رفتن به مطلب

pedram70

کاربر سایت
 • تعداد ارسال ها

  9
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره pedram70

 • درجه
  کاربر تازه وارد
  کاربر تازه وارد
 1. اونها + ارسال به دوستان و چاپ این صفحه رو پاک کنم تا کجا باید حذف کنم
 2. آقا شرمنده داخل صفحات مطلب اون بالا یک بخش هست به نام اندازه فونت و + - اینا رو بخوام پاک کنم کدوم بخش کد رو حذف کنم <?php get_header(); ?> <div class="container rcl"> <div class="col-sm-7 col-xs-12 center"> <?php if (have_posts()) : ?><?php while (have_posts()) : the_post(); ?> <div class="row panel_center_single"> <div class="row boxtitle_single"> <h1><?php the_title(); ?></h1> </div><!--boxtitle_single--> <div class="row infopost"> <p class="col-sm-7 col-xs-8 pull-right hidden-xs2">دسته: تاریخ انتشار: <?php the_time('y/m/d'); ?> &nbsp; &nbsp;<?php edit_post_link(); ?> </p> <div class="col-sm-5 col-xs-4 fontsize"> اندازه فونت <a data-toggle="tooltip" title="بزرگنمایی متن"> <span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> </a> <a data-toggle="tooltip" title="کوچک نمایی متن"><span class="glyphicon glyphicon-minus"></span></a> <a class="link-sendmail" href="mailto:?subject=<?php the_title(); ?>&amp;body=<?php the_permalink() ?>" data-toggle="tooltip" title="ارسال به دوستان"> <span class="glyphicon glyphicon-envelope"></span></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a class="link-print" data-toggle="tooltip" href="javascript:window.print()" title="چاپ این صفحه" rel="nofollow"> <span class="glyphicon glyphicon-print"></span> </a> </div> </div><!--infopost--> <div class="row b_panelsingle"> <?php if (has_post_thumbnail()) { ?> <div class="row thumbnail img_thumbnail"> <img src="<?php echo get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(), "medium"); ?>" alt="<?php the_title(); ?>"> </div> <?php } ?> <div class="row contentpost"> <?php the_content(); ?> <?php get_template_part('shere', 'box'); ?> </div><!--contentpost--> </div><!--b_panelsingle--> </div><!--panel_center_single--> <?php endwhile; ?><?php endif; ?> <?php if (comments_open()) { ?> <div class="row comment_box"><?php comments_template(); ?></div> <?php } ?> </div><!--center--> <?php get_template_part('sidebar', 'left'); ?> <?php get_template_part('sidebar', 'left2'); ?> </div><!--rcl--> <?php get_footer(); ?>
 3. تشکر اگه بخوام فقط بخش جدیدترین ها باقی بمونه و فقط پربازدیدها حذف بشه باید کدوم قسمت رو حذف کنم
 4. جسارتا اگه بخوام اون بخش پربازدیدترین و جدیدترین چپ رو حذف کنم از کجا تا کجا کد رو باید پاک کنم <div class="col-lg-3 col-md-3 col-sm-4 col-xs-12 left "> <div class="row panel_left left_tabs"> <div class="sidebar_tab_wrap"> <button id="mostview" class="sidebar_tab active">پربازدیدترین ها</button> <button id="lastpost" class="sidebar_tab">جدیدترین ها</button> </div> <div class="sidebar_tabcontent_wrap"> <div id="mostview_content" class="sidebar_tabcontent active"> <?php $number_popular=get_option('funnumber_popular'); if(empty(intval($number_popular))){ $number_popular=2; } ?> <?php $args = array( 'posts_per_page' => $number_popular, 'meta_key' => 'post_views_count', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC', ); $popular_left_query = new WP_Query( $args ); if($popular_left_query->have_posts()): ?> <ul class="ulleft"> <?php while ($popular_left_query->have_posts()) : $popular_left_query->the_post(); ?> <li><h5><a href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title();?>" rel="bookmark"><?php the_title();?></a></h5></li> <?php endwhile; ?> </ul> <?php endif;?> <?php wp_reset_query(); ?> </div> <div id="lastpost_content" class="sidebar_tabcontent"> <?php $args = array( 'post_type' => 'post', 'posts_per_page' => 20, ); $popular_left_query = new WP_Query( $args ); if($popular_left_query->have_posts()): ?> <ul class="ulleft"> <?php while ($popular_left_query->have_posts()) : $popular_left_query->the_post(); ?> <li><h5><a href="<?php the_permalink();?>" title="<?php the_title();?>" rel="bookmark"><?php the_title();?></a></h5></li> <?php endwhile; ?> </ul> <?php endif;?> <?php wp_reset_query(); ?> </div> </div> </div> <div class="<?php echo (get_option("fun_fixed_left")=="true") ? 'fix_panel':''; ?>"> <?php get_template_part('panel','leftpost'); ?> <?php if(!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('left_abzarak')) : ?><?php endif; ?> <?php if(is_single()):?> <div class="row panel_left_list "> <?php for ($txtads = 1; $txtads <= 10; $txtads++) { $l2_textads = get_option('funl2_textads' . $txtads); if ($l2_textads) { ?> <div class="row panel_txt_left2 txtads<?php echo $txtads;?>"> <a href="<?php echo get_option('funl2_textlinkads' . $txtads, '#'); ?>" data-toggle="tooltip" title="<?php echo $l2_textads; ?>" target="_blank" rel="nofollow"><?php echo $l2_textads; ?></a> </div> <?php } $l2_textads = ''; } ?> </div><!--panel_left_list--> <?php endif;?> </div> </div><!--left-->
 5. pedram70

