رفتن به مطلب

ساخت افزونه سفارشی داشبورد من


پست های پیشنهاد شده

شاید شما هم از دسته از افرادی هستید که پروزه های سفارشی با وردپرس انجام می دهید یا بر روی یک وب سایت وردپرسی چندین نویسنده در حال فعالیت هستند برای شما مهم است که بتوانید کاملا سفارشی سازی انجام بدهید و محیط پیشخوان را نیز دستخوش تغییرات کنید . با یک سرچ ساده میتوانید به تعداد زیادی کد و افزونه برسید . اما ما در این مطلب قصد داریم تا با هم یک افزونه سفارشی برای تغییر پیشخوان بسازیم تا در صورت نیاز برای هر پروزه به راحتی از آن استفاده کنیم . قبل از هرچیز باید بدانید که افزونه های وردپرس به مانند قالب ها از یک فایلی برای شناسایی و توضیحات استفاده می کنند که در قالب فایل style.css و در افزونه ها یک فایل با همان اسم و توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد استفاده می کنند .

 

<?php/*Plugin Name:مبنای وردپرسPlugin URL: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  A little plugin to modify default dashboardVersion: 0.1Author: مبنای وردپرسAuthor URI: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  m.barati*/

 

ساخت افزونه

برای ساخت یک افزونه به هیچ ابزار خواصی نیاز ندارید البته در صورت وجود ابزار های حرفه ای تر بهتر و سریعتر به نتیجه خواهیم رسید اما در این مورد با سادگی تمام پیش میرویم . ابتدا یک پوشه جدید با نام افزونه می سازیم به طور مثال : admin بعد داخل پوشه یک فایل دیگر با نام افزونه میسازیم با فرمت php که برای مثال ما میشود : admin.php به همین راحتی یک افزونه آماده کردیم حالا فایل admin.php را ویرایش می کنیم و کد زیر را درون آن قرار میدهیم .

 

 

این خطوط به وردپرس از کم و کیف چگونگی و اطلاعات ساخت افزونه اطلاع میدهد . که بر اساس اطلاعات سفارشی خودمان تغییرش می دهیم . این اولین قدم برای ساخت یک افزونه می باشد . و شما یک افزونه قابل نصب دارید اما بدون عملکرد خب برای ایجاد عملکرد سفارشی در داشبورد وردپرس باید اولین اطلاعیه را ویرایش کرد که شامل پیغام خوش آمدگویی می باشد .

 

ویرایش پیغام خوش آمد گویی وردپرس

برای این کار بعد از کد بالا به فایل admin.php کد زیر را اضافه می کنیم .

 

function rc_my_welcome_panel() {?><script type=”text/javascript”>/* Hide default welcome message */jQuery(document).ready( function($){$(‘div.welcome-panel-content’).hide();});</script>به قسمت مدیریت وب سایت خود خوش آمدید وب سایت شما توسط تیم مبنای وردپرس طراحی شده است<br><a href=”http://mabnawp.ir/contact-us/”><?php _e( ‘تماس با ما’ ); ?></a> | <a href=”http://mabnawp.ir/submit-ticket/”><?php _e( ‘ارسال تیکت پشتیبانی’ ); ?></a><?php}add_action( ‘welcome_panel’, ‘rc_my_welcome_panel’ );

 

 

بعد از ویرایش پیغام خوش آمد گویی نوبه به حذف پیغام بروزرسانی و حذف لوگوی کناری نوار مدیریت است . برای این کار به افزونه در دست ساختمان کد زیر را اضافه می کنیم .

 

function remove_admin_toolbar_links() {global $wp_admin_bar;$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’);$wp_admin_bar->remove_menu(‘updates’);}add_action(‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_admin_toolbar_links’);

 

میتوانیم به جای خالی لوگوی وردپرس نیز یک منو اضافه کنیم تا دسترسی سریع تر دیگری ایجاد کنیم برای این کار کد زیر را به افزونه اضافه می کنیم .

 

function add_admin_bar_menu() {global $wp_admin_bar;$wp_admin_bar->add_menu( array(‘id’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘مبنای وردپرس’),‘href’ => FALSE ) );$wp_admin_bar->add_menu( array(‘parent’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘وب سایت’),‘href’ => ‘http://mabnawp.ir/’ ) );$wp_admin_bar->add_menu( array(‘parent’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘مبنای دانلود’),‘href’ => ‘http://www.mabnadl.com’ ) );}add_action(‘admin_bar_menu’, ‘add_admin_bar_menu’);

 

این دستور به وردپرس میگوید تا یک منو در ابتدای نام سایت ایجاد کن و چون ما لوگو را در قبل حذف کردیم این جایگزین لوگوی وردپرس در نوار مدیریت خواد شد شما میتوانید منو های دیگری را به نوار اضافه کنید .

