رفتن به مطلب

آموزش نمایش سایت فقط با ip ایران


plus

پست های پیشنهاد شده

سلام امروز براتون یک آموزش گذاشتم. که می تونید کاری کنید که سایت فقط برای کاربران ایرانی نمایش داده شود و دیگر کاربران که با فی**لتر ش*کن یا ... وارد سایت شده اند نتوانند سایت را مشاهده کنند و یا کاربران خارج از کشور نتوانند سایت را مشاهده کنند.

 

<Limit GET HEAD POST># update :  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.   deny,allowallow from 185.21.76.0/22allow from 185.11.68.0/22allow from 185.10.72.0/22allow from 185.8.174.0/32allow from 185.8.172.0/23allow from 185.5.156.0/22allow from 185.4.220.0/22allow from 185.4.104.0/22allow from 185.4.28.0/22allow from 185.4.16.0/22allow from 185.11.88.0/22allow from 185.11.176.0/22allow from 185.21.68.0/22allow from 185.20.160.0/22allow from 185.18.212.0/22allow from 185.16.232.0/22allow from 185.14.160.0/22allow from 185.14.80.0/22allow from 185.13.228.0/22allow from 185.12.100.0/22allow from 185.12.60.0/22allow from 185.4.0.0/22allow from 185.3.212.0/22allow from 185.3.200.0/22allow from 178.173.128.0/17allow from 178.157.0.0/18allow from 178.131.0.0/16allow from 178.22.76.0/23allow from 178.22.72.0/22allow from 178.21.160.0/21allow from 178.21.40.0/21allow from 176.221.64.0/21allow from 176.221.16.0/20allow from 178.215.0.0/18allow from 178.219.224.0/20allow from 185.3.124.0/22allow from 185.2.12.0/22allow from 178.253.0.0/18allow from 178.252.128.0/18allow from 178.251.208.0/21allow from 178.248.40.0/21allow from 178.239.144.0/20allow from 178.238.192.0/20allow from 178.236.32.0/20allow from 176.124.64.0/22allow from 185.57.200.0/22allow from 185.47.48.0/22allow from 185.46.216.0/22allow from 185.46.108.0/22allow from 185.46.0.0/22allow from 185.45.188.0/22allow from 185.44.112.0/22allow from 185.44.100.0/22allow from 185.44.64.0/22allow from 185.44.36.0/22allow from 185.49.84.0/22allow from 185.49.96.0/22allow from 185.57.164.0/22allow from 185.57.132.0/22allow from 185.56.96.0/22allow from 185.56.92.0/22allow from 185.55.224.0/22allow from 185.51.200.0/22allow from 185.51.40.0/22allow from 185.50.39.0/24allow from 185.49.104.0/22allow from 185.42.224.0/22allow from 185.42.212.0/22allow from 185.42.24.0/22allow from 185.29.220.0/22allow from 185.26.232.0/22allow from 185.26.208.0/22allow from 185.26.32.0/22allow from 185.24.252.0/22allow from 185.24.228.0/22allow from 185.24.148.0/22allow from 185.24.136.0/22allow from 185.23.128.0/22allow from 185.30.4.0/22allow from 185.30.76.0/22allow from 185.41.0.0/22allow from 185.40.240.0/22allow from 185.40.224.0/22allow from 185.39.180.0/22allow from 185.37.52.0/22allow from 185.36.192.0/22allow from 185.34.160.0/22allow from 185.32.128.0/22allow from 185.31.124.0/22allow from 185.22.28.0/22allow from 176.123.64.0/18allow from 146.188.249.61/32allow from 128.140.0.0/17allow from 128.65.160.0/19allow from 109.239.0.0/20allow from 109.238.176.0/20allow from 109.230.64.0/18allow from 109.225.128.0/18allow from 109.203.128.0/18allow from 109.201.0.0/19allow from 109.162.128.0/17allow from 130.185.72.0/22allow from 130.185.78.0/23allow from 146.188.249.58/32allow from 146.188.249.57/32allow from 146.66.132.192/27allow from 146.66.132.0/25allow from 146.66.130.0/23allow from 146.66.129.0/24allow from 146.66.128.192/26allow from 146.66.128.0/25allow