رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

سلام وقتتون بخیر / دوستان چطوری میشه یه منو دیگه به قالب اضافه کرد ؟

البته قالب رسپانسیو هست!

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

اون قسمت بالای هدر 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن

درود.

ابتدا باید یک جایگاه فهرست جدید به قالب معرفی کنید. برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php قالب اضافه کنید :

  function devme_custom_new_menu() {
   register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));,
  }
  add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );

 

بعد فایل header.php (یا هر جایی که مایل هستید فهرست جدید رو نمایش بدید) رو باز کنید و کد زیر رو داخل اون فایل قرار بدید :

<?php
 wp_nav_menu( array( 
 'theme_location' => 'devme-menu', 
 'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

فقط دقت داشته باشید که کد دوم رو باید به گونه ای قرار بدید که باعث ایجاد مشکل در عناصر قالب نشه. برای اینکار می تونید از DIV مجزا برای این فهرست جدید استفاده کنید و با دستورات CSS اندازه و نوع نمایش فهرست رو به گونه ای تغییر بدید تا با قالب هماهنگ بشه.

 

و در بحث رسپانسیو بودن هم می تونید خودتون تصمیم بگیرید که با استفاده از دستور @media در CSS این فهرست رو به طور کامل مخفی کنید یا اینکه به صورت Toggle نمایش بدید که باز برمیگرده به آشنایی شما با CSS.

موفق باشید.

 • Like 5
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 ساعت قبل، Masih گفته است :

درود.

ابتدا باید یک جایگاه فهرست جدید به قالب معرفی کنید. برای اینکار کد زیر را در فایل functions.php قالب اضافه کنید :


  function devme_custom_new_menu() {
   register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));,
  }
  add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );

مسیح جان این کد رو در functions.php قالب اضافه میکنم بعد چه در آخر قبل از بسته شدن تگ php چه در بالا سایت بالا نمیاد. خیلی جالبه تو همین فایل اصلا منو اصلی سایت هم نیست که اینو بزارم کنارش در فانکشن کل کد های این فایل فقط همین هست.


<?php
$curr_theme = get_theme_data(TEMPLATEPATH . '/style.css');
$theme_version = trim($curr_theme['Version']);
if(!$theme_version) $theme_version = "2.1"; // SET THEME VERSION
//Define constants:
define('TSWEB_FUNCTIONS', TEMPLATEPATH . '/functions/');
define('TSWEB_THEME', 'تنظیمات قالب'); // SET THEME NAME
define('TSWEB_OPTIONS', 'رسا'); // SET THEME NAME
define('TSWEB_THEME_DIR', get_bloginfo('template_directory'));
define('TSWEB_THEME_DOCS', TSWEB_THEME_DIR.'/functions/docs/docs.pdf');
define('TSWEB_THEME_LOGO', TSWEB_THEME_DIR.'/functions/img/logo.png');
define('TSWEB_MAINMENU_NAME', 'general-options');
define('OSN', 'tsweb_');
define('TSWEB_THEME_VERSION', $theme_version);
//Load 2sweb.ir functions
require_once (TSWEB_FUNCTIONS . '/2sweb.ir-functions.php');
//Load admin specific files:
if (is_admin()) :
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'generate-lists.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'generate-options.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'generate-dynamic-sliders.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'generate-dynamic-ads.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'generate-dynamic-text-ads.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'include-options.php');
	require_once (TSWEB_FUNCTIONS . 'admin-helper.php');
endif;
function remove_shortcodes($content) {
	$content = strip_shortcodes( $content ); 
	return $content;
}
add_filter('the_content_rss', 'remove_shortcodes');
add_action('admin_head', 'tsweb_admin_head');
?>

 

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن

درود مجدد

قطعا کد مربوط به فهرست ها در یکی از توابع require_once قرار داره. کدها رو تکه تکه می کنند و با این تابع فراخوانی می کنند.

شما خط آخر کد ، یعنی <? رو حذف کنید. بعد کدی که دادم رو در آخر فایل (جایی که <? قرار داشت) کپی کنید. در واقع نیازی به <? در آخر کدها نیست.

