رفتن به مطلب

نمونه کارهای گرافیکی من


نظر شما در خصوص طرح ها؟  

10 کاربر تاکنون رای داده است

 1. 1. نظر شما در خصوص طرح ها؟

  • عالیه :)
   2
  • حرفه ای
   4
  • خوبه ، جای پیشرفت داری
   1
  • متوسط
   0
  • مبتدی
   0
  • بد
   0
  • افتضاح
   3


پست های پیشنهاد شده

دوستان توی این بخش میخوام چند نمونه از کارهای گرافیکی خودم رو در چندین بخش قرار بدم ، چون نمونه ها زیادن ممکنه یه کم تکمیلشون طول بکشه. منتظر نظر ، پیشنهاد ، انتقاداتتون هستم

 

::: اسلایدر :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

::: بنر :

|||||||||||||||| 60*468||||||||||||||||||

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

|||||||||||||||| 240*120||||||||||||||||||

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

|||||||||||||||| 90*728||||||||||||||||||

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

|||||||||||||||| other size||||||||||||||||||

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: لوگو :

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: پوستر و یلبورد :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: کاور :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: بنر و پست ثابت :

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

 

::: طراحی اینترفیس نرم افزار :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

::: سربرگ:

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

 

 

::: منوی رستوان :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: لیبل محصولات :

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 

::: طراحی قالب وبسایت :

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پلیس جان خوب نیست بهش یه نصیحت دوستانه بکنی تعداد پست هاش همش 42تا هستش تبلیغ خوب نیست

 

عرض ادب دوست گرامی !

از موقع ورود بنده به این انجمن کل پست های بنده رو بررسی کنید پست های حداقل مفید هستن ، اگر قرار بود پست های بنده از 100 تا بیشتر باشه در عرض سه سوت میتونستم بیشتر از 100 تا ارسال کنم اما هدف ارائه محتوای با کیفیت بالا هستش نه ایجاد پست های الکی یا اسپم. همچنین عنوان تاپیک هم نظرخواهی بود نه تبلیغ. و اگر وجهه تبلیغاتی داشت از مدیریت محترم انجمن پوزش میخوام و خواستار حذف تاپیک مورد نظر هستم. یاعلی ممنون ازشما

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آفرین. می خواهید عضو گروه لرد دیزاین شید؟!!

 

عرض ادب ؛

ممنون. این باعث افتخار ماست. شخصیت شما انقدر والاست که به خودم جرأت نمیدم که قبول نکنم . در خدمتتون هستم هر امری داشتید.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

من میخوام پیشرفت کنی برای همین از کارای خوبت تعریف نمیکنم.

 

تعدادی از بنر های متحرکت خیلی ابتدایی طراحی شده منظورم اون بنر های فوتبالیته که فقط مات میشه و برعکس.

و در طراحی هایت تا اون جایی که من دیدم اثری از فلت نبود با اینکه همه میدونیم یک ویژگی جدید و زیبای گرافیکی البته شاید خواستی مینیمال کارتو انجام بدی.

 

عزیز جان مطمئنی همه ی این بنر ها کار خودته چون

 

این نمونه کارا

 

6a14-3507-prima160-600.gif

 

6a14-3507-prima600-300.gif

 

 

با این نمونه کارا

 

6a14-bf37-80FILM1.gif

 

6a14-bf37-100film.gif

 

زمین تا اسمون فرقشه

 

از این پایینی ها تو سایت های فروش فندق شکن خیلی زیاده و کار طراحیش سیم سوته.ولی اون بالایی ها نه اصلا از رنگ بندیشون معلومه که در سطح خوبی روبه عالی هستند.

 

 

باتشکر

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

من میخوام پیشرفت کنی برای همین از کارای خوبت تعریف نمیکنم.

 

تعدادی از بنر های متحرکت خیلی ابتدایی طراحی شده منظورم اون بنر های فوتبالیته که فقط مات میشه و برعکس.