 

حذف هشدار بروزرسانی وردپرس

پیغام بروزرسانی بالا که حذف شد تنها در قسمت نوار مدیریت کاربرد دارد و برای حذف پیام بروزرسانی وردپرس که در صفحات پیشخوان ظاهر می شود کد زیر را اضافه می کنیم .

 

add_action(‘admin_menu’,’wphidenag’);function wphidenag() {remove_action( ‘admin_notices’, ‘update_nag’, 3 );}

 

تقریبا کار ما با این افزونه به اتمام رسیده است و تنها یک بخش جذاب اضافه کردن خبرخوان برای ابزارک های پیشخوان وردپرس است که با کد زیر به راحتی میتوان این امر را محقق ساخت .

 

ابزارک خوراک پیشخوان

 

if ( !class_exists(‘mabnawpfeed’) ){class mabnawpfeed{private static $instance;private function __construct(){add_action( ‘wp_dashboard_setup’, array( $this, ‘mabnawpfeed_add_dashboard_widget’ ) );}static public function get_instance(){if ( null == self::$instance )self::$instance = new self;return self::$instance;}public function mabnawpfeed_add_dashboard_widget(){wp_add_dashboard_widget( ‘mabnawp_dashboard_widget’,’آخرین مطالب مبنای وردپرس’, array( $this, ‘mabnawpfeed_dashboard_widget_function’ ) );}public function mabnawpfeed_dashboard_widget_function(){$rss = fetch_feed(‘http://mabnawp.ir/feed/’);if ( is_wp_error($rss) ) {if ( is_admin() || current_user_can(‘manage_options’) ) {echo ‘<p>’;printf(__(‘<strong>خطای RSS</strong>: %s’), $rss->get_error_message());echo ‘</p>’;}return;}if ( !$rss->get_item_quantity() ){echo ‘<p>مطلبی برای نمایش وجود ندارد.</p>’;$rss->__destruct();unset($rss);return;}echo ‘<ul>’ . PHP_EOL;if ( !isset($items) )$items =5;foreach ( $rss->get_items(0, $items) as $item ){$publisher = $site_link = $link = $content = $date = ”;$link = esc_url( strip_tags( $item->get_link() ) );$title = esc_html( $item->get_title() );$content = $item->get_content();$content = wp_html_excerpt($content, 250) . ‘ …’;echo “<li><a class=\”rsswidget\” target=\”_blank\” href=\”$link\”>$title</a>”.PHP_EOL.”<div class=\”rssSummary\”>$content</div></li>”.PHP_EOL;}echo ‘</ul>’ . PHP_EOL;$rss->__destruct();unset($rss);}}mabnawpfeed::get_instance();}

 

برای تغییر آدرس خوراک میتوانید این خط را ویرایش کنید .

 

$rss = fetch_feed(‘http://mabnawp.ir/feed/’);

 

به همین راحتی یک افزونه سفارشی برای ویرایش داشبورد وردپرس ساختیم .

برای حمایت از ما به آدرس لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. مراجعه کنید .

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شاید شما هم از دسته از افرادی هستید که پروزه های سفارشی با وردپرس انجام می دهید یا بر روی یک وب سایت وردپرسی چندین نویسنده در حال فعالیت هستند برای شما مهم است که بتوانید کاملا سفارشی سازی انجام بدهید و محیط پیشخوان را نیز دستخوش تغییرات کنید . با یک سرچ ساده میتوانید به تعداد زیادی کد و افزونه برسید . اما ما در این مطلب قصد داریم تا با هم یک افزونه سفارشی برای تغییر پیشخوان بسازیم تا در صورت نیاز برای هر پروزه به راحتی از آن استفاده کنیم . قبل از هرچیز باید بدانید که افزونه های وردپرس به مانند قالب ها از یک فایلی برای شناسایی و توضیحات استفاده می کنند که در قالب فایل style.css و در افزونه ها یک فایل با همان اسم و توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد استفاده می کنند .

