• اطلاعیه ها

  • Masih

   برخوردی شدید با تاپیک های تبلیغاتی   شنبه, 12 آبان 1397

   درود، از این لحظه به بعد، تمامی تاپیک های تبلیغاتی سبک رپرتاژ که با هدف جمع آوری بک لینک در انجمن های بیست اسکریپت ایجاد می شوند، حذف شده و دسترسی کاربر خاطی نیز مسدود خواهد شد.

omidx

کاربر سایت
 • تعداد ارسال ها

  1
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

0 Neutral

درباره omidx

 • درجه
  کاربر تازه وارد
 • تاریخ تولد تعیین نشده

اطلاعات شخصی

 • سیستم مدیریت محتوای مورد علاقه
  وردپرس
 • زبان برنامه نویسی و تخصص ها
  PHP
 • انجمن ساز مورد علاقه
  VBulletin
 1. هک

  با سلام امروز با کمال ناباوری متوجه شدم که سایت یکی از مشتریام توسط 20script هک شده، کل لینکهای لود صفحه هک برای 20script.ir هستش می خوام بدونم مدیران 20script چه توضیحی دارن بدن؟ کد صفحه هک: <!DOCTYPE HTML> <SCRIPT language="javascript" type="text/javascript"> document.write ('<center><ifr'); document.write ('ame width="0" height="0" src="http://20script.ir/" style="border: 0px;"'); document.write (' border="0" scrolling="auto"></ifr'); document.write ('ame>'); </SCRIPT> <html lang="en"> <head> <title>[+] H4ck3D b RojGroup [+]</title> <style type="text/css">body {cursor:url("http://dl.20script.ir/img/RedCursor.png"),default}</style> <style type='text/css'> font.glow {text-shadow: 0 0 0.2em #8F7} font.wglow {text-shadow: 0 0 0.2em #6F6} font.whiteglow {text-shadow: 0 0 0.2em #FFF} font.redglow {text-shadow: 0 0 0.2em #F00} font.blueglow {text-shadow: 0 0 0.2em #00F} font.greenglow {text-shadow: 0 0 0.2em #0F0} button.evil { text-shadow: -1px 0 black, 0 1px black, 1px 0 black, 0 -1px black; font-size:25px; font-family:Tahoma,sans-serif; font-weight:bold; width:140px; } img.shadow { image-shadow: 0.1em 0.1em 0.2em white } </style> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0"> <style type="text/css"> body font.whiteglow {text-shadow: 0 0 0.2em #FFF} font.greenglow {text-shadow: 0 0 0.2em #0F0} { background-color: #000000; margin: 0px; overflow: hidden; } #info { position: absolute; width: 100%; color: #80a000; padding: 5px; font-family:Monospace; font-size:25px; text-align:center; } </style> <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Denk+One' rel='stylesheet' type='text/css'> <style> body { font-family: 'Denk One', sans-serif; font-size: 48px; } </style> </head> <body> <div id="info"> <br> </b> <img border="0" title="hack" src="http://dl.20script.ir/img/q.png" > <br> <font size="5" face="Denk One" color='#FF0000'>Hack3D By HashoR & King Xani <br> <font size="5" face="Denk One" color='#FFBF00'># To Be Or Not To Be </font> <br> [+] We Love IRAN [+] </font> <br> <td align="center"> <font color='#FFFFFF'> <marquee behavior="scroll" direction="left" scrollamount="4"> <br><font size='3'>IRANIAN HACKER WAS HERE </font> </marquee> </div> <div id="container"></div> <script type="text/javascript"> var container, canvas, context; var WIDTH, HEIGHT; var branches, mouseX, mouseY; init(); setInterval(loop, 1000/60); function init() { container = document.getElementById('container'); WIDTH = window.innerWidth; HEIGHT = window.innerHeight; var canvas = document.createElement("canvas"); canvas.width = WIDTH; canvas.height = HEIGHT; container.appendChild(canvas); context = canvas.getContext("2d"); context.fillStyle = "rgb(0, 0, 0)"; context.fillRect (0, 0, WIDTH, HEIGHT); branches = new Array(); window.addEventListener('mousedown', onWindowMouseDown, false); } function onWindowMouseDown(e) { if (!e) var e = window.event; mouseX = e.clientX; mouseY = e.clientY; branches.push(new Branch(mouseX, mouseY, 1000)); } function loop() { context.beginPath(); context.strokeStyle = "#ff0"; for (var i = 0; i < branches.length; i++) { var branch = branches; branch.life ++; context.moveTo(branch.x, branch.y); branch.rw += Math.random() - .5; branch.x += Math.cos(branch.rw) * branch.speed; branch.y += Math.sin(branch.rw) * branch.speed; context.lineTo(branch.x, branch.y); if (branch.life > branch.max_life || branch.x < 0 || branch.y < 0 || branch.x > WIDTH || branch.y > HEIGHT) branches.splice(i,1); if (Math.random() > 0.95 && branches.length < 1000) { branches.push(new Branch(branch.x, branch.y, branch.max_life / 10)); } } context.stroke(); context.closePath(); context.fillStyle = "rgba(0, 25, 25, 0.05)"; context.fillRect (0, 0, WIDTH, HEIGHT); } var Branch = function(x, y, max_life) { this.life = 0; this.max_life = max_life; this.speed = Math.random() + 1; this.x = x; this.y = y; this.rw = Math.random() * 360; } </script> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "http://dl.20script.ir/img/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-86951-7"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}</script> <!-- --><script type="text/javascript" src="www.blogger.com/static/v1/common/js/4181124240-csitail.js"></script> <script type="text/javascript">BLOG_initCsi('classic_bistscript.ir');</script></body> <script language="javascript" type="text/javascript" src="http://dl.20script.ir/img/min.js"></script><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://dl.20script.ir/img/effects.js"></script> <style type="text/css">body, td, th { font-family:"Courier New", Courier, monospace;font-size: 12px; color: #009900; margin:0; padding:0; height:100%; overflow:hidden;}html { height:100%; width:100%;}body { background-color: #000000;}.teks { color:#00CC00; font-size:74px; font-weight:bold; font:"Times New Roman";}.teks2 { color:#00CC00; font-size:24px; font-weight:bold; font:"Times New Roman";}#i12 { position:absolute; top:30%; left:35%;}.theAbs { top:0; position:absolute; width:2%;}.hide { display:none;}#iHacked { position:absolute; width:100%; top:5%; height:100%; opacity:0.3;}li{ color:#fff; font:bold 13px; list-style: none;}</style><script language="javascript" type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!'.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('b'+e(c)+'b','g'),k[c]);return p}('i 9;$.8.7=n(b){i c={P:10,Q:2,F:10,1y:v,1h:v,19:'1z',C:'1a',K:r,G:r,D:v};k(!b)b=c;i d=$.1Z(c,b);9=$.8.7.1A();E 1B.20(n(){i a=$(1B);k(d.D){d.1C={Z:a.g('Z'),11:a.g('11'),12:a.g('12'),s:a.g('s'),l:a.g('l'),y:a.g('y'),1D:a.g('t-u'),1E:a.g('z-1F')}}a.g('Z','21');d.1G=a.g('t-u');1i(d.C){A'1b':$.8.7.1j(a,d);B;A'1k':$.8.7.1l(a,d);B;A'13':$.8.7.1m(a,d);B;A'14':$.8.7.1n(a,d);B;22:$.8.7.1o(a,d)}})};$.8.7.1A=n(){i h,w;k(1p 1q.1H!