رفتن به مطلب

فعال سازی یک خطا در صفحه


lion

پست های پیشنهاد شده

در این بخش کار با تابع ( ) error_trigger را فرا خواهید گرفت . از تابع ( ) error_trigger در زمانی استفاده می شود که بروز خطا را پیش بینی کرده و کد لازم را برای مدیریت آن تعیین می کنیم .

کار با این تابع را در قالب یک مثال آموزش می دهیم . معمولا خطا در جاهایی که از کاربر ورودی دریافت می کنید ، احتمال زیادی دارد ، که رخ دهد . مثلا کاربر مقادیر غیر مجاز وارد نماید .

در مثالی زیر کدی طراحی کرده ایم تا در صورتی که مقدار متغیر test$ از 10 بیشتر بود ، یک پیام خطا توسط رویداد ( ) error_trigger صادر شود .

 

 

< ? php   $test=20;     if ( $test > 10 )       {          trigger_error( "Value must be 10 or below" ) ;       }? >

 

 

 

 

خروجی این خطا ، به صورت زیر خواهد بود :

 

 

Notice: Value must be 1 or belowin C:\webfolder\test.php on line 6

 

 

پیام خروجی مثال فوق را با تعیین یک تابع به عنوان تابع پیش فرض برای مدیریت خطا می توان اصلاح کرد .

در مثال زیر ، شکل کاملتری از مثال فوق را ارائه دادیم .

 

در کد زیر ، به علت اینکه تابع ( ) customError را به عنوان تابع مدیریت کننده پیش فرض کد تعریف کرده ایم ، در هنگام بروز خطا ، تابع ( ) error_trigger پارامترهای لازم را درباره خطا به تایع ( ) customError فرستاده و این بار این تابع خروجی خطا را اعلام کرده و آن را مدیریت می کند :

 

 

< ? php  // تابع مدیریت کننده خطا  function customError( $errno , $errstr )     {       echo "Error: [$errno] $errstr<br>";       echo "Ending Script";       die( );     }  // تعیین تابع مدیریت کننده پیش فرض  set_error_handler( "customError",E_USER_WARNING ) ;  // بروز خطا و ارسال پارامترهای لازم   $test = 20 ;     if ( $test > 10 )       {          trigger_error( "Value must be 10 or below",E_USER_WARNING ) ;       }? > 

 

 

خروجی کد ، این بار به صورت زیر خواهد بود :

 

 

Error: [512] Value must be 10 or belowEnding Script

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...