رفتن به مطلب

مشکل مشکل از قابلی های که "محتوی غیرمنتظره"


پست های پیشنهاد شده

سلام خسته نباشی

با سایتم به نتایج بررسی سلامت فایل ها رو زدم دیگه دوتا رو اومده قابل "محتوی غیرمنتظره" هست.

من به قابل رو درست کردم تا شد ولی دوباره همون دیگه

از دوتاشو قابل که نوشته اینم:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

XenForo                                            src/XF/Data/Currency.php                                                                                             محتوی غیرمنتظره                                                                                 ZarinPal                                            src/addons/ParsForo/ZarinPal/_data/templates.xml                                                                                             محتوی غیرمنتظره                                         

 

 اینو با قابل Currency.php و templates.xml دیگه مشکل نداره :|

اما افزونه پرداخت زرین پال هست , نصب کردم دیگه ولی با اینه قابل Currency.php عوض کردم برای اینجا رو  ببینید.

<?php


namespace XF\Data;


class Currency

{

  protected $popularCurrencies = [

    'IRR', 'CAD', 'EUR', 'GBP', 'USD'

  ];


  public function getCurrencyOptions($popular = false)

  {

    $output = [];

    foreach ($this->getCurrencyData() AS $code => $info)

    {

      if ($popular)

      {

        if (in_array($code, $this->popularCurrencies))

        {

          $output[$code] = $info['code'] . ' - ' . \XF::phrase($info['phrase']);

        }

      }

      else

      {

        $output[$code] = $info['code'] . ' - ' . \XF::phrase($info['phrase']);

      }

    }

    return $output;

  }


  public function languageFormat($value, $currencyCode, \XF\Language $language = null, $format = null)

  {

    $language = $language ?: \XF::language();


    if ($currency = $this->getCurrency($currencyCode))

    {

      return $language->currencyFormat($value, $currency['symbol'], $currency['precision'], $format);

    }

    else

    {

      return $language->currencyFormat($value, $currencyCode, 2, $format);

    }

  }


  public function getCurrencyData()

  {

    // TODO: periodically check to see if FA has more icons available


    return [

      'AED' => ['code' => 'AED', 'symbol' => 'AED',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.aed'],

      'AFN' => ['code' => 'AFN', 'symbol' => 'AFN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.afn'],

      'ALL' => ['code' => 'ALL', 'symbol' => 'ALL',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.all'],

      'AMD' => ['code' => 'AMD', 'symbol' => 'AMD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.amd'],

      'AOA' => ['code' => 'AOA', 'symbol' => 'AOA',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.aoa'],

      'ARS' => ['code' => 'ARS', 'symbol' => 'ARS',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ars'],

      'AUD' => ['code' => 'AUD', 'symbol' => 'AU$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.aud'],

      'AWG' => ['code' => 'AWG', 'symbol' => 'AWG',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.awg'],

      'AZN' => ['code' => 'AZN', 'symbol' => 'AZN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.azn'],

      'BAM' => ['code' => 'BAM', 'symbol' => 'BAM',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bam'],

      'BBD' => ['code' => 'BBD', 'symbol' => 'BBD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bbd'],

      'BDT' => ['code' => 'BDT', 'symbol' => 'BDT',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bdt'],

      'BGN' => ['code' => 'BGN', 'symbol' => 'BGN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bgn'],

      'BHD' => ['code' => 'BHD', 'symbol' => 'BHD',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.bhd'],

      'BIF' => ['code' => 'BIF', 'symbol' => 'BIF',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.bif'],

      'BMD' => ['code' => 'BMD', 'symbol' => 'BMD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bmd'],

      'BND' => ['code' => 'BND', 'symbol' => 'BND',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bnd'],

      'BOB' => ['code' => 'BOB', 'symbol' => 'BOB',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bob'],

      'BRL' => ['code' => 'BRL', 'symbol' => 'R$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.brl'],

      'BWP' => ['code' => 'BWP', 'symbol' => 'BWP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bwp'],

      'BYN' => ['code' => 'BYN', 'symbol' => 'BYN',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.byn'],

      'BZD' => ['code' => 'BZD', 'symbol' => 'BZD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.bzd'],

      'CAD' => ['code' => 'CAD', 'symbol' => 'CA$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.cad'],

      'CDF' => ['code' => 'CDF', 'symbol' => 'CDF',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.cdf'],

      'CHF' => ['code' => 'CHF', 'symbol' => 'CHF',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.chf'],

      'CLP' => ['code' => 'CLP', 'symbol' => 'CLP',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.clp'],

