل، BahramElf گفته است :

سلام

من آخرین نسخه که روی سایت هست یعنی

اسکریپت ربات هوشمند اینستاگرام GramEasy نسخه 1.9

رو دانلود و نصب کردم، منتهی برای یک بخش از فعال سازیش باید یک api داخل گوگل براش ایجاد کنیم که خود برنامه هم لینکش رو میده و تو داکیومنتش هم هست. منتهی ایجاد این api در گوگل کارت اعتباری معتبر میخواد و در واقع پولی هست. راه حلی براش هست؟

لینک api مورد نیاز

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

دوست عزیز متاسفانه جدیدا apiدارای هزینه هستش

و راه دیگه ای غیر از خرید نداره

ویرایش شده توسط behzad51
اشتباه
 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 21 ساعت قبل، shadowrobin گفته است :

کسی میتونه کمک کنه برای تنظیم Cron Jobs ؟

اگر مشکل حل نشده اطلاع بدین تا حلش کنیم.

از دوستان اگر کسانی هستن که میتونن مشتری برای ربات اینستاگرام بیارن، با پورسانت از 30 تا 50درصد میتونیم باهم کار کنیم. من سرور اختصاصی تهیه کردم و چندین ماهه که مشکلات مختلفش رو هم رفع کردم، منتها مدتی هست که از نظر جذب مخاطب مشکل دارم و چندین بارهم اینستاگرام پیچهای خودم رو که با مشتریها ارتباط میگرفتم و جذب مشتری داشتم مسدود کرده...خلاصه اگر کسی مخاطب و مشتری داره میتونیم باهم همکاری کنیم.

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 4 هفته پیش...
در در 3 اسفند 1396 در 18:22، dariuosh_mahmoodi گفته است :

اینم لیست cronjob که باید اضافه کنید فقط آدرس سایت خودتون را توی این متن جایگزین کنید و اضافه کنید روی هر دقیقه تنظیم شه

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. >/dev/null 2>&1

wget --spider -O - http:// لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. /index.php/cron/like_follow >/dev/null 2>&1

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

عزیز من کل اینارو وارد کردم همشونم فعال شد فقط تو قسمت دایرکت دایرکت نمیفرسته میزنه proccess ولی نمیفرسته 

میشه راهنمایی کنید

 

***دلیناوب**

09228352708

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 22 تیر 1397 در 01:45، shadowrobin گفته است :

سلام ، اگر از نسخه های نال استفاده میکنی ی عدد طولانی الکی بزار درست میشه

این روش تست شده؟ جواب میده؟

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در ۱ ساعت قبل، BahramElf گفته است :

این روش تست شده؟ جواب میده؟

درود.

اگر اسکریپت نال شده باشه، در قسمت کدخرید (Purchase Code) هر چیزی وارد کنید ازتون قبول خواهد کرد. ولی در نسخه های اورجینال، اسکریپت به یک دیتابیس متصل میشه و کد وارد شده رو آنالیز می کنه که آیا اون کد مجاز هست یا خیر.

در نسخه نال شده چنین قابلیتی از اسکریپت گرفته میشه و هر کدی وارد کنید قبول می کنه.

موفق باشید.

 • Like 4
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای اینستاگرام زمانی که میخوایم اکانت اضافه کنیم یک گزینه پروکسی هم داره که تو داکیومنت خودش در این آدرس  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  میگه با فرمت

http://user:pass@ip:port وارد کنید. منتهی من متوجه نشدم port و ip رو چی بزنیم؟؟؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مراحل نصب به خوبی سپری شد ولی من که هر کاری کردم اینستا لاگین نشد. کد هم از طرف اینستا به ایمیل اکانت میاد ولی زمانی که کد رو وارد میکنم و مجدد لاگین رو میزنم به جای اینکه لاگین بشه باز دوباره یک کد دیگه از طرف اینستا میاد و میگه لاگین کنید و همین دور ادامه داره...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 20 مرداد 1397 در 20:59، BahramElf گفته است :

برای اینستاگرام زمانی که میخوایم اکانت اضافه کنیم یک گزینه پروکسی هم داره که تو داکیومنت خودش در این آدرس  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  میگه با فرمت

http://user:pass@ip:port وارد کنید. منتهی من متوجه نشدم port و ip رو چی بزنیم؟؟؟

درود.

اگر پراکسی شما یوزرنیم و پسورد داره، به صورت زیر باید وارد کنید:

http://masih:123456@5.135.125.255:80800

اگه یوزرنیم و پسورد ندارید، به صورت زیر وارد کنید: فقط آی پی و پورت :

http://5.125.135.255:80800

 

در در 20 مرداد 1397 در 22:08، BahramElf گفته است :

مراحل نصب به خوبی سپری شد ولی من که هر کاری کردم اینستا لاگین نشد. کد هم از طرف اینستا به ایمیل اکانت میاد ولی زمانی که کد رو وارد میکنم و مجدد لاگین رو میزنم به جای اینکه لاگین بشه باز دوباره یک کد دیگه از طرف اینستا میاد و میگه لاگین کنید و همین دور ادامه داره...