from 130.255.192.0/18allow from 109.125.128.0/18allow from 109.122.192.0/18allow from 109.111.48.0/20allow from 103.231.137.0/24allow from 95.215.173.0/24allow from 95.215.160.0/22allow from 95.142.224.0/20allow from 95.130.240.0/21allow from 95.130.56.0/21allow from 95.82.0.0/17allow from 95.81.64.0/18allow from 95.80.128.0/18allow from 103.231.138.0/23allow from 109.72.192.0/20allow from 109.111.40.0/21allow from 109.111.39.0/24allow from 109.111.32.0/22allow from 109.110.160.0/19allow from 109.109.32.0/19allow from 109.108.160.0/19allow from 109.95.64.0/21allow from 109.95.56.0/21allow from 109.74.224.0/20allow from 95.38.0.0/16allow from 176.110.108.0/22allow from 164.215.40.0/21allow from 164.138.16.0/21allow from 159.255.32.0/21allow from 159.20.96.0/20allow from 158.58.188.0/22allow from 158.58.186.0/23allow from 158.58.185.128/25allow from 158.58.185.96/27allow from 158.58.185.92/30allow from 164.215.56.0/21allow from 164.215.128.0/17allow from 176.102.224.0/19allow from 176.101.48.0/21allow from 176.101.32.0/20allow from 176.67.64.0/20allow from 176.62.144.0/21allow from 176.56.144.0/20allow from 176.46.128.0/19allow from 176.12.64.0/20allow from 173.237.208.200/29allow from 158.58.185.91/32allow from 158.58.185.88/31allow from 158.58.185.84/30allow from 146.188.249.81/32allow from 146.188.249.78/32allow from 146.188.249.77/32allow from 146.188.249.74/32allow from 146.188.249.73/32allow from 146.188.249.70/32allow from 146.188.249.69/32allow from 146.188.249.66/32allow from 146.188.249.65/32allow from 146.188.249.82/32allow from 146.188.249.85/32allow from 158.58.185.82/31allow from 158.58.185.81/32allow from 158.58.185.64/28allow from 158.58.185.0/26allow from 158.58.184.0/24allow from 151.240.0.0/13allow from 151.238.0.0/15allow from 151.232.0.0/14allow from 146.188.249.86/32allow from 146.188.249.62/32allow from 185.58.240.0/22allow from 212.16.80.0/20allow from 210.5.233.0/25allow from 210.5.232.0/25allow from 210.5.218.128/25allow from 210.5.218.64/26allow from 210.5.214.192/26allow from 210.5.209.0/25allow from 210.5.208.128/25allow from 210.5.208.0/26allow from 210.5.205.0/26allow from 210.5.233.128/26allow from 212.1.192.0/21allow from 212.16.72.0/21allow from 212.16.68.0/24allow from 212.6.50.0/24allow from 212.6.47.0/24allow from 212.6.45.0/24allow from 212.6.42.0/24allow from 212.6.41.0/25allow from 212.6.38.0/24allow from 212.6.37.0/24allow from 210.5.204.0/25allow from 210.5.198.192/27allow from 210.5.198.128/26allow from 195.245.70.0/23allow from 195.219.71.0/24allow from 195.213.219.0/28allow from 195.211.44.0/22allow from 195.191.74.0/23allow from 195.170.163.0/24allow from 195.146.32.0/19allow from 195.110.38.0/23allow from 195.96.139.16/28allow from 196.3.91.0/24allow from 206.115.202.222/32allow from 210.5.198.96/27allow from 210.5.198.64/28allow from 210.5.198.32/29allow from 210.5.197.64/26allow from 210.5.196.64/26allow from 209.28.123.0/26allow from 209.18.107.152/29allow from 209.18.107.150/31allow from 207.76.7.20/32allow from 195.88.188.0/23allow from 217.218.0.0/15allow from 217.146.191.48/28allow from 217.66.192.0/19allow from 217.64.144.0/20allow from 217.25.48.0/20allow from 217.24.150.128/25allow from 217.24.150.64/26allow from 217.24.150.32/27allow from 217.24.146.0/23allow from 