='1r'){h=1q.1H;w=1q.23}H k(1p T.16!='1r'&&1p T.16.1c!='1r'&&T.16.1c!=0){h=T.16.1c;w=T.16.1I}H{h=T.1J('I')[0].1c;w=T.1J('I')[0].1I}i a={q:1s 1t(h,R.V(h/2),R.V(h/5)),m:1s 1t(w,R.V(w/2),R.V(w/5))};E a};$.8.7.j=n(a,b,c){k(a&&b&&(b>a)){i d=a;a=b;b=d}k(a==b)E a;i e=R.V(R.1a()*a);k(b&&e<b){1u(e<b)e=R.V(R.1a()*a)}E c?e-c:e};$.8.7.K=n(){i a='24';i b=';1u(b.25<6)b+=a.26($.8.7.j(6));E b};$.8.7.1v=n(){i a,l;i b=$.8.7.j(4)+1;1u(b>4)b=$.8.7.j(4)+1;1i(b){A 1:a=$.8.7.j(9.q[0]-9.q[1],9.q[1]-9.q[2]);l=$.8.7.j(9.m[1]);B;A 2:a=$.8.7.j(9.q[0],9.q[1]+9.q[2]);l=$.8.7.j(9.m[0]+9.m[1],9.m[1]+9.m[2]);B;A 3:a=$.8.7.j(9.q[2],0,9.q[1]);l=$.8.7.j(9.m[0]+9.m[1],9.m[1]+9.m[2]);B;A 4:a=$.8.7.j(9.q[2],0,9.q[1]);l=$.8.7.j(9.m[1]-9.m[2],0,9.m[2]);B}E 1s 1t(a,l)};$.8.7.W=n(a,b,c,d,e){i f,t;k(d.1y)f=$.8.7.j(d.F);H f=d.F;k(d.1h)t=d.19;H t=a.g('t-u');a.1w({27:'1d%',1e:0,l:c,s:b,28:t},(f*29),n(){$.8.7.U(a,d,e-1)})};$.8.7.U=n(a,b,c){a.g('t-u',b.1G);k(c>0){a.g('11','2a');a.1w({1e:1d},1);a.g('12',');k(b.K)a.g('y',$.8.7.K())}H k(c<=0){k(b.D){i d=b.1C;a.1w({1e:1d},1);a.g('1e','1d');a.g('Z',d.Z);a.g('11',d.11);a.g('12',d.12);a.g('s',d.s);a.g('l',d.l);a.g('y',d.y);a.g('t-u',d.1D);a.g('z-1F',d.1E)}k(b.G){a.2b()}E r}1i(b.C){A'1b':a.g('s',9.q[1]);a.g('l',9.m[1]);$.8.7.1j(a,b,c);B;A'1k':i e=$.8.7.1v();a.g('s',e[0]);a.g('l',e[1]);$.8.7.1l(a,b,c);B;A'13':a.g('s',0);a.g('l',$.8.7.j(9.m[0]));$.8.7.1m(a,b,c);B;A'14':a.g('s',9.q[0]);a.g('l',$.8.7.j(9.m[0]));$.8.7.1n(a,b,c);B;A'1a':a.g('s',0);a.g('l',0);$.8.7.1o(a,b,c);B}};$.8.7.1o=n(a,b,c){i d,s,1f,1g;k(!c){$.8.7.U(a,b,$.8.7.j(b.P,b.Q));E r}d=$.8.7.j(9.m[0]);s=$.8.7.j(9.q[0]);a.g('s',s);a.g('l',d);1f=$.8.7.j(9.m[0],9.m[2]);1g=$.8.7.j(9.q[0],9.q[2]);d=($.8.7.j(2)%2==0)?(d-1f):(d+1f);s=($.8.7.j(2)%2==0)?(s-1g):(s+1g);$.8.7.W(a,s,d,b,c)};$.8.7.1j=n(a,b,c){k(!c){$.8.7.U(a,b,$.8.7.j(b.P,b.Q));E r}i d=$.8.7.1v();$.8.7.W(a,d[0],d[1],b,c)};$.8.7.1l=n(a,b,c){k(!c){$.8.7.U(a,b,$.8.7.j(b.P,b.Q));E r}$.8.7.W(a,9.q[1],9.m[1],b,c)};$.8.7.1m=n(a,b,c){k(!c){$.8.7.U(a,b,$.8.7.j(b.P,b.Q));E r}i d=$.8.7.j(3);k(a.1K('J').1L('2c')>=0)d=a.g('l');H k(d==1)d=a.g('l')+$.8.7.j(9.m[2]);H k(d==2)d=a.g('l')-$.8.7.j(9.m[2]);H d=a.g('l');i e=$.8.7.j((9.q[0]+9.q[2]),9.q[0]);$.8.7.W(a,e,d,b,c)};$.8.7.1n=n(a,b,c){k(!c){$.8.7.U(a,b,$.8.7.j(b.P,b.Q));E r}i d=$.8.7.j(3);k(a.1K('J').1L('2d')>=0)d=a.g('l');H k(d==1)d=a.g('l')+$.8.7.j(9.m[2]);H k(d==2)d=a.g('l')-$.8.7.j(9.m[2]);H d=a.g('l');i e=$.8.7.j(9.q[2],0,9.q[1]);$.8.7.W(a,e,d,b,c)};$.8.7.2e=n(){i a={C:'1b',F:10,Q:2,P:6,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1M" N="t-u:Y;y:#1N">.</p>')}$('.1M').7(a)};$.8.7.2f=n(){i a={C:'1b',F:3,1O:1,1P:1,D:r,G:v};L(i x=0;x<2g;x++){$('I').M('<p J="1Q" N="t-u:Y;y:#17'+(x%2==0?'17':'18')+'18">'+(x%2==0?'0':'1')+'</p>')}$('.1Q').7(a)};$.8.7.2h=n(){i a={C:'1k',F:10,1O:2,1P:6,D:r,19:'2i',G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1R" N="t-u:2j;y:#2k">.