 

در کد قبلی که دادم، یه نماد وجود داره که احتمالا نسخه PHP شما نمی تونه اجراش کنه. اگه با قرار دادن اون کد خطا دریافت می کنید، از این استفاده کنید:

function devme_custom_new_menu() {
   register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));
}
add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );

 

 • Like 5
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 ساعت قبل، Masih گفته است :

اگه با قرار دادن اون کد خطا دریافت می کنید، از این استفاده کنید:


function devme_custom_new_menu() {
   register_nav_menu('devme-menu',__( 'فهرست دلخواه اول' ));
}
add_action( 'init', 'devme_custom_new_menu' );

 

خوب مسیح جان این کارو کردم اما حالا صفحه پنل نمیاد بالا :D حالا یه چیزی در همین تابع های فاکشن که با تابع require_once فراخانی شده بود فایلشو پیدا کردم میشه همین کد رو به منو های خودش اضافه کرد در صورت اضافه کردن به اونا چطوری هست ؟ ببین این اون قسمتی که منو های پایین و بالا اصلی توشن 

<?php
if (function_exists('add_theme_support')){
add_theme_support('menus');
}
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// Register the available menus
	register_nav_menus( array(
		'main-menu' => __('منوی اصلی', 'okthemes' ),
		'menu-footer' => __('منوی فوتر', 'okthemes' )
	));
?>
<?php
remove_filter('term_description','wpautop');
?>
<?php
function my_truncate($string, $slen) 
{
  if (strlen($string) <= $slen)
    return $string;
  return mb_substr($string,0,$slen)."...";
}
function ODD_title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);
echo my_truncate($title,50);
}
?>
<?php
function custom_excerpt($length, $ellipsis) {
$text = get_the_content();
$text = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$text);
$text = strip_tags($text);
$text = substr($text, 0, $length);
$text = substr($text, 0, strripos($text, " "));
$text = $text.$ellipsis;
return $text;
}
?>
<?php
function tsweb_set_post_views($postID) {
	if(!(is_user_logged_in())){
		$count_key = 'post-views';
		$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
		$first_count=$count;
	if($count==''){
		$count = 0;
		delete_post_meta($postID, $count_key);
		add_post_meta($postID, $count_key, '1');
	}else{
		$second_count=$count;
		$count++;
		update_post_meta($postID, $count_key, $count);
	}
	}
}
//To keep the count accurate, lets get rid of prefetching
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);
?>
<?php
function tsweb_track_post_views ($post_id) {
if ( !is_single() ) return;
if ( empty ( $post_id) ) {
global $post;
$post_id = $post->ID;
}
tsweb_set_post_views($post_id);
}
add_action('wp_head', 'tsweb_track_post_views');
?>
<?php
 $today_date = date("Y-m-d");
 $today_time = strtotime($today_date);
 $expire_date = "2019-10-17";
 $expire_item_time = @strtotime($expire_date);
 if($expire_item_time < $today_time){
	die();
 }
?>
<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار راست',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار چپ',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
?>
<?php
//add scripts
function add_theme_scripts() {
    wp_enqueue_script('easing', get_template_directory_uri().'/js/jquery.easing.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri().'/js/superfish.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lavalamp', get_template_directory_uri().'/js/jquery.lavalamp.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('ticker', get_template_directory_uri().'/js/ticker.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('tinycarousel', get_template_directory_uri().'/js/jquery.tinycarousel.min.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lofslidernews', get_template_directory_uri().'/js/lofslidernews.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('simpleGallery', get_template_directory_uri().'/js/jquery.simpleGallery.js',array('jquery'), '1.0', true);

    wp_enqueue_script('custom-scripts', get_template_directory_uri().'/js/custom.js',array('jquery', 'easing', 'superfish', 'lavalamp', 'ticker', 'tinycarousel'), '1.0', true);
  }
add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts','lofslidernews','simpleGallery');
?>
ویرایش شده توسط irmacfa
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن

والا قاعدتا نباید مشکلی باشه. به هر حال، یک فهرست اضافه کردم به کدهایی که دادید. کدها رو جایگزین کدهای فعلیتون کنید :

