رفتن به مطلب

ساخت ژانر و سال در وردپرس


پست های پیشنهاد شده

سلام میخواستم بدونم چطور میشه ژانر و باکس مطالب فیلم و سریال درست کرد 

همین طور یک صفحه هم طراحی کرد مثل انیمه لیست 

ویرایش شده توسط tahatehran
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درود؛

از دستور register_taxonomy باید استفاده کنید و Arg های مربوط بهش رو تعیین کنید. برای مثال:

// Register Custom Taxonomy
function masih_movie_category() {

	$labels = array(
		'name'            => _x( 'Genres', 'Taxonomy General Name', 'md-masih' ),
		'singular_name'       => _x( 'Genre', 'Taxonomy Singular Name', 'md-masih' ),
		'menu_name'         => __( 'Genre', 'md-masih' ),
		'all_items'         => __( 'All Genres', 'md-masih' ),
		'parent_item'        => __( 'Parent Genre', 'md-masih' ),
		'parent_item_colon'     => __( 'Parent Genre:', 'md-masih' ),
		'new_item_name'       => __( 'New Genre Name', 'md-masih' ),
		'add_new_item'        => __( 'Add new Genre', 'md-masih' ),
		'edit_item'         => __( 'Edit Genre', 'md-masih' ),
		'update_item'        => __( 'Update Genre', 'md-masih' ),
		'view_item'         => __( 'View Genre', 'md-masih' ),
		'separate_items_with_commas' => __( 'Separate items with commas', 'md-masih' ),
		'add_or_remove_items'    => __( 'Add or remove items', 'md-masih' ),
		'choose_from_most_used'   => __( 'Choose from the most used', 'md-masih' ),
		'popular_items'       => __( 'Popular Genres', 'md-masih' ),
		'search_items'        => __( 'Search Genres', 'md-masih' ),
		'not_found'         => __( 'Not Found', 'md-masih' ),
		'no_terms'          => __( 'No items', 'md-masih' ),
		'items_list'         => __( 'Genres List', 'md-masih' ),
		'items_list_navigation'   => __( 'Items list navigation', 'md-masih' ),
	);
	$rewrite = array(
		'slug'            => 'genre',
		'with_front'         => true,
		'hierarchical'        => true,
	);
	$args = array(
		'labels'           => $labels,
		'hierarchical'        => true,
		'public'           => true,
		'show_ui'          => true,
		'show_admin_column'     => true,
		'show_in_nav_menus'     => true,
		'show_tagcloud'       => true,
		'rewrite'          => $rewrite,
	);
	register_taxonomy( 'genre', array( 'movie' ), $args );

}
add_action( 'init', 'masih_movie_category', 0 );

در خط 41 در پارامترهای تابع register_taxonomy بجای movie باید شناسه پست تایپ مربوط به فیلم قالبتون رو وارد کنید. من در اینجا فرض گرفتم که پست تایپ فیلم قالب شما شناسه movie براش تعریف شده.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...