</p>')}$('.1R').7(a)};$.8.7.2l=n(){i a={C:'13',F:10,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1S" N="t-u:2m;y:#1N">*</p>')}$('.1S').7(a)};$.8.7.2n=n(){i a={C:'13',F:3,K:r,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1T" N="t-u:Y;y:#1U">'</p>')}$('.1T').7(a)};$.8.7.2o=n(){i a={C:'13',F:6,K:r,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1V" N="t-u:Y;y:#'+(x%2==0?'18':'17')+'2p">q;<1x />r;<1x />s<1x />t</p>')}$('.1V').7(a)};$.8.7.2u=n(){i a={C:'14',F:6,K:r,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1W" N="t-u:Y;y:#17'+(x%2==0?'17':'18')+'18">^</p>')}$('.1W').7(a)};$.8.7.2v=n(){i a={C:'14',Q:1,P:1,F:15,K:v,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1X" N="t-u:Y">O</p>')}$('.1X').7(a)};$.8.7.2w=n(a){i a={C:'14',19:'1z',K:r,1h:r,D:r,G:v};L(i x=0;x<S;x++){$('I').M('<p J="1Y" N="t-u:2x;y:#1U">'+(x%2==0?'O':'o')+'</p>')}$('.1Y').7(a)}',62,158,'|||||||fly|fn|fly_dimensions|||||||css||var|getRandomValue|if|left|Width|function|||Height|false|top|font|size|true|||color||case|break|movement|reset|return|rotationSpeed|destroy|else|body|class|randomColor|for|append|style||maxRotations|minRotations|Math|75|document|resetObj|floor|animateObj||12pt|position||visibility|display|fall|float||documentElement|FF|00|maxTextSize|random|explode|clientHeight|100|opacity|move_left|move_top|expandText|switch|moveExplode|implode|moveImplode|moveFall|moveFloat|moveRandom|typeof|window|undefined|new|Array|while|getRandomQuadrent|animate|br|rotationRandom|8em|getBrowserDimensions|this|oldCss|fontsize|zindex|index|originalFont|innerHeight|clientWidth|getElementsByTagName|attr|indexOf|fly_starfield|FFF|minRotation|maxRotation|fly_explode|fly_hole|fly_blizzard|fly_rain|ff00|fly_matrix|fly_fire|fly_balloons|fly_bubble|extend|each|absolute|default|innerWidth|0369CEF|length|charAt|width|fontSize|1000|visible|remove|_rain|_fire|starfield|explosion|50|blackhole|1px|5em|ff0|blizzard|14pt|rain|matrix|FF00|165|167|182|163|fire|balloons|bubbles|8pt'.split('|'),0,{}));$(document).ready(function(){$('#i1').fadeIn(5000).animate( { fontSize:"1px" } , 2000 ).fadeOut(); $.fn.fly.bubbles(); sumpahPemuda();});function bacaDuluOm(){alert("Ungku NAZMI :)"); return false;}function sumpahPemuda(){ setTimeout(function(){$('#sp1').typewriter().fadeIn();}, 7000); setTimeout(function(){$('#sp2').typewriter().fadeIn();}, 11000); setTimeout(function(){$('#sp3').typewriter().fadeIn();}, 23000); setTimeout(function(){$('#sp4').typewriter().fadeIn();}, 35000); setTimeout(function(){$('.explode').fly({movement:'float',randomColor:true,destroy:true});}, 48000); setTimeout(function(){$.fn.fly.explosion();}, 50000); setTimeout(function(){hacked();$('#theCredits').fadeIn();animate();}, 45000); }function hacked(){ setTimeout(function(){$('#iHacked').fadeIn(1000);}, 500); setTimeout(function(){$('#iHacked').fadeOut();}, 1000); setTimeout(function(){hacked()});}function stayHere(){ self.focus();return false;}</script></head><body onunload="bacaDuluOm();"> <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ var colour="#9933ff"; // what colour are the blobs var speed=66; // speed of animation, lower is faster var blobs=20; // how many blobs are in the jar var charc=String.fromCharCode(9679); // a blob - can be changed to charc='hello' or charc='*' for