رفتن به مطلب

ساختار دستوری switch


lion

پست های پیشنهاد شده

از ساختار دستوری فوق در زمانی استفاده میشود که بخواهیم به ازای مقادیر مختلف یک متغیر خاص دستور یا دستورات خاصی اجرا شوند.

برای مثال فرض کنید که یک متغیر به نام number داریم.میخواهیم کدی طراحی کرده و متغیر number را در دستور switch آن قرار دهیم.سپس به ازای هریک از مقادیر مورد نظر برای متغیر number گروه خاص از دستورات اجرا شوند.مثلا برای مقدار 1 خروجی one و برای مقدار 2 خروجی twoو الی اخر باشد. در این حالت از ساختار دستوری switch استفاده میکنیم.

شکل کلی استفاده از این ساختار switch به شکل زیر است :

 

 

switch ( متغیر مورد نظر )  {    case مقدار اول :       اگر مقدار متغیر با مقدار اول برابر بود این دستورات اجرا شوند ;       break ;    case مقدار دوم :      اگر مقدار متغیر با مقدار دوم برابر بود این دستورات اجرا شوند ;      break ;    default :       های تعیین شده برابر نبود ، این دستورات اجرا شوند case در صورتی که مقدر متغیر با مقدار هیچ کدام از ;  }

 

 

 

به کار بردن ساختار switch در عمل :

 

در مثال زیر به صورت عملی نحوه استفاده از دستور switch را نشان داده ایم .

 

مثال : در مثال زیر یک متغیر به نام x تعریف و مقدار دهی کر ده ایم . سپس آن را در یک دستور switch به کار برده ایم . این دستور مقدار متغیر را بررسی کرده و چنانچه مقدار آن 1 باشد ، عبارت one را نشان داده ، برای مقدار 2 عبارت two ، برای مقدار 3 عبارت three و برای سایر مقادیر عبارت bigger than 3 را نمایش می دهد .

 

کد:

 

 

< ? php $x = 1 ; switch ( $x )  {    case 1 :       echo " one ";       break ;    case 2 :      echo " two " ;      break ;    case 3 :      echo " three " ;      break ;    default :      echo " bigger than three " ;  }? >

 

 

خروجی:

 

 

one

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش بعدی آموزش PHP رو میگذاریم برای بعدازظهر امروز

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...