      'CNY' => ['code' => 'CNY', 'symbol' => '¥',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.cny'],

      'COP' => ['code' => 'COP', 'symbol' => 'COP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.cop'],

      'CRC' => ['code' => 'CRC', 'symbol' => 'CRC',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.crc'],

      'CVE' => ['code' => 'CVE', 'symbol' => 'CVE',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.cve'],

      'CZK' => ['code' => 'CZK', 'symbol' => 'CZK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.czk'],

      'DJF' => ['code' => 'DJF', 'symbol' => 'DJF',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.djf'],

      'DKK' => ['code' => 'DKK', 'symbol' => 'DKK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.dkk'],

      'DOP' => ['code' => 'DOP', 'symbol' => 'DOP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.dop'],

      'DZD' => ['code' => 'DZD', 'symbol' => 'DZD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.dzd'],

      'EGP' => ['code' => 'EGP', 'symbol' => 'EGP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.egp'],

      'ERN' => ['code' => 'ERN', 'symbol' => 'ERN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ern'],

      'ETB' => ['code' => 'ETB', 'symbol' => 'ETB',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.etb'],

      'EUR' => ['code' => 'EUR', 'symbol' => '€',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.eur', 'fa' => 'fa-euro-sign'],

      'GBP' => ['code' => 'GBP', 'symbol' => '£',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.gbp', 'fa' => 'fa-pound-sign'],

      'GEL' => ['code' => 'GEL', 'symbol' => 'GEL',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.gel'],

      'GHS' => ['code' => 'GHS', 'symbol' => 'GHS',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ghs'],

      'GNF' => ['code' => 'GNF', 'symbol' => 'GNF',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.gnf'],

      'GTQ' => ['code' => 'GTQ', 'symbol' => 'GTQ',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.gtq'],

      'GYD' => ['code' => 'GYD', 'symbol' => 'GYD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.gyd'],

      'HKD' => ['code' => 'HKD', 'symbol' => 'HK$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.hkd'],

      'HNL' => ['code' => 'HNL', 'symbol' => 'HNL',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.hnl'],

      'HRK' => ['code' => 'HRK', 'symbol' => 'HRK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.hrk'],

      'HUF' => ['code' => 'HUF', 'symbol' => 'HUF',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.huf'],

      'IDR' => ['code' => 'IDR', 'symbol' => 'IDR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.idr'],

      'ILS' => ['code' => 'ILS', 'symbol' => '₪',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ils', 'fa' => 'fa-shekel-sign'],

      'INR' => ['code' => 'INR', 'symbol' => '₹',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.inr', 'fa' => 'fa-rupee-sign'],

      'IQD' => ['code' => 'IQD', 'symbol' => 'IQD',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.iqd'],

      'IRR' => ['code' => 'IRR', 'symbol' => 'ریال',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.irr'],

      'ISK' => ['code' => 'ISK', 'symbol' => 'ISK',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.isk'],

      'JMD' => ['code' => 'JMD', 'symbol' => 'JMD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.jmd'],

      'JOD' => ['code' => 'JOD', 'symbol' => 'JOD',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.jod'],

      'JPY' => ['code' => 'JPY', 'symbol' => '¥',    'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.jpy', 'fa' => 'fa-yen-sign'],

      'KES' => ['code' => 'KES', 'symbol' => 'KES',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.kes'],

      'KHR' => ['code' => 'KHR', 'symbol' => 'KHR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.khr'],

      'KMF' => ['code' => 'KMF', 'symbol' => 'KMF',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.kmf'],

      'KRW' => ['code' => 'KRW', 'symbol' => '₩',    'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.krw', 'fa' => 'fa-won-sign'],

      'KWD' => ['code' => 'KWD', 'symbol' => 'KWD',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.kwd'],

      'KZT' => ['code' => 'KZT', 'symbol' => 'KZT',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.kzt'],

      'LBP' => ['code' => 'LBP', 'symbol' => 'LBP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.lbp'],

      'LKR' => ['code' => 'LKR', 'symbol' => 'LKR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.lkr'],

      'LRD' => ['code' => 'LRD', 'symbol' => 'LRD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.lrd'],

      'LTL' => ['code' => 'LTL', 'symbol' => 'LTL',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ltl'],

      'LYD' => ['code' => 'LYD', 'symbol' => 'LYD',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.lyd'],

      'MAD' => ['code' => 'MAD', 'symbol' => 'MAD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mad'],

      'MDL' => ['code' => 'MDL', 'symbol' => 'MDL',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mdl'],

