رفتن به مطلب

حل خطای 500


mahdi4026

پست های پیشنهاد شده

سلام

 

یه مشتری داشتم قبلا هاست لینوکس المان براش گرفته بودم بعد ازم خواست هاستشو به هاست ایران انتقال بدم...به پشتیبان هاستش تیک زدم و فلان و فلان و ...

 

جوابشون این بود »

 

کاربر محترم، احتراما به استحضار می رسانیم که قبل از هرچیزی باید هاست زیر به سرور دیگری که کلاستر نباشد منتقل شود که این مورد با 6 الی 12 ساعت قظعی سایت را همراه می کند . الان هاستش منتقل نشده..فقط عملیات بالا رو انجام دادن...

 

خب بعد این قضیه هر وقت وارد سایت میشیم یا قالب سایت کلا بهم میریزه و خراب نشون میده یا خطای 500 میاره....دلایل خطای 500 رو خوندم...یکیش مثلا استفاده بیش از حد از سرور....که خودم شخصای پهنای هاست طرف رو نیگاه کردم 15 گیگ تا اخرش مونده بود..ینی پهنای باندش که ماهیانه 20 گیگ بود فقط 5 گیگ مصرف شده بود....یکی هم گفت مشکل از فایل .HTACCESS هست که بنظرم از این نیست..چون اینو اصلا دست نزدیم که خرابکاری شه.....

 

بنظرتون مشکل از چیه؟حل شدنی هست؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام

 

اخه هیچ تغییری تو این فایل انجام نشده که.....

جان من راهنمایی کنید..سایت طرف هی خطای 500 میاره

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

برای راهنمایی بهتر

 

آدرس سایت + در صورت دسترسی کد های درون فایل htaccess. رو بنویسید.

 

باتشکر

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود

 

برای راهنمایی بهتر

 

آدرس سایت + در صورت دسترسی کد های درون فایل htaccess. رو بنویسید.

 

باتشکر

 

 

سایت شرکت هست.....فعلا اجازه ندارم ادرس رو بدم

 

 