و در طراحی هایت تا اون جایی که من دیدم اثری از فلت نبود با اینکه همه میدونیم یک ویژگی جدید و زیبای گرافیکی البته شاید خواستی مینیمال کارتو انجام بدی.

 

عزیز جان مطمئنی همه ی این بنر ها کار خودته چون

 

این نمونه کارا

 

6a14-3507-prima160-600.gif

 

6a14-3507-prima600-300.gif

 

 

با این نمونه کارا

 

6a14-bf37-80FILM1.gif

 

6a14-bf37-100film.gif

 

زمین تا اسمون فرقشه

 

از این پایینی ها تو سایت های فروش فندق شکن خیلی زیاده و کار طراحیش سیم سوته.ولی اون بالایی ها نه اصلا از رنگ بندیشون معلومه که در سطح خوبی روبه عالی هستند.

 

 

باتشکر

 

ممنون از شما ، تمامی این کارها متعلق به خود بنده است.

شما برای پوستر و بنر های فیلم و سریال از سبک فلت استفاده میکنید!؟ جور در نمیاد ، من کارم بسته به کارفرما داره ، اکثر کسانی که کار رو میدن به ما خودشون میگن که آقا اینطوری باشه و منم اجراییش میکنم. بیشتر نمونه کارهای من توی سایت شاپ کیپر هستش که میتونین دنبال کنید. بنرهای بالایی سبکشون با سبک بنرهای پایینی فرق میکنه چون بالایی ها برای موارد تبلیغاتی عمومی هستش اما بنر های پایینی چشمک زن هستش و کاربر نمیتونه دو ساعت بمونه تا متن اینها رو بخونه. کارفرمای این سه بنر فیلم آقای امین هستن که یکی از مشتریان ثابت خودمون هستش. اون بنرهای فوتبالی که مشاهده کردید بنرهای تک فریم فروشگاهی هستش ، کارفرماشون پریماشاپ بودن که امر کردن تمامی کارها توی یک سبک و عین هم باید باشن چون سایتشون میخواستن یک دست باشن. به هر حال اگر قانع نشدید که کار بنده هستن میتونم لایه باز رو هم نشونتون بدم. در خدمتتون هستم.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

ضمن تشکر و تقدیر از مدیریت محترم سایت dadebaran خدمت دوستان اطلاع میدم که اگر پستی دارای مشکل یا موردی باشه ابتدا توسط مدیران رسیدگی خواهد شد . ایشون نمونه کار گرافیکی محبت کردن قرار دادن که اتفاقا خیلی کار پسندیده و مناسبی هستش چون دوستان علاقمند به این حوزه فعالیت گرافیکی میتونن از تجربیات ایشون ایده بگیرن و همچنین سوالاتشون رو از این استاد بزرگوار بپرسن .

 

تشکر میکنم از مدیریت سایت داده باران که لطف کردن طرح ها و تجربیاتشون رو برای ما به اشتراک گذاشتن !

 

موفق و سربلند باشید.

 • Like 3
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با سلام

 

ضمن تشکر و تقدیر از مدیریت محترم سایت dadebaran خدمت دوستان اطلاع میدم که اگر پستی دارای مشکل یا موردی باشه ابتدا توسط مدیران رسیدگی خواهد شد . ایشون نمونه کار گرافیکی محبت کردن قرار دادن که اتفاقا خیلی کار پسندیده و مناسبی هستش چون دوستان علاقمند به این حوزه فعالیت گرافیکی میتونن از تجربیات ایشون ایده بگیرن و همچنین سوالاتشون رو از این استاد بزرگوار بپرسن .

 

تشکر میکنم از مدیریت سایت داده باران که لطف کردن طرح ها و تجربیاتشون رو برای ما به اشتراک گذاشتن !

 

موفق و سربلند باشید.

 

ممنون از شما ، ما خدمت جنابعالی ارادت ویژه ای داریم.