      'MGA' => ['code' => 'MGA', 'symbol' => 'MGA',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mga'],

      'MKD' => ['code' => 'MKD', 'symbol' => 'MKD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mkd'],

      'MMK' => ['code' => 'MMK', 'symbol' => 'MMK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mmk'],

      'MOP' => ['code' => 'MOP', 'symbol' => 'MOP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mop'],

      'MUR' => ['code' => 'MUR', 'symbol' => 'MUR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mur'],

      'MXN' => ['code' => 'MXN', 'symbol' => 'MX$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mxn'],

      'MYR' => ['code' => 'MYR', 'symbol' => 'MYR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.myr'],

      'MZN' => ['code' => 'MZN', 'symbol' => 'MZN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.mzn'],

      'NAD' => ['code' => 'NAD', 'symbol' => 'NAD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.nad'],

      'NGN' => ['code' => 'NGN', 'symbol' => 'NGN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ngn'],

      'NIO' => ['code' => 'NIO', 'symbol' => 'NIO',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.nio'],

      'NOK' => ['code' => 'NOK', 'symbol' => 'NOK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.nok'],

      'NPR' => ['code' => 'NPR', 'symbol' => 'NPR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.npr'],

      'NZD' => ['code' => 'NZD', 'symbol' => 'NZ$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.nzd'],

      'OMR' => ['code' => 'OMR', 'symbol' => 'OMR',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.omr'],

      'PAB' => ['code' => 'PAB', 'symbol' => 'PAB',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.pab'],

      'PEN' => ['code' => 'PEN', 'symbol' => 'PEN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.pen'],

      'PHP' => ['code' => 'PHP', 'symbol' => 'PHP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.php'],

      'PKR' => ['code' => 'PKR', 'symbol' => 'PKR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.pkr'],

      'PLN' => ['code' => 'PLN', 'symbol' => 'PLN',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.pln'],

      'PYG' => ['code' => 'PYG', 'symbol' => 'PYG',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.pyg'],

      'QAR' => ['code' => 'QAR', 'symbol' => 'QAR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.qar'],

      'RON' => ['code' => 'RON', 'symbol' => 'RON',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ron'],

      'RSD' => ['code' => 'RSD', 'symbol' => 'RSD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.rsd'],

      'RUB' => ['code' => 'RUB', 'symbol' => 'RUB',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.rub', 'fa' => 'fa-ruble-sign'],

      'RWF' => ['code' => 'RWF', 'symbol' => 'RWF',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.rwf'],

      'SAR' => ['code' => 'SAR', 'symbol' => 'SAR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.sar'],

      'SDG' => ['code' => 'SDG', 'symbol' => 'SDG',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.sdg'],

      'SEK' => ['code' => 'SEK', 'symbol' => 'SEK',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.sek'],

      'SGD' => ['code' => 'SGD', 'symbol' => 'SGD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.sgd'],

      'SOS' => ['code' => 'SOS', 'symbol' => 'SOS',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.sos'],

      'STD' => ['code' => 'STD', 'symbol' => 'STD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.std'],

      'SYP' => ['code' => 'SYP', 'symbol' => 'SYP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.syp'],

      'THB' => ['code' => 'THB', 'symbol' => '฿',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.thb'],

      'TND' => ['code' => 'TND', 'symbol' => 'TND',  'precision' => 3, 'phrase' => 'currency.tnd'],

      'TOP' => ['code' => 'TOP', 'symbol' => 'TOP',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.top'],

      'TRY' => ['code' => 'TRY', 'symbol' => 'TRY',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.try', 'fa' => 'fa-lira-sign'],

      'TTD' => ['code' => 'TTD', 'symbol' => 'TTD',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.ttd'],

      'TWD' => ['code' => 'TWD', 'symbol' => 'NT$',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.twd'],

      'TZS' => ['code' => 'TZS', 'symbol' => 'TZS',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.tzs'],

      'UAH' => ['code' => 'UAH', 'symbol' => 'UAH',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.uah'],

      'UGX' => ['code' => 'UGX', 'symbol' => 'UGX',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.ugx'],

      'USD' => ['code' => 'USD', 'symbol' => '$',    'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.usd', 'fa' => 'fa-dollar-sign'],

      'UYU' => ['code' => 'UYU', 'symbol' => 'UYU',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.uyu'],

      'UZS' => ['code' => 'UZS', 'symbol' => 'UZS',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.uzs'],

      'VEF' => ['code' => 'VEF', 'symbol' => 'VEF',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.vef'],