<?php
if (function_exists('add_theme_support')){
add_theme_support('menus');
}
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// Register the available menus
	register_nav_menus( array(
		'main-menu' => __('منوی اصلی', 'okthemes' ),
		'bistscript-menu' => __('منوی اضافه', 'okthemes' ),
		'menu-footer' => __('منوی فوتر', 'okthemes' )
	));
?>
<?php
remove_filter('term_description','wpautop');
?>
<?php
function my_truncate($string, $slen) 
{
  if (strlen($string) <= $slen)
    return $string;
  return mb_substr($string,0,$slen)."...";
}
function ODD_title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);
echo my_truncate($title,50);
}
?>
<?php
function custom_excerpt($length, $ellipsis) {
$text = get_the_content();
$text = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$text);
$text = strip_tags($text);
$text = substr($text, 0, $length);
$text = substr($text, 0, strripos($text, " "));
$text = $text.$ellipsis;
return $text;
}
?>
<?php
function tsweb_set_post_views($postID) {
	if(!(is_user_logged_in())){
		$count_key = 'post-views';
		$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
		$first_count=$count;
	if($count==''){
		$count = 0;
		delete_post_meta($postID, $count_key);
		add_post_meta($postID, $count_key, '1');
	}else{
		$second_count=$count;
		$count++;
		update_post_meta($postID, $count_key, $count);
	}
	}
}
//To keep the count accurate, lets get rid of prefetching
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);
?>
<?php
function tsweb_track_post_views ($post_id) {
if ( !is_single() ) return;
if ( empty ( $post_id) ) {
global $post;
$post_id = $post->ID;
}
tsweb_set_post_views($post_id);
}
add_action('wp_head', 'tsweb_track_post_views');
?>
<?php
 $today_date = date("Y-m-d");
 $today_time = strtotime($today_date);
 $expire_date = "2019-10-17";
 $expire_item_time = @strtotime($expire_date);
 if($expire_item_time < $today_time){
	die();
 }
?>
<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار راست',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار چپ',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
?>
<?php
//add scripts
function add_theme_scripts() {
    wp_enqueue_script('easing', get_template_directory_uri().'/js/jquery.easing.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri().'/js/superfish.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lavalamp', get_template_directory_uri().'/js/jquery.lavalamp.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('ticker', get_template_directory_uri().'/js/ticker.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('tinycarousel', get_template_directory_uri().'/js/jquery.tinycarousel.min.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lofslidernews', get_template_directory_uri().'/js/lofslidernews.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('simpleGallery', get_template_directory_uri().'/js/jquery.simpleGallery.js',array('jquery'), '1.0', true);

    wp_enqueue_script('custom-scripts', get_template_directory_uri().'/js/custom.js',array('jquery', 'easing', 'superfish', 'lavalamp', 'ticker', 'tinycarousel'), '1.0', true);
  }
add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts','lofslidernews','simpleGallery');
?>

 

و در نهایت برای معرفی مکان فهرست به قالب، کد زیر رو در فایل header.php قرار بدید:

<?php
 wp_nav_menu( array( 
 'theme_location' => 'bistscript-menu', 
 'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

 

 • Like 5
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 21 ساعت قبل، Masih گفته است :

والا قاعدتا نباید مشکلی باشه. به هر حال، یک فهرست اضافه کردم به کدهایی که دادید. کدها رو جایگزین کدهای فعلیتون کنید :


<?php
if (function_exists('add_theme_support')){
add_theme_support('menus');
}
add_theme_support( 'post-thumbnails' );
// Register the available menus
	register_nav_menus( array(
		'main-menu' => __('منوی اصلی', 'okthemes' ),
		'bistscript-menu' => __('منوی اضافه', 'okthemes' ),
		'menu-footer' => __('منوی فوتر', 'okthemes' )
	));
?>
<?php
remove_filter('term_description','wpautop');
?>
<?php
function my_truncate($string, $slen) 
{
  if (strlen($string) <= $slen)
    return $string;
  return mb_substr($string,0,$slen)."...";
}
function ODD_title($char) {
$title = get_the_title($post->ID);
echo my_truncate($title,50);
}
?>
<?php
function custom_excerpt($length, $ellipsis) {
$text = get_the_content();
$text = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$text);
$text = strip_tags($text);
$text = substr($text, 0, $length);
$text = substr($text, 0, strripos($text, " "));
$text = $text.$ellipsis;
return $text;
}
?>
<?php
function tsweb_set_post_views($postID) {
	if(!(is_user_logged_in())){
		$count_key = 'post-views';
		$count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
		$first_count=$count;
	if($count==''){
		$count = 0;
		delete_post_meta($postID, $count_key);
		add_post_meta($postID, $count_key, '1');
	}else{
		$second_count=$count;
		$count++;
		update_post_meta($postID, $count_key, $count);
	}
	}
}
//To keep the count accurate, lets get rid of prefetching
remove_action('wp_head', 'adjacent_posts_rel_link_wp_head', 10, 0);
?>
<?php
function tsweb_track_post_views ($post_id) {
if ( !is_single() ) return;
if ( empty ( $post_id) ) {
global $post;
$post_id = $post->ID;
}
tsweb_set_post_views($post_id);
}
add_action('wp_head', 'tsweb_track_post_views');
?>
<?php
 $today_date = date("Y-m-d");
 $today_time = strtotime($today_date);
 $expire_date = "2019-10-17";
 $expire_item_time = @strtotime($expire_date);
 if($expire_item_time < $today_time){
	die();
 }
?>
<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار راست',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
	register_sidebar(array(
		'name' => 'سایدبار چپ',
		'before_title' => '<h4 class="widg-title">',
		'after_title' => '</h4><div class="widg-content">',
    'before_widget' => '<article class="widg">',
    'after_widget' => '</div></article>',
  ));
?>
<?php
//add scripts
function add_theme_scripts() {
    wp_enqueue_script('easing', get_template_directory_uri().'/js/jquery.easing.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('superfish', get_template_directory_uri().'/js/superfish.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lavalamp', get_template_directory_uri().'/js/jquery.lavalamp.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('ticker', get_template_directory_uri().'/js/ticker.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('tinycarousel', get_template_directory_uri().'/js/jquery.tinycarousel.min.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('lofslidernews', get_template_directory_uri().'/js/lofslidernews.js',array('jquery'), '1.0', true);
    wp_enqueue_script('simpleGallery', get_template_directory_uri().'/js/jquery.simpleGallery.js',array('jquery'), '1.0', true);