217.11.16.0/20allow from 217.146.191.64/26allow from 217.146.191.128/25allow from 217.174.16.0/20allow from 217.172.120.0/21allow from 217.172.112.0/22allow from 217.172.104.0/21allow from 217.172.96.0/22allow from 217.171.191.220/30allow from 217.170.240.0/20allow from 217.161.16.0/23allow from 217.146.208.0/20allow from 216.55.163.120/30allow from 216.55.163.116/30allow from 213.233.160.0/19allow from 212.95.144.0/22allow from 212.95.128.0/20allow from 212.86.64.0/19allow from 212.80.30.0/23allow from 212.80.28.0/24allow from 212.80.24.0/22allow from 212.80.16.0/21allow from 212.80.0.0/20allow from 212.50.224.0/19allow from 212.95.152.0/21allow from 212.120.192.0/19allow from 213.217.32.0/19allow from 213.207.192.0/18allow from 213.195.56.0/21allow from 213.195.48.0/22allow from 213.195.32.0/20allow from 213.195.0.0/19allow from 213.176.0.0/17allow from 213.147.128.0/19allow from 213.109.240.0/20allow from 212.33.192.0/19allow from 195.27.14.0/29allow from 188.240.36.0/22allow from 188.209.128.0/20allow from 188.191.176.0/21allow from 188.158.0.0/15allow from 188.136.128.0/17allow from 188.126.128.0/19allow from 188.125.86.0/24allow from 188.122.96.0/19allow from 188.121.128.0/19allow from 188.121.96.0/19allow from 188.209.144.0/21allow from 188.209.192.0/20allow from 188.214.232.0/21allow from 188.214.64.0/20allow from 188.213.192.0/21allow from 188.213.64.0/20allow from 188.212.240.0/21allow from 188.212.48.0/20allow from 188.211.0.0/20allow from 188.210.192.0/20allow from 188.210.64.0/20allow from 188.118.64.0/18allow from 188.93.64.0/21allow from 188.75.64.0/18allow from 185.67.212.0/22allow from 185.67.100.0/22allow from 185.67.12.0/22allow from 185.66.224.0/21allow from 185.64.176.0/22allow from 185.63.240.0/22allow from 185.63.236.0/22allow from 185.62.232.0/22allow from 185.60.136.0/22allow from 185.69.108.0/22allow from 185.69.120.0/22allow from 188.34.0.0/16allow from 185.73.112.0/22allow from 185.73.76.0/22allow from 185.73.0.0/22allow from 185.72.24.0/22allow from 185.71.192.0/22allow from 185.71.152.0/22allow from 185.70.196.0/22allow from 185.70.60.0/22allow from 185.60.32.0/22allow from 195.20.136.0/24allow from 194.77.208.66/32allow from 194.73.51.160/28allow from 194.60.228.0/22allow from 194.33.124.0/22allow from 194.33.122.0/23allow from 194.33.104.0/22allow from 193.242.208.0/23allow from 193.242.194.0/23allow from 193.222.51.0/24allow from 194.143.140.0/23allow from 194.146.148.0/22allow from 195.10.15.160/28allow from 194.225.128.0/17allow from 194.225.124.0/22allow from 194.225.122.0/23allow from 194.225.121.0/24allow from 194.225.112.0/21allow from 194.225.96.0/20allow from 194.225.64.0/19allow from 194.225.0.0/18allow from 193.189.122.0/23allow from 193.178.200.0/22allow from 193.151.128.0/19allow from 192.34.55.23/32allow from 192.34.52.173/32allow from 188.253.96.0/19allow from 188.253.80.0/20allow from 188.253.76.0/22allow from 188.253.71.0/24allow from 188.253.68.0/23allow from 188.253.64.0/22allow from 188.253.0.0/18allow from 193.0.156.0/24allow from 193.8.139.0/24allow from 193.142.30.0/24allow from 193.105.6.0/24allow from 193.105.2.0/24allow from 193.104.212.0/24allow from 193.104.22.0/24allow from 193.35.62.0/24allow from 193.32.80.0/23allow from 193.28.181.0/24allow from 193.19.144.0/23allow