رفتن به مطلب

تابع ( ) cal_from_jd


lion

پست های پیشنهاد شده

این تابع یک روز معین از تقویم ژولیانی را به فرمت هر تقویم مورد نظر دیگر ، تبدیل میکند.

برای مثال فرض کنید میخواهید یک تاریخ در تقویم ژولیانی را به تاریخ آن در تقویم مسیحی تبدیل کنید .

شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

 

 

cal_from_jd ( jd , calendar ) ;

 

jd

این پارامتر تعداد روزهای سپری شده مورد نظر شما در تقویم ژولیانی را تعیین میکند .

استفاده از این پارامتر اجباری است .

calendar

این پارامتر تقویم مقصد که میخواهید تاریخ جاری را به فرمت آن تبدیل کند را مشخص میکند .

انواع فرمت های دیگر تقویم PHP عبارتند از :

CAL_GREGORIAN : تقویم گریگوری یا مسیحی

CAL_JULIAN : تقویم ژولیانی

CAL_JEWISH : تقویم یهودی

CAL_FRENCH : تقویم فرانسوی

 

استفاده از این پارامتر اجباری است .

 

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع ( ) cal_from_jd را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر d$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع ( ) cal_from_jd آن را به روز مربوطه در تقویم گریگوری تبدیل کرده ایم :

 

 

< ? php $d = unixtojd ( mktime ( 0,0,0,1,18,2006 ) ) ; print_r ( cal_from_jd ( $d , CAL_GREGORIAN ) ) ; ? >

 

 

d

Array (  [date] => 1/18/2006  [month] => 1  [day] => 18  [year] => 2006  [dow] => 3  [abbrevdayname] => Wed  [dayname] => Wednesday  [abbrevmonth] => Jan  [monthname] => January )

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...