رفتن به مطلب

ارسال پارامتر ( Parameter ) به تابع


lion

پست های پیشنهاد شده

پارامتر چیست و چه کاربردی دارد :

 

پارامتر در واقع متغیری است که می توان مقدار آن را در هنگام اجرای تابع ، به تابع ارسال نمود . سپس تابع مقدار این پارامترها را در دستورات خود استفاده می کند .

هر تابع می تواند چندین پارامتر داشته باشد . مقادیری که می خواهیم به تابع ارسال کنیم تا در اجرای دستورات استفاده شوند را توسط پارامترهای تعیین شده به تابع ارسال می کنیم . فرض کنید که یک تابع عملیات جمع دو متغیر را انجام می دهد . می توانیم در هر بار فراخوانی تابع ، دو مقداری که مورد نظرمان است را توسط دو پارامتر به تابع ارسال کنیم ، تا آن دو را با هم جمع نماید . پارامترهای مورد نظر خود را به ترتیب در پرانتز مقابل نام تابع به ترتیب تعریف کرده و چنانچه بیش از یکی هستند ، آنها را با علامت کاما ( , ) از هم جدا می کنیم . در PHP لزومی به تعیین نوع داده ای پارامترها نیست .

پس از تعریف پارامترهای لازم برای تابع خود ، در هنگام فراخوانی تابع ، مقادیر مورد نظر برای هر پارامتر را به همان ترتیبی که آنها را تعریف کرده ایم ، در پرانتز مقابل نام تابع قرار می دهیم .

شکل کلی تعریف پارامترها در PHP به صورت زیر است :

 

 

<?php  function  نام تابع ( Parameter 1 , Parameter 2 , ... )    {      ...      دستورات تابع      ....    } ?> مثال : <?php  function  My_Function ( $txt_Name , $txt_Family )    {      ...      echo ( $txt_Name , $txt_Family ) ;      ....    } ?>

 

 

ارسال مقادیر پارامترها به تابع :

 

در بخش بالا نحوه تعریف پارمترها برای تابع را نشان دادیم . پس از تعریف پارامترهای مورد نظر ، باید مقادیر لازم را به تابع ارسال کرد .

برای این منظور در هنگام فراخوانی تابع ، مقادیر پارامترها را به همان ترتیب که تعریف کرده ایم ، در پرانتز مقابل نام آن قرار می دهیم . این کار را در مثال های زیر در عمل به شما نمایش داده ایم :

 

 

< html > < head > </head><body>   <?php      function Show_Name ( $txt_Name , $txt_Family )                           تعریف تابع و پارامترهای لازم        {          echo "My Name is : " . $txt_Name . " " . $txt_Family ;        }    ?>    < p > This is a HTML Paragraph < /p >   <?php   Show_Name ( "Mehrdad" , "Fatahi" ) ;                                    فراخوانی تابع و ارسال پارامترها   ?> </body></html>

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...