from 188.245.0.0/16allow from 63.12.136.0/23allow from 62.32.61.224/27allow from 62.32.61.96/27allow from 62.32.53.224/28allow from 62.32.53.168/29allow from 62.32.53.64/26allow from 62.32.50.0/24allow from 62.32.49.240/28allow from 62.32.49.224/29allow from 62.32.49.192/27allow from 62.32.63.128/26allow from 62.60.128.0/17allow from 63.3.179.5/32allow from 63.3.178.133/32allow from 63.3.178.5/32allow from 63.3.136.1/32allow from 62.220.96.0/19allow from 62.193.0.0/19allow from 62.145.109.0/24allow from 62.145.92.128/25allow from 62.102.128.0/20allow from 62.32.49.128/26allow from 57.88.80.0/20allow from 46.255.216.0/21allow from 46.148.32.0/20allow from 46.143.0.0/16allow from 46.102.128.0/20allow from 46.100.0.0/16allow from 46.62.128.0/17allow from 46.41.192.0/18allow from 46.38.158.0/24allow from 46.38.156.0/23allow from 46.38.152.0/22allow from 46.164.64.0/18allow from 46.209.0.0/16allow from 46.251.160.0/19allow from 46.249.112.0/20allow from 46.249.104.0/21allow from 46.249.100.0/22allow from 46.249.98.0/23allow from 46.249.96.0/24allow from 46.248.32.0/19allow from 46.245.0.0/17allow from 46.224.0.0/15allow from 46.38.144.0/21allow from 65.224.95.188/31allow from 65.224.95.112/29allow from 65.224.95.96/28allow from 65.224.95.64/27allow from 65.224.95.32/27allow from 65.224.95.16/28allow from 65.224.95.8/29allow from 65.224.95.4/30allow from 65.224.95.2/31allow from 65.224.95.1/32allow from 65.224.95.120/30allow from 65.224.95.124/31allow from 65.224.95.184/30allow from 65.224.95.176/29allow from 65.224.95.160/28allow from 65.224.95.144/28allow from 65.224.95.136/29allow from 65.224.95.132/30allow from 65.224.95.130/31allow from 65.224.95.129/32allow from 65.224.95.126/32allow from 63.243.185.0/24allow from 63.46.138.190/32allow from 63.46.138.188/31allow from 63.46.138.112/29allow from 63.46.138.96/28allow from 63.46.138.64/27allow from 63.46.138.32/27allow from 63.46.138.16/28allow from 63.46.138.8/29allow from 63.46.138.4/30allow from 63.46.138.2/31allow from 63.46.138.1/32allow from 63.46.138.120/30allow from 63.46.138.124/31allow from 63.46.138.184/30allow from 63.46.138.176/29allow from 63.46.138.160/28allow from 63.46.138.144/28allow from 63.46.138.136/29allow from 63.46.138.132/30allow from 63.46.138.130/31allow from 63.46.138.129/32allow from 63.46.138.126/32allow from 63.46.136.0/23allow from 46.38.128.0/20allow from 31.25.128.0/21allow from 5.224.114.0/24allow from 5.208.0.0/12allow from 5.202.0.0/16allow from 5.201.128.0/17allow from 5.200.128.0/17allow from 5.200.64.0/18allow from 5.198.160.0/19allow from 5.190.0.0/16allow from 5.160.0.0/15allow from 5.225.114.0/24allow from 5.226.48.0/21allow from 31.25.104.0/21allow from 31.25.88.0/21allow from 31.24.232.0/21allow from 31.24.200.0/21allow from 31.14.112.0/20allow from 31.7.128.0/20allow from 31.7.64.0/18allow from 5.250.0.0/17allow from 5.232.0.0/13allow from 5.159.48.0/21allow from 5.145.112.0/21allow from 5.144.128.0/21allow from 5.57.32.0/21allow from 5.53.32.0/19allow from 5.52.0.0/16allow from 5.34.192.0/19allow from 5.28.32.0/21allow from 5.23.112.0/21allow from 5.22.192.0/19allow from 5.22.0.0/17allow from 2.176.0.0/12allow from 5.61.24.0/23allow from 5.61.26.0/24allow from 5.134.128.0/18allow from 5.132.114.0/24allow from 5.112.0.0/12allow