دوستان نمونه کارها حدوداً 80 درصدشون اضافه شدن و به محض اینکه بقیه رو هم آپ کنم میذارم براتون. نظرسنجی هم اضافه شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

جهت سفارش طراحی میتونید از طریق پیام خصوصی با ایشون در ارتباط باشید.

همچنین وب سایت ایشون به آدرس لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. دارای لینک سفارش در منوی بالا هست که میتونید به سایت سفارشات دسترسی پیدا کنید.

 

موفق باشید.

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

کاربر عزیز [uSER=299]rahbar[/uSER] و سایر کاربران استارتر این تاپیک هدفشون از ایجاد تاپیک ارسال نمونه کار ها هست . حالا دوستان فقط نظری یا انتقادی حول همین تاپیک و کارهاشون اگر دارن اعلام کنن و یا سفارش کار اگر دارن باهاشون در خصوصی در ارتباط باشن . از ارسال اسپم و پست های بی ربط خود داری کنید .

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نمونه کار جدید :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

شروع طراحی نرم افزار قرآنی نسیم بهشت سپاه پاسداران :

صفحات شروع : بزودی بخش های دیگر کامل و در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با عضویت در وبسایت پیکسل می توانید کارهای خود را برای فروش قراردهید. کافی است عضو شوید و کارهای خود را ثبت کنید. تبلیغات گسترده از یکشنبه آغاز خواهد شد

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

با عضویت در وبسایت پیکسل می توانید کارهای خود را برای فروش قراردهید. کافی است عضو شوید و کارهای خود را ثبت کنید. تبلیغات گسترده از یکشنبه آغاز خواهد شد

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

ممنون از شما ، کارهای من همش شخصیه و طبق اخلاق کاری و مشتری مداری نمیتونم و نمیخوام کارها رو منتشر کنم و علاقه ای به فروش توی مارکت ها ندارم ، سفارش میگیرم و تحویل میدم . رک بگم خوشم نمیاد از اینکار...

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 هفته پیش...

نمونه کارهای برنامه نویسی نرم افزارهای تحت ویندوز (کاربردی و مدیریتی ) :

 

 

winpro12.jpg

winpro11.jpg

 

 

 

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 3 هفته پیش...

طراحی قالب PSD سایت ترفندها (اختصاصی) :

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است. ( تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است )

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

طراحی قالب PSD سایت ترفندها (اختصاصی) :

پیشنمایش قالب طراحی شده ( تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است )

دوست من کارت بسیار عالی هستش!منتها این لینک "پیشنمایش قالب طراحی شده" کار نمیکنه ، یعنی لینکش باز نمیشه!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوست من کارت بسیار عالی هستش!منتها این لینک "پیشنمایش قالب طراحی شده" کار نمیکنه ، یعنی لینکش باز نمیشه!

ممنون از اینکه اطلاع دادید ، لینک رو اشتباهی درج کرده بودم و تصحیح شد. موفق باشید

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من مدیر نیدبلاگ هستم ایدته دوتا لوگو برام زدی رایگان-اگه می دوستم انقدر کارت خوب میشه الان درخواست می کردمD:

 • Like 1
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام من مدیر نیدبلاگ هستم ایدته دوتا لوگو برام زدی رایگان-اگه می دوستم انقدر کارت خوب میشه الان درخواست می کردمD:

 

سلام و عرض ادب

بله ، ممنون از شما ، بله کارهای اولیه من بودن (مبتدی بودیم دی: ) اما الان دیگه گرافیک کار نمیکنم و دارم حرفه ای روی طراحی UI وبسایت آموزش میبینم.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه بگی کجا آیا حضوری هست یانه ماهی چقدر و..

عرض ادب ،

پیش خودم :)

انشالله بعد از عید 95 ثبت شرکت که کردیم آموزشگاه میخوایم بزنیم . (با استادهای مجرب ) تبلیغاتی شد اینجا ببخشید ایمیل بدید با هم حرف بزنیم. یاعلی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 • 2 سال پیش...
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...