درود. در آموزش هم نوشتم که باید چکار کنید. در ادامه بخش مربوط به مشکل شما که از آموزش اصلی کپی شده رو قرار دادم . انجام بدید و نتیجه رو اعلام کنید :     ماژول ها فعال شده اند، اما هنوز نمی توانیم از انها استفاده کنیم و در نوار سمت چپ پنل دیده نمی شوند! در NextPost گروه های کاربری متفاوت با نام Package یا همان پکیج شناخته می شوند. ما باید برای این پکیج ها یا گروه های کاربری، این ماژول ها را هم فعال کنیم. پس از نوار سمت چپ، روی آیکن Package کلیک کنید: ce42c439ed478d70