a different effect window.onload=fill_the_jar; var div; var xpos=new Array(); var ypos=new Array(); var zpos=new Array(); var dx=new Array(); var dy=new Array(); var dz=new Array(); var blob=new Array(); var swide=800; var shigh=600; function fill_the_jar() { var i, dvs; div=document.createElement('div'); dvs=div.style; dvs.position='fixed'; dvs.left='0px'; dvs.top='0px'; dvs.width='1px'; dvs.height='1px'; document.body.appendChild(div); set_width(); for (i=0; i<blobs; i++) { add_blob(i); jamjar(i); } } function add_blob(ref) { var dv, sy; dv=document.createElement('div'); dv.appendChild(document.createTextNode(charc)); sy=dv.style; sy.position='absolute'; sy.textAlign="center"; if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") { sy.fontSize="10px"; sy.width="100px"; sy.height="100px"; sy.paddingTop="40px"; sy.color=colour; } else sy.color='rgba(0,0,0,0)'; ypos[ref]=Math.floor(shigh*Math.random()); dy[ref]=(0.5+Math.random())*(Math.random()>.5?2:-2); xpos[ref]=Math.floor(swide*Math.random()); dx[ref]=(0.5+Math.random())*(Math.random()>.5?2:-2); zpos[ref]=Math.random()*20; dz[ref]=(0.5+Math.random())*(Math.random()>.5?.5:-.5); blob[ref]=dv; div.appendChild(blob[ref]); set_blob(ref); } function rejig(ref, xy) { if (xy=='y') { dx[ref]=(0.5+Math.random())*sign(dx[ref]); dy[ref]=(0.5+Math.random())*-sign(dy[ref]); } else { dx[ref]=(0.5+Math.random())*-sign(dx[ref]); dy[ref]=(0.5+Math.random())*sign(dy[ref]); } } function sign(a) { if (a<0) return (-2); else if (a>0) return (2); else return (0); } function set_blob(ref) { var sy; sy=blob[ref].style; sy.top=ypos[ref]+'px'; sy.left=xpos[ref]+'px'; if (navigator.appName=="Microsoft Internet Explorer") { sy.filter="glow(color="+colour+",strength="+zpos[ref]+")"; sy.fontSize=30-zpos[ref]+"px"; } else { sy.textShadow=colour+' 0px 0px '+zpos[ref]+'px'; sy.fontSize=40+zpos[ref]+'px'; } } function jamjar(ref) { if (ypos[ref]+dy[ref]<-50 || ypos[ref]+dy[ref]>shigh) rejig(ref, 'y'); ypos[ref]+=dy[ref]; if (xpos[ref]+dx[ref]<-50 || xpos[ref]+dx[ref]>swide) rejig(ref, 'x'); xpos[ref]+=dx[ref]; if (zpos[ref]+dz[ref]<0 || zpos[ref]+dz[ref]>20) dz[ref]=-dz[ref]; zpos[ref]+=dz[ref]; set_blob(ref); setTimeout("jamjar("+ref+")", speed); } window.onresize=set_width; function set_width() { var sw_min=999999; var sh_min=999999; if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) { if (document.documentElement.clientWidth>0) sw_min=document.documentElement.clientWidth; if (document.documentElement.clientHeight>0) sh_min=document.documentElement.clientHeight; } if (typeof(self.innerWidth)!="undefined" && self.innerWidth) { if (self.innerWidth>0 && self.innerWidth<sw_min) sw_min=self.innerWidth; if (self.innerHeight>0 && self.innerHeight<sh_min) sh_min=self.innerHeight; } if (document.body.clientWidth) { if (document.body.clientWidth>0 && document.body.clientWidth<sw_min) sw_min=document.body.clientWidth; if (document.body.clientHeight>0 && document.body.clientHeight<sh_min) sh_min=document.body.clientHeight; } if (sw_min==999999 || sh_min==999999) { sw_min=800; sh_min=600; } swide=sw_min; shigh=sh_min; } // ]]> </script>