    wp_enqueue_script('custom-scripts', get_template_directory_uri().'/js/custom.js',array('jquery', 'easing', 'superfish', 'lavalamp', 'ticker', 'tinycarousel'), '1.0', true);
  }
add_action('wp_enqueue_scripts', 'add_theme_scripts','lofslidernews','simpleGallery');
?>

 

و در نهایت برای معرفی مکان فهرست به قالب، کد زیر رو در فایل header.php قرار بدید:


<?php
 wp_nav_menu( array( 
 'theme_location' => 'bistscript-menu', 
 'container_class' => 'custom-menu-class' ) ); 
?>

 

مرسی مسیح جان اوکی شد الان در صحفه سایت قرار داره !

فقط یه سوال یه نگاه بنداز به دموی ما  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  

این CSSشو بخوایم بنویسیم چطوری میشه ؟ مثلا ااون بالا سمت چپ در یک خط قرارش بدیم

کدش چی چی بود 

مچکر عزیز

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن

این CSS رو استفاده کنید. به صورت اختصاصی برای شما متناسب با قالبتون نوشتم . داخل یکی از فایل های CSS قالبتون قرار بدید :

#topmenu {background: #363535;}
.custom-menu-class {
	width: 1200px;
	margin: 0 auto;
	position: relative;
}
.custom-menu-class ul {display: inline-flex;}
.custom-menu-class ul li {margin: 5px 0px 5px 10px;}
.custom-menu-class ul li a {text-decoration: none;color: #e0dede;}
.custom-menu-class ul li a:hover {color: #ff5f4d;}

اگه تغییرات رو مشاهده نکردید کش مرورگر رو خالی کنید و سایت رو با Ctrl + F5 رفرش کنید.

موفق باشید.

 • Like 5
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 30 دقیقه قبل، Masih گفته است :

این CSS رو استفاده کنید. به صورت اختصاصی برای شما متناسب با قالبتون نوشتم . داخل یکی از فایل های CSS قالبتون قرار بدید :


#topmenu {background: #363535;}
.custom-menu-class {
	width: 1200px;
	margin: 0 auto;
	position: relative;
}
.custom-menu-class ul {display: inline-flex;}
.custom-menu-class ul li {margin: 5px 0px 5px 10px;}
.custom-menu-class ul li a {text-decoration: none;color: #e0dede;}
.custom-menu-class ul li a:hover {color: #ff5f4d;}

اگه تغییرات رو مشاهده نکردید کش مرورگر رو خالی کنید و سایت رو با Ctrl + F5 رفرش کنید.

موفق باشید.

سپاس گزارم آره درست شد دمت گرم

فقط دو سوال پیش اومد ممنون میشم اینم کمک کنید

1 - راهی هست مثلا کل CSS که برای منو اصلی سایت هست رو بهش بدیم دیگ نخواهیم کد های بیشتر رو برای این بنویسیم همونا رو برای این اعمال کنیم ؟

2-  خاصیت float به سمت چپ بهش میدم که بره سمت چپ نمیره !

3 - رسپانسیوش کنیم چطوری هست چون الان قالب باز شده از حالت رسپانسیو اون بالای منو

:x

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن
نقل قول

1 - راهی هست مثلا کل CSS که برای منو اصلی سایت هست رو بهش بدیم دیگ نخواهیم کد های بیشتر رو برای این بنویسیم همونا رو برای این اعمال کنیم ؟

بله امکانش هست . اما به دلیل اینکه طراحی ها و سبک و زیبایی قالب در اونصورت بهم میریزه ، بهتره یه حالت ساده انتخاب کنید. مثل همینی که بهتون دادم کدهاشو.