from 5.106.0.0/16allow from 5.102.32.0/20allow from 5.63.8.0/21allow from 5.61.72.0/21allow from 5.61.30.0/23allow from 5.61.29.0/24allow from 2.144.0.0/14allow from 46.36.96.0/19allow from 37.191.64.0/19allow from 37.156.16.0/20allow from 37.152.160.0/19allow from 37.143.144.0/21allow from 37.137.0.0/16allow from 37.130.200.0/21allow from 37.129.0.0/16allow from 37.128.240.0/20allow from 37.123.192.0/21allow from 37.221.0.0/18allow from 37.222.114.0/24allow from 46.34.160.0/19allow from 46.34.96.0/19allow from 46.32.0.0/19allow from 46.28.72.0/21allow from 46.21.80.0/20allow from 46.18.248.0/21allow from 37.254.0.0/15allow from 37.235.16.0/20allow from 37.223.114.0/24allow from 37.114.192.0/18allow from 37.98.200.0/21allow from 37.98.0.0/17allow from 31.193.112.0/21allow from 31.184.128.0/18allow from 31.171.216.0/21allow from 31.170.48.0/20allow from 31.130.176.0/20allow from 31.56.0.0/14allow from 31.47.32.0/19allow from 31.40.0.0/21allow from 31.29.32.0/19allow from 31.193.144.0/20allow from 31.217.208.0/21allow from 37.75.240.0/21allow from 37.63.128.0/17allow from 37.49.144.0/21allow from 37.44.56.0/21allow from 37.32.112.0/20allow from 37.32.32.0/20allow from 37.32.0.0/19allow from 37.19.80.0/20allow from 37.9.248.0/21allow from 31.25.232.0/21allow from 65.224.95.190/32allow from 91.229.214.0/23allow from 91.212.16.0/24allow from 91.209.242.0/24allow from 91.208.165.0/24allow from 91.207.138.0/23allow from 91.206.122.0/23allow from 91.186.192.0/19allow from 91.184.64.0/19allow from 91.133.128.0/17allow from 91.108.128.0/19allow from 91.212.19.0/24allow from 91.212.252.0/24allow from 91.228.189.0/24allow from 91.226.224.0/23allow from 91.225.52.0/22allow from 91.224.176.0/23allow from 91.224.110.0/23allow from 91.222.196.0/22allow from 91.220.79.0/24allow from 91.217.64.0/23allow from 91.216.4.0/24allow from 91.106.64.0/19allow from 91.98.0.0/15allow from 89.235.64.0/18allow from 89.41.224.0/20allow from 89.37.0.0/20allow from 88.135.32.0/20allow from 87.248.128.0/19allow from 87.247.160.0/19allow from 87.107.0.0/16allow from 86.109.32.0/19allow from 86.107.208.0/20allow from 86.107.0.0/20allow from 89.43.0.0/20allow from 89.43.96.0/21allow from 89.221.80.0/20allow from 89.198.0.0/15allow from 89.196.0.0/16allow from 89.184.192.0/19allow from 89.165.0.0/17allow from 89.144.128.0/18allow from 89.144.57.32/28allow from 89.144.57.31/32allow from 89.45.48.0/20allow from 86.104.232.0/21allow from 94.241.128.0/18allow from 93.190.24.0/21allow from 93.170.24.0/24allow from 93.126.0.0/18allow from 93.119.208.0/20allow from 93.117.176.0/20allow from 93.113.224.0/20allow from 93.110.0.0/16allow from 92.242.192.0/19allow from 92.114.16.0/20allow from 94.74.128.0/18allow from 94.101.128.0/20allow from 94.232.168.0/21allow from 94.184.0.0/16allow from 94.182.0.0/15allow from 94.177.72.0/21allow from 94.176.80.0/20allow from 94.176.32.0/21allow from 94.139.160.0/19allow from 94.101.240.0/20allow from 94.101.176.0/20allow from 92.62.176.0/20allow from 92.61.176.0/20allow from 92.50.0.0/18allow from 91.239.54.0/23allow from 91.239.14.0/24allow from 91.238.0.0/24allow from 91.237.254.0/23allow from 91.236.168.0/23allow from 91.233.56.0/22allow from 91.232.72.0/22allow from 91.232.68.0/23allow from 91.232.64.0/22allow from 