      'VND' => ['code' => 'VND', 'symbol' => '₫',    'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.vnd'],

      'XAF' => ['code' => 'XAF', 'symbol' => 'FCFA',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.xaf'],

      'XOF' => ['code' => 'XOF', 'symbol' => 'CFA',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.xof'],

      'YER' => ['code' => 'YER', 'symbol' => 'YER',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.yer'],

      'ZAR' => ['code' => 'ZAR', 'symbol' => 'ZAR',  'precision' => 2, 'phrase' => 'currency.zar'],

      'ZMK' => ['code' => 'ZMK', 'symbol' => 'ZMK',  'precision' => 0, 'phrase' => 'currency.zmk']

    ];

  }


  protected function getCurrency(&$currencyCode)

  {

    $currencyCode = strtoupper($currencyCode);

    $data = $this->getCurrencyData();


    return isset($data[$currencyCode]) ? $data[$currencyCode] : null;

  }


  public function getCurrencySymbol($currencyCode)

  {

    $currency = $this->getCurrency($currencyCode);


    return $currency ? $currency['symbol'] : '';

  }


  public function getCurrencyFa($currencyCode)

  {

    $currency = $this->getCurrency($currencyCode);


    return isset($currency['fa']) ? $currency['fa'] : '';

  }


  public function getCurrencyFormats()

  {

    return [

      '{symbol}{value}',

      '{symbol} {value}',

      '{value}{symbol}',

      '{value} {symbol}'

    ];

  }


  public function getCurrencyFormatExamples(\XF\Language $language = null)

  {

    $language = $language ?: \XF::language();


    $currencyFormats = [];

    foreach ($this->getCurrencyFormats() AS $currencyFormat)

    {

      $currencyFormats[$currencyFormat] = $this->languageFormat('1234.50', 'USD', $language, $currencyFormat);

    }


    return $currencyFormats;

  }

}

 

و زرین پال در قابل templates.xml رو ببینید که مشکل داره؟

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<templates>

 <template type="admin" title="payment_profile_ZarinPal" version_id="1" version_string="1.0.0"><![CDATA[

<xf:textboxrow name="options[zarinpal_merchant]" value="{$profile.options.zarinpal_merchant}"

  label="{{ phrase('zarinpal_merchant_id') }}"

  hint="{{ phrase('required') }}">

</xf:textboxrow>

<xf:checkboxrow>

  <xf:option name="options[zarinpal_testmode]" selected="$profile.options.zarinpal_testmode" label="{{ phrase('zarinpal_test_mode') }}" />

</xf:checkboxrow>

<xf:checkboxrow>

  <xf:option name="options[zarinpal_zaringate]" selected="$profile.options.zarinpal_zaringate" label="{{ phrase('zarinpal_zaringate') }}" />

</xf:checkboxrow>

<xf:checkboxrow>

  <xf:option name="options[zarinpal_sepgate]" selected="$profile.options.zarinpal_sepgate" label="{{ phrase('zarinpal_sepgate') }}" />

</xf:checkboxrow>

<xf:hiddenval name="options[legacy]" value="{{ $profile.options.legacy ? 1 : 0 }}" />

]]></template>

 <template type="public" title="payment_initiate_ZarinPal" version_id="1" version_string="1.0.0"><![CDATA[<xf:css src="payment_initiate.less" />

<xf:title>{{ phrase('zarinpal_confirm_payment_details') }}</xf:title>

<form action="{$endpointUrl}" class="block block--paymentInitiate" method="GET">

  <div class="block-container">

    <div class="block-body">

      <xf:formrow controlid="element">

        <div class="formRow-explain">{{ phrase('payments_processed_securely_by_x', {'link': 'https://zarinpal.com/', 'provider': 'ZarinPal'}) }}</div>

      </xf:formrow>

      <hr class="formRowSep" />

      <xf:formrow label="" rowtype="button">

        <xf:button type="submit" icon="payment">

          {{ phrase('pay_x', {'cost': $purchase.cost|currency($purchase.currency)}) }}

        </xf:button>

      </xf:formrow>

      <xf:foreach loop="$payment" value="$value" key="$name">

        <input type="hidden" name="{$name}" value="{$value}" />

      </xf:foreach>

    </div>

  </div>

</form>]]></template>

</templates>

و تصویر برام رو ببینید.

hym89muhlrfih4am.png

متشکرم.

ایدی تلگرام: t.me/parsacr7_ac

ویرایش شده توسط ParsaCr766295
لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...