 

ساخت افزونه

برای ساخت یک افزونه به هیچ ابزار خواصی نیاز ندارید البته در صورت وجود ابزار های حرفه ای تر بهتر و سریعتر به نتیجه خواهیم رسید اما در این مورد با سادگی تمام پیش میرویم . ابتدا یک پوشه جدید با نام افزونه می سازیم به طور مثال : admin بعد داخل پوشه یک فایل دیگر با نام افزونه میسازیم با فرمت php که برای مثال ما میشود : admin.php به همین راحتی یک افزونه آماده کردیم حالا فایل admin.php را ویرایش می کنیم و کد زیر را درون آن قرار میدهیم .

 

<?php

/*

Plugin Name:مبنای وردپرس

Plugin URL: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. ) );

}

add_action(‘admin_bar_menu’, ‘add_admin_bar_menu’);

 

این دستور به وردپرس میگوید تا یک منو در ابتدای نام سایت ایجاد کن و چون ما لوگو را در قبل حذف کردیم این جایگزین لوگوی وردپرس در نوار مدیریت خواد شد شما میتوانید منو های دیگری را به نوار اضافه کنید .

 

حذف هشدار بروزرسانی وردپرس

پیغام بروزرسانی بالا که حذف شد تنها در قسمت نوار مدیریت کاربرد دارد و برای حذف پیام بروزرسانی وردپرس که در صفحات پیشخوان ظاهر می شود کد زیر را اضافه می کنیم .

 

add_action(‘admin_menu’,’wphidenag’);

function wphidenag() {

remove_action( ‘admin_notices’, ‘update_nag’, 3 );

}

 

تقریبا کار ما با این افزونه به اتمام رسیده است و تنها یک بخش جذاب اضافه کردن خبرخوان برای ابزارک های پیشخوان وردپرس است که با کد زیر به راحتی میتوان این امر را محقق ساخت .

 

ابزارک خوراک پیشخوان

if ( !class_exists(‘mabnawpfeed’) )

{

class mabnawpfeed

{

private static $instance;

 

private function __construct()

{

 

add_action( ‘wp_dashboard_setup’, array( $this, ‘mabnawpfeed_add_dashboard_widget’ ) );

}

 

static public function get_instance()

{

if ( null == self::$instance )

self::$instance = new self;

 

return self::$instance;

}

 

public function mabnawpfeed_add_dashboard_widget()

{

wp_add_dashboard_widget( ‘mabnawp_dashboard_widget’,’آخرین مطالب مبنای وردپرس’, array( $this, ‘mabnawpfeed_dashboard_widget_function’ ) );

}

 

public function mabnawpfeed_dashboard_widget_function()

{

$rss = fetch_feed(‘ لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

if ( is_wp_error($rss) ) {

 

if ( is_admin() || current_user_can(‘manage_options’) ) {

 

echo ‘<p>’;

 

printf(__(‘<strong>خطای RSS</strong>: %s’), $rss->get_error_message());

 

echo ‘</p>’;

}

 

return;

}

 

if ( !$rss->get_item_quantity() )

{

echo ‘<p>مطلبی برای نمایش وجود ندارد.</p>’;

 

$rss->__destruct();

 

unset($rss);

 

return;

}

 

echo ‘<ul>’ . PHP_EOL;

 

if ( !isset($items) )

 

$items =5;

 

foreach ( $rss->get_items(0, $items) as $item )

{

$publisher = $site_link = $link = $content = $date = ”;

 

$link = esc_url( strip_tags( $item->get_link() ) );

$title = esc_html( $item->get_title() );

$content = $item->get_content();

$content = wp_html_excerpt($content, 250) . ‘ …’;

 

echo “<li><a class=\”rsswidget\” target=\”_blank\” href=\”$link\”>$title</a>”.PHP_EOL.”<div class=\”rssSummary\”>$content</div></li>”.PHP_EOL;

}

 

echo ‘</ul>’ . PHP_EOL;

$rss->__destruct();

unset($rss);

}

}

 

mabnawpfeed::get_instance();

}

 

برای تغییر آدرس خوراک میتوانید این خط را ویرایش کنید .

 

$rss = fetch_feed(‘ لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

به همین راحتی یک افزونه سفارشی برای ویرایش داشبورد وردپرس ساختیم .

برای حمایت از ما به آدرس لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. مراجعه کنید .