91.239.108.0/22allow from 91.239.214.0/24allow from 92.42.48.0/21allow from 91.247.66.0/23allow from 91.243.160.0/20allow from 91.243.126.0/23allow from 91.242.44.0/23allow from 91.241.92.0/24allow from 91.241.20.0/23allow from 91.240.180.0/22allow from 91.240.60.0/22allow from 91.230.32.0/24allow from 86.104.32.0/20allow from 80.250.192.0/20allow from 79.175.172.0/25allow from 79.175.168.0/22allow from 79.175.167.192/26allow from 79.175.167.160/27allow from 79.175.167.144/28allow from 79.175.167.132/31allow from 79.175.167.128/30allow from 79.175.167.0/25allow from 79.175.166.0/24allow from 79.175.172.128/26allow from 79.175.173.0/24allow from 80.242.0.0/20allow from 80.231.68.0/24allow from 80.191.0.0/16allow from 80.75.0.0/20allow from 80.71.112.0/20allow from 80.69.240.0/20allow from 80.66.176.0/20allow from 79.175.176.0/20allow from 79.175.174.0/23allow from 79.175.164.0/23allow from 79.175.160.0/22allow from 79.175.128.0/19allow from 77.245.224.0/20allow from 77.237.160.0/19allow from 77.237.64.0/19allow from 77.104.64.0/18allow from 77.95.220.0/24allow from 77.95.219.0/24allow from 77.81.80.0/22allow from 77.81.76.0/22allow from 77.77.64.0/18allow from 78.38.0.0/15allow from 78.109.192.0/20allow from 79.174.160.0/21allow from 79.143.84.0/23allow from 79.132.192.0/19allow from 79.127.0.0/17allow from 78.158.160.0/19allow from 78.157.32.0/19allow from 78.154.32.0/19allow from 78.111.0.0/20allow from 78.110.112.0/20allow from 77.36.128.0/17allow from 86.57.0.0/17allow from 84.233.149.241/32allow from 84.47.248.0/21allow from 84.47.224.0/20allow from 84.47.216.0/21allow from 84.47.212.0/22allow from 84.47.210.0/24allow from 84.47.208.0/23allow from 84.47.204.0/24allow from 84.39.176.0/21allow from 84.241.0.0/18allow from 84.246.71.128/28allow from 86.55.0.0/16allow from 85.239.192.0/19allow from 85.198.0.0/18allow from 85.185.0.0/16allow from 85.133.128.0/17allow from 85.15.0.0/18allow from 85.9.64.0/18allow from 84.246.71.176/32allow from 84.246.71.168/29allow from 84.17.168.32/27allow from 84.11.110.128/28allow from 84.11.14.64/28allow from 82.99.192.0/18allow from 81.163.0.0/21allow from 81.91.128.0/19allow from 81.90.144.0/20allow from 81.31.224.0/19allow from 81.31.160.0/19allow from 81.29.240.0/20allow from 81.28.32.0/19allow from 81.12.0.0/17allow from 82.115.8.0/21allow from 82.115.16.0/22allow from 83.170.34.192/27allow from 83.170.34.160/27allow from 83.170.34.96/27allow from 83.170.26.0/24allow from 83.147.192.0/18allow from 82.138.140.0/25allow from 82.115.30.0/23allow from 82.115.29.0/24allow from 82.115.20.0/23allow from 80.253.128.0/19&anchor= update :  لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.   from all</Limit>

 

با این دستورات می تونید از ورود آی پی خارجی خودداری کنید.

فقط کافی است که کد بالا را در فایل .htaccess قرار دهید.

 

موفق باشید...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه روشی هم بزارید برای مسدود آی پی های خاص!

 

یعنی آی پی یک فرد رو مسدود کنیم ؟ یا یک کشور ؟

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

میشه روشی هم بزارید برای مسدود آی پی های خاص!

 

بله دوست عزیز میشه

فقط کافیه در همون فایل مورد نظر دستوراتی رو نوشت که در تاپیک زیر بیان شده است

 

لینک ها تنها برای اعضای سایت قابل نمایش است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...