  ایندکس نشدن سایت

  چطوری اسکن کردید بی زحمت اگه سایت یا آموزشی براش هست بفرمایید
 6. این فایل سایدبار هست ولی تعداد نزده اینو چجوری بکنم 5 تا <div class="col-sm-3 col-md-2 col-xs-12 hidden-xs right"> <?php $fix_class = ''; if (get_option("fun_fixed_left2") == "true") { echo '<div class="rightinside fix_panel">'; } else { echo '<div class="rightinside">'; } ?> <?php $funrads_a = get_option('funrads_a'); if ($funrads_a) { $funrads_alink = get_option('funrads_alink'); echo '<div class="row panel_img_right"><a class="thumbnail" href="' . $funrads_alink . '" target="_blank" title="تبلیغات"><img src="' . $funrads_a . '" alt="تبلیغات"/></a></div>'; } ?> <?php $funrads_b = get_option('funrads_b'); if ($funrads_b) { $funrads_blink = get_option('funrads_blink'); echo '<div class="row panel_img_right"><a class="thumbnail" href="' . $funrads_blink . '" target="_blank" title="تبلیغات"><img src="' . $funrads_b . '" alt="تبلیغات"/></a></div>'; } ?> <?php $funrads_c = get_option('funrads_c'); if ($funrads_c) { $funrads_clink = get_option('funrads_clink'); echo '<div class="row panel_img_right"><a class="thumbnail" href="' . $funrads_clink . '" target="_blank" title="تبلیغات"><img src="' . $funrads_c . '" alt="تبلیغات"/></a></div>'; } ?> <?php $funrads_d = get_option('funrads_d'); if ($funrads_d) { $funrads_dlink = get_option('funrads_dlink'); echo '<div class="row panel_img_right"><a class="thumbnail" href="' . $funrads_dlink . '" target="_blank" title="تبلیغات"><img src="' . $funrads_d . '" alt="تبلیغات"/></a></div>'; } ?> <?php get_template_part('list', 'cat'); ?> <?php if(!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('right_abzarak')) : ?><?php endif; ?> <?php $month = date('m'); $args = array( 'meta_key' => 'post_views_count', 'orderby' => 'meta_value_num', 'order' => 'DESC', 'date_query' => array( array( 'column' => 'post_date_gmt', 'before' => '1 month ago', ) )); $old_query = new WP_Query( $args ); ?> <?php $class_color = array('tghermez', 'tsabz', 'tabi', 'tbanafsh', 'tsorati', 'tzard'); ?> <?php if ($old_query->have_posts()): ?> <div class="row panel_right hidden-xs"> <?php echo '<div class="row t_panelright ' . $class_color[array_rand($class_color)] . '"><span>مروری بر گدشته</span></div>'; ?> <div class="row b_panelright b_postsidebar"> <ul> <?php while ($old_query->have_posts()) : $old_query->the_post(); ?> <li><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title(); ?>" rel="bookmark"> <?php if (has_post_thumbnail()) { ?> <div class="row imgrightpost <?php echo (has_post_format('video')) ? 'has_video' :'';?>"> <img src="<?php echo get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(), "thumbnail"); ?>" alt="<?php the_title(); ?>"> </div> <?php } ?> <h3><?php the_title(); ?></h3> </a> </li> <?php endwhile; ?> </ul> </div><!--b_panelright--> </div><!--panel_right--> <?php wp_reset_query(); ?> <?php endif; ?> </div> </div><!--sidebar-->
 7. ممنون از راهنماییتون. اون بخش مروری برگذشته سایدبار راست رو از کجا میتونم بکنم 5 تا
 8. pedram70

  مشکل مشکل منو در حالت موبایل

  سلام ببخشید سایتم توی حالت موبایل مشکل داره و وقتی کلیک میکنم منو باز نمیشه. ممنون میشم راهنمایی کنید. اینم سایتم
×
×
 • اضافه کردن...