# BEGIN WP Rocket v2.6.3# Use UTF-8 encoding for anything served text/plain or text/htmlAddDefaultCharset UTF-8# Force UTF-8 for a number of file formats<IfModule mod_mime.c>AddCharset UTF-8 .atom .css .js .json .rss .vtt .xml</IfModule># FileETag None is not enough for every server.<IfModule mod_headers.c>Header unset ETag</IfModule># Since we're sending far-future expires, we don't need ETags for static content.# developer.yahoo.com/performance/rules.html#etagsFileETag None<IfModule mod_alias.c><FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml)$"><IfModule mod_headers.c>Header set X-Powered-By "WP Rocket/2.6.3"Header unset PragmaHeader append Cache-Control "public"Header unset Last-Modified</IfModule></FilesMatch><FilesMatch "\.(css|htc|js|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$"><IfModule mod_headers.c>Header unset PragmaHeader append Cache-Control "public"</IfModule></FilesMatch></IfModule># Expires headers (for better cache control)<IfModule mod_expires.c>ExpiresActive on# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.ExpiresDefault             "access plus 1 month"# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thanks Remy ~Introducing HTML5)ExpiresByType text/cache-manifest    "access plus 0 seconds"# Your document htmlExpiresByType text/html         "access plus 0 seconds"# DataExpiresByType text/xml         "access plus 0 seconds"ExpiresByType application/xml      "access plus 0 seconds"ExpiresByType application/json     "access plus 0 seconds"# FeedExpiresByType application/rss+xml    "access plus 1 hour"ExpiresByType application/atom+xml   "access plus 1 hour"# Favicon (cannot be renamed)ExpiresByType image/x-icon       "access plus 1 week"# Media: images, video, audioExpiresByType image/gif         "access plus 1 month"ExpiresByType image/png         "access plus 1 month"ExpiresByType image/jpeg        "access plus 1 month"ExpiresByType video/ogg         "access plus 1 month"ExpiresByType audio/ogg         "access plus 1 month"ExpiresByType video/mp4         "access plus 1 month"ExpiresByType video/webm        "access plus 1 month"# HTC files (css3pie)ExpiresByType text/x-component     "access plus 1 month"# WebfontsExpiresByType application/x-font-ttf  "access plus 1 month"ExpiresByType font/opentype       "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-font-woff  "access plus 1 month"ExpiresByType application/x-font-woff2 "access plus 1 month"ExpiresByType image/svg+xml       "access plus 1 month"ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"# CSS and JavaScriptExpiresByType text/css         "access plus 1 year"ExpiresByType application/javascript  "access plus 1 year"</IfModule># Gzip compression<IfModule mod_deflate.c># Active compressionSetOutputFilter DEFLATE# Force deflate for mangled headers<IfModule mod_setenvif.c><IfModule mod_headers.c>SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-EncodingRequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding# Don't compress images and other uncompressible contentSetEnvIfNoCase Request_URI \\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|mov|wma|mp3|avi|swf|mp?g)$ no-gzip dont-vary</IfModule></IfModule># Compress all output labeled with one of the following MIME-types<IfModule mod_filter.c>AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \                 application/javascript \                 application/json \                 application/rss+xml \                 application/vnd.ms-fontobject \                 application/x-font-ttf \                 application/xhtml+xml \                 application/xml \                 font/opentype \                 image/svg+xml \                 image/x-icon \                 text/css \                 text/html \                 text/plain \                 text/x-component \                 text/xml</IfModule><IfModule mod_headers.c>Header append Vary User-Agent env=!dont-vary</IfModule></IfModule><IfModule mod_mime.c>AddType text/html .html_gzipAddEncoding gzip .html_gzip</IfModule><IfModule mod_setenvif.c>SetEnvIfNoCase Request_URI \.html_gzip$ no-gzip</IfModule><IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteCond %{HTTPS} onRewriteRule .* - [E=WPR_SSL:-https]RewriteCond %{SERVER_PORT} ^443$RewriteRule .* - [E=WPR_SSL:-https]RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzipRewriteRule .* - [E=WPR_ENC:_gzip]RewriteCond %{REQUEST_METHOD} GETRewriteCond %{QUERY_STRING} =""RewriteCond %{HTTP:Cookie} !(wordpress_logged_in_|wp-postpass_|wptouch_switch_toggle|comment_author_|comment_author_email_) [NC]RewriteCond %{REQUEST_URI} !^(/checkout/(.*)|.*/feed/)$ [NC]RewriteCond %{HTTP:X-Wap-Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]RewriteCond %{HTTP:Profile} !^[a-z0-9\"]+ [NC]RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^.*(2.0\ MMP|240x320|400X240|AvantGo|BlackBerry|Blazer|Cellphone|Danger|DoCoMo|Elaine/3.0|EudoraWeb|Googlebot-Mobile|hiptop|IEMobile|KYOCERA/WX310K|LG/U990|MIDP-2.|MMEF20|MOT-V|NetFront|Newt|Nintendo\ Wii|Nitro|Nokia|Opera\ Mini|Palm|PlayStation\ Portable|portalmmm|Proxinet|ProxiNet|SHARP-TQ-GX10|SHG-i900|Small|SonyEricsson|Symbian\ OS|SymbianOS|TS21i-10|UP.Browser|UP.Link|webOS|Windows\ CE|WinWAP|YahooSeeker/M1A1-R2D2|iPhone|iPod|Android|BlackBerry9530|LG-TU915\ Obigo|LGE\ VX|webOS|Nokia5800).* [NC]RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^(w3c\ |w3c-|acs-|alav|alca|amoi|audi|avan|benq|bird|blac|blaz|brew|cell|cldc|cmd-|dang|doco|eric|hipt|htc_|inno|ipaq|ipod|jigs|kddi|keji|leno|lg-c|lg-d|lg-g|lge-|lg/u|maui|maxo|midp|mits|mmef|mobi|mot-|moto|mwbp|nec-|newt|noki|palm|pana|pant|phil|play|port|prox|qwap|sage|sams|sany|sch-|sec-|send|seri|sgh-|shar|sie-|siem|smal|smar|sony|sph-|symb|t-mo|teli|tim-|tosh|tsm-|upg1|upsi|vk-v|voda|wap-|wapa|wapi|wapp|wapr|webc|winw|winw|xda\ |xda-).* [NC]RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^(facebookexternalhit).* [NC]RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/wp-rocket/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:WPR_SSL}.html%{ENV:WPR_ENC}" -fRewriteRule .* "/wp-content/cache/wp-rocket/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:WPR_SSL}.html%{ENV:WPR_ENC}" [L]</IfModule># END WP Rocket# BEGIN WordPress<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteRule ^index\.php$ - [L]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule . /index.php [L]</IfModule># END WordPressOptions All -Indexes<Files 403.shtml>order allow,denyallow from all</Files><files wp-config.php>order allow,denydeny from all</files>deny from 178.162.201.165deny from 104.27.182.173deny from 5.9.62.82deny from 89.163.144.222deny from 176.10.37.81AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/css text/plain AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml AddOutputFilterByType DEFLATE application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf application/x-font-otf AddOutputFilterByType DEFLATE font/truetype font/opentype

