رفتن به مطلب

ذخیره یا ارسال پیام های خطا


lion

پست های پیشنهاد شده

به صورت پیش فرض ، PHP یک پیام حاوی اطلاعات خطا رخ داده را به سیستم logging سرور یا یک فایل خاص ، بسته به اینکه فایل php.ini ، بر روی سرور چگونه تنظیم شده باشد ، ارسال می کند .

به وسیله تابع ( ) error_log ، می توانید پیام های خطا رخ داده را به یک فایل خاص یا به ایمیل کاربر ارسال نمایید . ارسال یک ایمیل حاوی اطلاعات خطا می تواند یکی از کارآمدترین روش ها باشد . البته فقط این کار را برای خطاهای مهم و از کار اندازنده انجام دهید ، نه هر خطای معمولی ! .

در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) error_log را در عمل نمایش داده و در صورت بروز خطا ، ایمیلی حاوی اطلاعات آن به آدرس ایمیل کاربر ، ارسال می شود :

 

 

< ? php  // تابع مدیریت کننده خطا و فرستنده ایمیل  function customError($errno, $errstr)    {      echo " Error: [$errno] $errstr<br>";      echo "Webmaster has been notified";      error_log("Error: [$errno] $errstr",1, " someone@example.com " , " From: webmaster@example.com " ) ;    }  // تعیین تابع پیش فرض خطا  set_error_handler("customError",E_USER_WARNING);  // مکان بروز خطا  $test=2;  if ($test>1)    {      trigger_error("Value must be 1 or below",E_USER_WARNING);    }? >

 

 

 

خروجی خطای رخ داده در سیستم به صورت زیر خواهدد بود :

 

 

Error: [512] Value must be 1 or belowWebmaster has been notified

 

 

همچین کاربر ایمیلی با محتویات زیر را دریافت خواهد کرد :

 

 

Error: [512] Value must be 1 or below

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...