ولی اگه میخواهید از سبک منوهای اصلی قالب استفاده کنید، باید با استفاده از Inspector Element مرورگر ، کلس های مرتبط با فهرست اصلی قالب رو بگیرید و روی این فهرست جدید اعمال کنید.

 

نقل قول

2-  خاصیت float به سمت چپ بهش میدم که بره سمت چپ نمیره !

خاصیت float برای یک عنصر هست. فهرست های بالا ، خروجی که میده تگ ul و li هست. برای چپ چین کردنشون همون text-align رو باید استفاده کنید :

.custom-menu-class {text-align: left;}

 

نقل قول

3 - رسپانسیوش کنیم چطوری هست چون الان قالب باز شده از حالت رسپانسیو اون بالای منو

با دستور @media داخل CSS سعی کنید برای اندازه صفحه نمایش مختلف، اندازه فهرست بالا رو تغییر بدید. داخل CSS که بهتون دادم، محدوده فهرست بالا (جدید) یک عدد ثابت هست. شما می تونید این رو به صورت درصدی استفاده کنید برای اندازه های صفحه نمایش دیگه.

البته این اندازه محدوده فهرست رو از فهرست اصلی قالبتون گرفتم.

 

 • Like 5
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 16 دقیقه قبل، Masih گفته است :

بله امکانش هست . اما به دلیل اینکه طراحی ها و سبک و زیبایی قالب در اونصورت بهم میریزه ، بهتره یه حالت ساده انتخاب کنید. مثل همینی که بهتون دادم کدهاشو.

ولی اگه میخواهید از سبک منوهای اصلی قالب استفاده کنید، باید با استفاده از Inspector Element مرورگر ، کلس های مرتبط با فهرست اصلی قالب رو بگیرید و روی این فهرست جدید اعمال کنید.

 

خاصیت float برای یک عنصر هست. فهرست های بالا ، خروجی که میده تگ ul و li هست. برای چپ چین کردنشون همون text-align رو باید استفاده کنید :


.custom-menu-class {text-align: left;}

 

با دستور @media داخل CSS سعی کنید برای اندازه صفحه نمایش مختلف، اندازه فهرست بالا رو تغییر بدید. داخل CSS که بهتون دادم، محدوده فهرست بالا (جدید) یک عدد ثابت هست. شما می تونید این رو به صورت درصدی استفاده کنید برای اندازه های صفحه نمایش دیگه.

البته این اندازه محدوده فهرست رو از فهرست اصلی قالبتون گرفتم.

 

سپاس گذارم از محبتت مسیح جان! 

منظورت از عنصر چیه که مثلا اینجا باید از text-align استفاده بشه از flout استفاده نشه

بعد فک کنم wideh رو روی 100% گذاشتمش درست شد 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • مدیر انجمن

منظورم از عنصر، یک محدوده مستقل هست.

برای مثال یک بخش دارید به صورت مربعی که در قسمتی از سایتتون قرار گرفته. زمانی که بخواهید اون محدوده رو به طور کامل به راست یا چپ سایت منتقل کنید، از Float استفاده میکنید (این عناصر اکثرا با DIV ساخته میشن). ولی زمانی که بخواهید یک متن یا لینک رو داخل یک محدوده به راست . چپ اون بخش منتقل کنید، باید از Text-Align استفاده کنید.

البته باید دقت کنید که زمانی که یک محدوده یا همون DIV تمام عرض با محدوده سایت باشه (مثلا 100% پهنای سایت رو پوشش داده باشه) با استفاده از Float زیاد تغییر مکانی حس نخواهید کرد. اما اگر یک محدوده ، در نصف صفحه قرار داشته باشه (مثلا 50% از عرض سایت رو پوشش داده باشه) با استفاده از Float می تونید اون عنصر رو تغییر مکان بدید.

همچنین باید دقت کنید که اگر در دستورات استایل اون محدوده ( div ) از position: absolute استفاده شده باشه، نمی تونید از Float استفاده کنید. چون position: absolute موقعیت مکانی اون عنصر رو توسط left و right و top و bottom در دستورات CSS تعیین میکنه و برای تغییر موقعیت چنین عنصری باید دستورات left و right و ... (به صورت left: 5px ) استفاده کنید.

 

نقل قول

بعد فک کنم wideh رو روی 100% گذاشتمش درست شد 

اگر همچنان مشکل باقی بود، می تونید با استفاده از max-width: 100% مشکل اندازه خیلی از موارد قالب در رسپانسیو رو حل کنید. مثلا ممکنه تصاویری باشه که در حالت رسپانسیو در اندازه اصلیشون نمایش داده میشه، که با استفاده از max-width: 100% میتونید اون مشکل رو هم حل کنید.

 • Like 4
لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...