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرور ها در صورتی که سطح دسترسی فایل ها یا پوشه ها را 777 (قابل خواندن توسط همه) قرار دهید، باعث بروز خطای فوق می شود.

 

راه حل :

 

1 - سطح دسترسی استاندارد پوشه ها :

 

755 و سطح دسترسی استاندارد فایل ها 644 است. این تنظیمات را برای تمام فایل ها و فولدرهایی که سطح دسترسی 777 دارند اعمال کنید. توجه داشته باشید پوشه ها و فایل ها با دسترسی 755 و 644 نیز قابل نوشتن هستند، نیازی نیست آنها را به 777 تغییر دهید.

 

برای تغییر سطح دسترسی در File Manager روی نام فایل یا فولدر (های) مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه ی Change Permissions را انتخاب کنید.

 

 

2 - استفاده از دستورات غیر مجاز در فایل .htaccess

 

 

ممکن است در فایل .htaccess از دستورات غیرمجاز استفاده کرده باشید.

 

در برخی از سرورها از این دستورات در فایل .htaccess استفاده نکنید:

 

php_value

 

php_flag

 

Options +FollowSymLinks

 

Options -FollowSymLinks

 

Options +ExecCGI

 

Options -ExecCGI

 

Options ALL

 

 

 

راه حل :

 

 

بجای Options +FollowSymLinks باید از Options +SymLinksIfOwnerMatch استفاده کنید. و دیگر مقادیر مشکل زا را حذف کنید

 

 

3 - دستورات اشتباه در فایل هایphp

 

 

اگر اشتباهات دستوری در فایل های php وجود داشته باشد (Syntax Error) با خطای 500 مواجه می شوید. معمولاً اگر با این خطا مواجه شوید، دلیل خطا و جزئیات مربوطه در فایل error_log ذخیره می شود.

 

 

4 - استفاده بیش از حد از منابع

 

 

در بعضی هاست ها اگر بیش از حد مجاز، از منابع رم سرور استفاده کنید، ممکن است با خطای 500 مواجه شوید. مصرف منابع را می توانید در سی پنل و در بخش Resource Usage ببینید

 

 

5 - در پایان اگر هنوز دلیل خطا را نمی دانید، سری به سی پنل بزنید، در cPanel، بخش Error Logs، و یا در File Manager در فایل error_log دلیل خطا نوشته شده است.

 • Like 2
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سرور ها در صورتی که سطح دسترسی فایل ها یا پوشه ها را 777 (قابل خواندن توسط همه) قرار دهید، باعث بروز خطای فوق می شود.

