درود. این فایل ها به دلیل دستور کران جاب ایجاد می شن. داخل متن دستور باید ذکر کنید که فایل ساخته بشه یا خیر. دستور رو به این صورت ویرایش کنید مشکل حل میشه. ولی باید فایل های قبلی رو پاک کنید. با تغییر دستور کران جاب به این دستور دیگه فایل جدیدی ساخته نمیشه. wget --quiet -O /dev/null http://site.ltd/cron