RD! Auto Website Visitor نرم افزاری برای بازدید خودکار از وب سایت ها می باشد. در این نرم افزار میتوانید با وارد کردن آدرس وبسایت های دلخواه و تنظیم گزینه های مورد نیاز بازدید، از وبسایت های مورد نظر بطور خودکار و به تعداد دلخواه بازدید به عمل بیاورید. این بازدید ها آمار بازدید ابزارهای آمارگیری وبسایت را افزایش داده و رتبه الکسای سایت مورد نظر را بهبود خواهند داد. لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. برخی از ویژگی های نرم افزار بازدید خودکار وبسایت لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. ◊ ا