 

راه حل :

 

1 - سطح دسترسی استاندارد پوشه ها :

 

755 و سطح دسترسی استاندارد فایل ها 644 است. این تنظیمات را برای تمام فایل ها و فولدرهایی که سطح دسترسی 777 دارند اعمال کنید. توجه داشته باشید پوشه ها و فایل ها با دسترسی 755 و 644 نیز قابل نوشتن هستند، نیازی نیست آنها را به 777 تغییر دهید.

 

برای تغییر سطح دسترسی در File Manager روی نام فایل یا فولدر (های) مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه ی Change Permissions را انتخاب کنید.

 

 

2 - استفاده از دستورات غیر مجاز در فایل .htaccess

 

 

ممکن است در فایل .htaccess از دستورات غیرمجاز استفاده کرده باشید.

 

در برخی از سرورها از این دستورات در فایل .htaccess استفاده نکنید:

 

php_value

 

php_flag

 

Options +FollowSymLinks

 

Options -FollowSymLinks

 

Options +ExecCGI

 

Options -ExecCGI

 

Options ALL

 

 

 

راه حل :

 

 

بجای Options +FollowSymLinks باید از Options +SymLinksIfOwnerMatch استفاده کنید. و دیگر مقادیر مشکل زا را حذف کنید

 

توجه : اگر فایل .htaccess را در File Manager نمی بینید، اینجا را ببینید

 

 

3 - دستورات اشتباه در فایل هایphp

 

 

اگر اشتباهات دستوری در فایل های php وجود داشته باشد (Syntax Error) با خطای 500 مواجه می شوید. معمولاً اگر با این خطا مواجه شوید، دلیل خطا و جزئیات مربوطه در فایل error_log ذخیره می شود.

 

 

4 - استفاده بیش از حد از منابع

 

 

در بعضی هاست ها اگر بیش از حد مجاز، از منابع رم سرور استفاده کنید، ممکن است با خطای 500 مواجه شوید. مصرف منابع را می توانید در سی پنل و در بخش Resource Usage ببینید

 

 

5 - در پایان اگر هنوز دلیل خطا را نمی دانید، سری به سی پنل بزنید، در cPanel، بخش Error Logs، و یا در File Manager در فایل error_log دلیل خطا نوشته شده است.

 

دقیقا اینو خونده بودم....فایل .htaccess که اصلا تغییری توش ندادم..پرمیژن پوشه ها و فایل هم درسته...افزونه خاصی هم نصب نکردم که باعث ارور شه....خدا میدونه چه بلایی سر سایت اومده

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

داداش مدیریت هاستم اینو گفت :

 

بر روی سرویس های ویژه شما روزانه تا 3 درصد مجاز به استفاده از پردازنده سرور هستید و بر روی سرویس های vip با پهنای باند وسیع این درصد از 4 درصد تا 12 درصد بر اساس پلن مورد نظر متفاوت است و پردازش هاست شما بر روی این سرور کنترل می شود و ارتباطی به تغییرات یا . . . ندارد

 

 

میگم الان چیکار میتونم بکنم؟الان هاستم لینوکس المان هست به هاست ایران همون شرکت ابتین وب تغییر بدم مشکل حل خواهد شد؟

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود .

 

اگه هاستینگ تشخیص داده مشکل از مصرف بیش از حد از منابع هست که یا باید منابع بالاتر درخواست کنید . البته در این صورت پیغام محدودیت منابع را دریافت خواهید کرد .

 

+ کد htaccess زیر رو جایگزین htaccess فعلیتون کنید . از کدهای قبلی پشتیبان بگیرید .در ضمن دقت کنید تمامی کدهای قبلی رو پاک کنید و این رو قرار بدید :

 

 

# BEGIN WordPress<IfModule mod_rewrite.c>RewriteEngine OnRewriteBase /RewriteRule ^index\.php$ - [L]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule . /index.php [L]</IfModule># END WordPress

 

 • Like 4
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...