قشنگ بود ولی نیاز به پیش زمینه های زیادی داشت

سطح: Advance

 

لطفا کدا رو هم توی باکس کد بنویسین

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

قشنگ بود ولی نیاز به پیش زمینه های زیادی داشت

سطح: Advance

 

لطفا کدا رو هم توی باکس کد بنویسین

سلام مچکرم از نظرتون بله این مطلب رو به صورت عجله ای جمع کردم . کد ها رو هم اصلاح کردم ممنون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

کدهای جالبی داشت ممنون که وقت گذاشتید

خواهش می کنم . دلم میخواست میتونستم وقت بیشتری بذارم تا بتونم بیشتر روش مانور بدم .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شاید شما هم از دسته از افرادی هستید که پروزه های سفارشی با وردپرس انجام می دهید یا بر روی یک وب سایت وردپرسی چندین نویسنده در حال فعالیت هستند برای شما مهم است که بتوانید کاملا سفارشی سازی انجام بدهید و محیط پیشخوان را نیز دستخوش تغییرات کنید . با یک سرچ ساده میتوانید به تعداد زیادی کد و افزونه برسید . اما ما در این مطلب قصد داریم تا با هم یک افزونه سفارشی برای تغییر پیشخوان بسازیم تا در صورت نیاز برای هر پروزه به راحتی از آن استفاده کنیم . قبل از هرچیز باید بدانید که افزونه های وردپرس به مانند قالب ها از یک فایلی برای شناسایی و توضیحات استفاده می کنند که در قالب فایل style.css و در افزونه ها یک فایل با همان اسم و توضیحاتی که در ادامه خواهیم داد استفاده می کنند .

 

<?php/*Plugin Name:مبنای وردپرسPlugin URL: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  A little plugin to modify default dashboardVersion: 0.1Author: مبنای وردپرسAuthor URI: لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.  m.barati*/

 

ساخت افزونه

برای ساخت یک افزونه به هیچ ابزار خواصی نیاز ندارید البته در صورت وجود ابزار های حرفه ای تر بهتر و سریعتر به نتیجه خواهیم رسید اما در این مورد با سادگی تمام پیش میرویم . ابتدا یک پوشه جدید با نام افزونه می سازیم به طور مثال : admin بعد داخل پوشه یک فایل دیگر با نام افزونه میسازیم با فرمت php که برای مثال ما میشود : admin.php به همین راحتی یک افزونه آماده کردیم حالا فایل admin.php را ویرایش می کنیم و کد زیر را درون آن قرار میدهیم .

 

 

این خطوط به وردپرس از کم و کیف چگونگی و اطلاعات ساخت افزونه اطلاع میدهد . که بر اساس اطلاعات سفارشی خودمان تغییرش می دهیم . این اولین قدم برای ساخت یک افزونه می باشد . و شما یک افزونه قابل نصب دارید اما بدون عملکرد خب برای ایجاد عملکرد سفارشی در داشبورد وردپرس باید اولین اطلاعیه را ویرایش کرد که شامل پیغام خوش آمدگویی می باشد .

 

ویرایش پیغام خوش آمد گویی وردپرس

برای این کار بعد از کد بالا به فایل admin.php کد زیر را اضافه می کنیم .

 

function rc_my_welcome_panel() {?><script type=”text/javascript”>/* Hide default welcome message */jQuery(document).ready( function($){$(‘div.welcome-panel-content’).hide();});</script>به قسمت مدیریت وب سایت خود خوش آمدید وب سایت شما توسط تیم مبنای وردپرس طراحی شده است<br><a href=”http://mabnawp.ir/contact-us/”><?php _e( ‘تماس با ما’ ); ?></a> | <a href=”http://mabnawp.ir/submit-ticket/”><?php _e( ‘ارسال تیکت پشتیبانی’ ); ?></a><?php}add_action( ‘welcome_panel’, ‘rc_my_welcome_panel’ );

 

 

بعد از ویرایش پیغام خوش آمد گویی نوبه به حذف پیغام بروزرسانی و حذف لوگوی کناری نوار مدیریت است . برای این کار به افزونه در دست ساختمان کد زیر را اضافه می کنیم .

 

function remove_admin_toolbar_links() {global $wp_admin_bar;$wp_admin_bar->remove_menu(‘wp-logo’);$wp_admin_bar->remove_menu(‘updates’);}add_action(‘wp_before_admin_bar_render’, ‘remove_admin_toolbar_links’);

 

میتوانیم به جای خالی لوگوی وردپرس نیز یک منو اضافه کنیم تا دسترسی سریع تر دیگری ایجاد کنیم برای این کار کد زیر را به افزونه اضافه می کنیم .