وارد تنظیمات اکانت اینستاگرام بشید. اکانت رو برای چند ساعت Deactive کنید. بعد از چند ساعت Active کنید و از طریق اسکریپت لاگین کنید داخل اکانت.

 • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 24 آذر 1396 در 22:55، mrsibmoz گفته است :

سلام دوستان

من اسکریپت گرام ایزی نصب کردم بدون هیچ مشکلی نصب شد وارد سایت شدم و اکانت اینستاگرام روش لوگین کردم تنظیماتشم انجام دادم و اکانت استارت کردم ولی الان دو روزه که استارتش کردم هیچ فعالیتی نکرده نه لایک میکنه نه کامنت می اره و نه فالو میکنه

ممنون میشم راهنماییم کنید

 

خواهشن اونایی که نصبش کردن و باهاش کار کردن پاسخ بدن

منم دقیقا همین مشکل را دارم , شما راه حلی پیدا کردین؟ تمام cronjob ها رو هم درست تنظیم کردم , البته version2 رو نصب کردم 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در در 17 تیر 1397 در 19:35، BahramElf گفته است :

سلام

من آخرین نسخه که روی سایت هست یعنی

اسکریپت ربات هوشمند اینستاگرام GramEasy نسخه 1.9

رو دانلود و نصب کردم، منتهی برای یک بخش از فعال سازیش باید یک api داخل گوگل براش ایجاد کنیم که خود برنامه هم لینکش رو میده و تو داکیومنتش هم هست. منتهی ایجاد این api در گوگل کارت اعتباری معتبر میخواد و در واقع پولی هست. راه حلی براش هست؟

لینک api مورد نیاز

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

برای این مورد فعلا که راه حلی جز خرید نیست...من قبل پولی شدن کدش رو گرفته بودم از گوگل که بعدا دیگه کار نکرد...یعنی هم برای پولی شدن و هم مسدود شدن دامنه های ir...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام 
من نسخه 2 اسکریپgrameasy رو نصب کردم ، نصب بدون مشکل بود. اکانت اینستاگرام  به خوبی متصل میشه.
حتی قسمت ارسال پست کار میکنه. ولی لایک ، کامنت فالو و... اتوماتیک کار نمیکنند.
گویا بخاطر تنظیم نبودن  cronjob  هست. در بحث ها زیاد cronjob  ارسال شده بود . ولی گویا برای ورژن های دیگه ایزی گرام هست. 
اگر کسی نسخه 2 رو نصب کرده اگر امکان داره تنظیم درست کرانجابزش  رو بفرسته.

-----------------------
ضمنا من هاست سی پنل ، ایران میهن هاست دارم. ممکن هست کارنکردنش بخاطر این باشه؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

در 22 ساعت قبل، mnpmeybodi گفته است :

سلام 
من نسخه 2 اسکریپgrameasy رو نصب کردم ، نصب بدون مشکل بود. اکانت اینستاگرام  به خوبی متصل میشه.
حتی قسمت ارسال پست کار میکنه. ولی لایک ، کامنت فالو و... اتوماتیک کار نمیکنند.
گویا بخاطر تنظیم نبودن  cronjob  هست. در بحث ها زیاد cronjob  ارسال شده بود . ولی گویا برای ورژن های دیگه ایزی گرام هست. 
اگر کسی نسخه 2 رو نصب کرده اگر امکان داره تنظیم درست کرانجابزش  رو بفرسته.

-----------------------
ضمنا من هاست سی پنل ، ایران میهن هاست دارم. ممکن هست کارنکردنش بخاطر این باشه؟

درود.

کران جاب ها رو معمولا در بخش مستندات اسکریپت می تونید پیدا کنید.

ولی چیزی که باید توجه داشته باشید اینه که در دستورات کران جاب که قرار داده میشه، در ابتدای دستورات از نماد ستاره استفاده میشه که برای تنظیم زمان اجرای مجدد کران جاب هست.

اگه در کران جاب موجود در پنل هاستتون، امکان تنظیم زمان اجرای کران جاب وجود داره، پس باید ستاره ها رو از دستور کران جاب حذف کنید. در غیر اینصورت دستور به خوبی نمی تونه کارشو انجام بده.

در برخی از نسخه های پنل هاستینگ مثل پلسک یا دایرکت ادمین، امکان تعیین زمان به صورت جداگانه نیست و در اینصورت باید از نماد ستاره در دستور کران جاب استفاده کنیم تا زمان رو تنظیم کنیم.

 

امیدوارم مشکلتون با این راهنمایی حل بشه.

موفق باشید

 • Like 4
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.

×
×
 • اضافه کردن...