رفتن به مطلب

حذف "کش اعتبار سنج" در GTmetrix


پست های پیشنهاد شده

برای این کار کد ها زیر را در انتهای htaccess. فرومتون کپی کنید.

 

 

<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)$">Header set Cache-Control "max-age=290304000, public"</FilesMatch><FilesMatch "\.(xml|txt)$">Header set Cache-Control "max-age=172800, public, must-revalidate"</FilesMatch><FilesMatch "\.(html|htm)$">Header set Cache-Control "max-age=7200, must-revalidate"</FilesMatch>

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...