 

function add_admin_bar_menu() {global $wp_admin_bar;$wp_admin_bar->add_menu( array(‘id’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘مبنای وردپرس’),‘href’ => FALSE ) );$wp_admin_bar->add_menu( array(‘parent’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘وب سایت’),‘href’ => ‘http://mabnawp.ir/’ ) );$wp_admin_bar->add_menu( array(‘parent’ => ‘test_menu’,‘title’ => __( ‘مبنای دانلود’),‘href’ => ‘http://www.mabnadl.com’ ) );}add_action(‘admin_bar_menu’, ‘add_admin_bar_menu’);

 

این دستور به وردپرس میگوید تا یک منو در ابتدای نام سایت ایجاد کن و چون ما لوگو را در قبل حذف کردیم این جایگزین لوگوی وردپرس در نوار مدیریت خواد شد شما میتوانید منو های دیگری را به نوار اضافه کنید .

 

حذف هشدار بروزرسانی وردپرس

پیغام بروزرسانی بالا که حذف شد تنها در قسمت نوار مدیریت کاربرد دارد و برای حذف پیام بروزرسانی وردپرس که در صفحات پیشخوان ظاهر می شود کد زیر را اضافه می کنیم .

 

add_action(‘admin_menu’,’wphidenag’);function wphidenag() {remove_action( ‘admin_notices’, ‘update_nag’, 3 );}

 

تقریبا کار ما با این افزونه به اتمام رسیده است و تنها یک بخش جذاب اضافه کردن خبرخوان برای ابزارک های پیشخوان وردپرس است که با کد زیر به راحتی میتوان این امر را محقق ساخت .

 

ابزارک خوراک پیشخوان

 

 

if ( !class_exists(‘mabnawpfeed’) ){class mabnawpfeed{private static $instance;private function __construct(){add_action( ‘wp_dashboard_setup’, array( $this, ‘mabnawpfeed_add_dashboard_widget’ ) );}static public function get_instance(){if ( null == self::$instance )self::$instance = new self;return self::$instance;}public function mabnawpfeed_add_dashboard_widget(){wp_add_dashboard_widget( ‘mabnawp_dashboard_widget’,’آخرین مطالب مبنای وردپرس’, array( $this, ‘mabnawpfeed_dashboard_widget_function’ ) );}public function mabnawpfeed_dashboard_widget_function(){$rss = fetch_feed(‘http://mabnawp.ir/feed/’);if ( is_wp_error($rss) ) {if ( is_admin() || current_user_can(‘manage_options’) ) {echo ‘<p>’;printf(__(‘<strong>خطای RSS</strong>: %s’), $rss->get_error_message());echo ‘</p>’;}return;}if ( !$rss->get_item_quantity() ){echo ‘<p>مطلبی برای نمایش وجود ندارد.</p>’;$rss->__destruct();unset($rss);return;}echo ‘<ul>’ . PHP_EOL;if ( !isset($items) )$items =5;foreach ( $rss->get_items(0, $items) as $item ){$publisher = $site_link = $link = $content = $date = ”;$link = esc_url( strip_tags( $item->get_link() ) );$title = esc_html( $item->get_title() );$content = $item->get_content();$content = wp_html_excerpt($content, 250) . ‘ …’;echo “<li><a class=\”rsswidget\” target=\”_blank\” href=\”$link\”>$title</a>”.PHP_EOL.”<div class=\”rssSummary\”>$content</div></li>”.PHP_EOL;}echo ‘</ul>’ . PHP_EOL;$rss->__destruct();unset($rss);}}mabnawpfeed::get_instance();}

 

برای تغییر آدرس خوراک میتوانید این خط را ویرایش کنید .

 

$rss = fetch_feed(‘http://mabnawp.ir/feed/’);

 

به همین راحتی یک افزونه سفارشی برای ویرایش داشبورد وردپرس ساختیم .

برای حمایت از ما به آدرس لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. مراجعه کنید .

 

 

 • درود

 • انتقال به بخش افزونه ها در وردپرس

 • بسیار عالی و ممنون از شما

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 • درود

 • انتقال به بخش افزونه ها در وردپرس

 • بسیار عالی و ممنون از شما

 

 

مچکرم . راستش بنده فکر کردم چون یه افزونه رو آموزش میدم توی بخش افزونه باید باشه اما برای انتقال به بخش مربوطه ممنونم .

خواهش می کنم

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ممنونم دوست عزیز نظر لطفتونه راستی اگر کسی چیز خواصی مد نظرش هست تا بتونیم به این افزونه اضافه کنیم بفرمایید تا انجام بدیم .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...